Co zrobić, jeśli nie można wysyłać lub odbierać wiadomości e-mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz wysyłać lub odbierać wiadomości e-mail w aplikacji Mail na urządzeniu z systemem iOS.

Zanim rozpoczniesz

Musisz mieć na uwadze i sprawdzić kilka rzeczy:

 • Backupy systemu iOS utworzone w usłudze iCloud i aplikacji iTunes obejmują ustawienia poczty, ale nie same wiadomości e-mail. W razie usunięcia lub zmiany ustawień konta e-mail pobrane wcześniej wiadomości mogą zostać usunięte z urządzenia z systemem iOS. 
 • Upewnij się, że urządzenie jest połączone z Internetem. Aby sprawdzić połączenie z siecią komórkową danych lub z siecią Wi-Fi, otwórz w przeglądarce Safari stronę internetową.
 • Sprawdź u swojego dostawcy poczty e-mail, czy na jego stronie nie występuje tymczasowa przerwa w dostępie do usługi.

Sprawdź skrzynkę Wychodzące pod kątem niewysłanych wiadomości

Jeśli otrzymasz komunikat informujący o niewysłaniu wiadomości e-mail, oznacza to, że została ona umieszczona w skrzynce Wychodzące. Sprawdź skrzynkę Wychodzące i spróbuj wysłać ponownie wiadomość e-mail:

 1. W aplikacji Mail kliknij w lewym górnym rogu opcję Skrzynki.
 2. Stuknij opcję Wychodzące. Jeśli nie widzisz skrzynki Wychodzące, wiadomość e-mail została wysłana.
  skrzynkami pocztowymi
 3. Stuknij wiadomość e-mail w skrzynce Wychodzące. Upewnij się, że adres e-mail odbiorcy jest poprawny.
 4. Stuknij przycisk Wyślij.    

Sprawdź własny adres e-mail i hasło

Jeśli aplikacja Mail prosi o podanie hasła do konta e-mail, upewnij się, że hasło jest poprawne. Aby sprawdzić swój adres e-mail i hasło, zaloguj się do witryny dostawcy poczty e-mail.

Jeśli nadal występuje błąd dotyczący nazwy użytkownika lub hasła, skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem systemu. 

Sprawdź ustawienia pobierania poczty i powiadomień w systemie iOS

Domyślnie ustawienia Pobierz nowe dane są oparte na opcjach oferowanych przez usługę poczty e-mail. Jeśli opcja Push nie jest dostępna jako ustawienie, domyślnym ustawieniem na koncie będzie Fetch. Te ustawienia wpływają na sposób odbierania poczty e-mail przez urządzenie. Aby dostosować te ustawienia:

 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Stuknij opcję Hasła i konta.
 3. Stuknij opcję Pobierz nowe dane.
 4. Wybierz ustawienie, na przykład Automatycznie lub Ręcznie, lub wybierz harmonogram określający częstotliwość pobierania danych przez aplikację Mail.

W systemie iOS 11 i nowszym domyślnie ustawiona jest opcja Automatycznie. Urządzenie będzie pobierać nowe dane w tle tylko wtedy, gdy jest ładowane i połączone z siecią Wi-Fi.

Upewnij się, że ustawienia powiadomień są poprawne dla aplikacji Mail:

 1. Otwórz Ustawienia, a następnie stuknij opcję Powiadomienia.
 2. Stuknij opcję Mail.
 3. Stuknij konto e-mail.
 4. Dopasuj alerty, dźwięki i plakietki.

Sprawdź ustawienia aplikacji Mail

Gdy skonfigurujesz konto e-mail na urządzeniu, system iOS będzie automatycznie używać właściwych ustawień konta w przypadku wielu dostawców poczty e-mail.

Aby upewnić się, że ustawienia konta są poprawne, porównaj ustawienia w aplikacji Mail z ustawieniami konta e-mail:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hasła i konta, a następnie stuknij nazwę konta e-mail.
 2. Stuknij adres e-mail w polu Konto, aby zobaczyć dane konta, takie jak serwery poczty przychodzącej i wychodzącej.
 3. Sprawdź zalecane ustawienia dla konta e-mail w narzędziu Wyszukiwanie ustawień aplikacji Mail i upewnij się, że zgadzają się z tymi widocznymi na ekranie. Jeśli ustawienia konta e-mail nie są wyświetlane, skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem systemu.

W przypadku kont e-mail POP3 pocztę e-mail można sprawdzać tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Zamknij inne programy do poczty e-mail i wyloguj się z otwartych witryn pocztowych. Aby sprawdzić, czy konto jest kontem POP3, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hasła i konta, stuknij swoje konto, stuknij opcję Konto i znajdź etykietę Informacje o koncie POP. Możesz również sprawdzić zalecane ustawienia poczty e-mail dla konta POP3 w narzędziu Wyszukiwanie ustawień aplikacji Mail.


Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, wykonaj następujące czynności

Skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail. Możesz też usunąć konto e-mail, a następnie ponownie je skonfigurować.

Skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem systemu

 1. Skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub sprawdź jego stronę internetową z informacją o statusie usług, aby dowiedzieć się, czy nie nastąpiła awaria. 
 2. Zapytaj dostawcę poczty e-mail lub administratora systemu, czy na koncie są włączone zabezpieczenia lub ograniczenia, takie jak dwustopniowa weryfikacja. W celu wysyłania i odbierania wiadomości e-mail na urządzeniu może być konieczne specjalne hasło lub ewentualnie autoryzacja od dostawcy poczty e-mail.
 3. Sprawdź ustawienia konta e-mail u dostawcy poczty elektronicznej lub administratora systemu, aby potwierdzić ich poprawność.

Usuń i ponownie skonfiguruj konto e-mail

 1. Na komputerze zaloguj się do witryny dostawcy poczty e-mail. Upewnij się, że jest tam cała poczta e-mail lub że jest ona zachowana w miejscu innym niż na urządzeniu z systemem iOS.
 2. Na urządzeniu z systemem iOS wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hasła i konta.
 3. Stuknij konto e-mail, które chcesz usunąć.
 4. Stuknij opcję Usuń konto.
 5. Ponownie dodaj konto.


Data publikacji: