Jeśli nie możesz wysyłać wiadomości e-mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić, jeśli nie możesz wysłać wiadomości e-mail z aplikacji Mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Zanim rozpoczniesz

Musisz mieć na uwadze i sprawdzić kilka rzeczy:

 • Gdy tworzysz backup systemu iOS lub iPadOS w iCloud lub iTunes, obejmuje on ustawienia poczty, ale nie same wiadomości e-mail. Jeśli usuniesz lub zmienisz ustawienia konta e-mail, pobrane wcześniej wiadomości mogą zostać usunięte z urządzenia.
 • Upewnij się, że urządzenie jest połączone z Internetem.
 • Sprawdź u swojego dostawcy poczty e-mail, czy nie występuje przerwa w dostępie do usługi.
 • Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do poczty e-mail albo wysyłać lub odbierać wiadomości za pomocą adresu e-mail @icloud.com, dowiedz się, co zrobić.

Sprawdź skrzynkę Wychodzące pod kątem niewysłanych wiadomości

Jeśli otrzymasz komunikat informujący o niewysłaniu wiadomości e-mail, oznacza to, że została ona umieszczona w skrzynce Wychodzące. Sprawdź skrzynkę Wychodzące i spróbuj wysłać ponownie wiadomość e-mail, wykonując następujące czynności:

 1. W aplikacji Mail przejdź do listy skrzynek pocztowych.
 2. Stuknij skrzynkę Wychodzące. Jeśli nie widzisz skrzynki Wychodzące, wiadomość e-mail została wysłana.
  skrzynki pocztowe
 3. Stuknij wiadomość e-mail w skrzynce Wychodzące. Upewnij się, że adres e-mail odbiorcy jest poprawny.
 4. Stuknij przycisk Wyślij.    

Sprawdź własny adres e-mail i hasło

Jeśli aplikacja Mail prosi o podanie hasła do konta e-mail, upewnij się, że hasło jest poprawne. Aby sprawdzić swój adres e-mail i hasło, zaloguj się do witryny dostawcy poczty e-mail.

Jeśli nadal występuje błąd dotyczący nazwy użytkownika lub hasła, skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem systemu.

Skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem systemu

 1. Skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub sprawdź jego stronę internetową z informacją o statusie usług, aby dowiedzieć się, czy nie nastąpiła awaria. 
 2. Zapytaj dostawcę poczty e-mail lub administratora systemu, czy na koncie są włączone zabezpieczenia lub ograniczenia, takie jak dwustopniowa weryfikacja. W celu wysyłania i odbierania wiadomości e-mail na urządzeniu może być konieczne specjalne hasło lub ewentualnie autoryzacja od dostawcy poczty e-mail.
 3. Sprawdź ustawienia konta e-mail u dostawcy poczty elektronicznej lub administratora systemu, aby potwierdzić ich poprawność.

Usuń i ponownie skonfiguruj konto e-mail

 1. Na komputerze zaloguj się do witryny dostawcy poczty e-mail. Upewnij się, że jest tam cała poczta e-mail lub że jest ona zachowana w miejscu innym niż na urządzeniu z systemem iOS lub iPadOS.
 2. Na urządzeniu wybierz kolejno opcje Ustawienia > Mail, a następnie stuknij pozycję Konta.
 3. Stuknij konto e-mail, które chcesz usunąć.
 4. Stuknij opcję Usuń konto.
 5. Ponownie dodaj konto.

Jeśli wykonanie czynności opisanych w tym artykule nie pomoże, skontaktuj się z dostawcą usług poczty e-mail, aby uzyskać więcej informacji.

Data publikacji: