Jeśli potrzebujesz pomocy przy odtwarzaniu urządzenia z archiwum iCloud

Ten artykuł może pomóc w odtworzeniu telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch z archiwum iCloud.

Nie można wybrać archiwum iCloud

Istnieje kilka powodów, dla których na urządzeniu iOS mogą nie być dostępne żadne archiwa iCloud:

 • Nigdy nie utworzono pomyślnie archiwum iCloud urządzenia. Zapoznaj się z instrukcjami archiwizacji w usłudze iCloud
 • Urządzenie korzysta ze starszej wersji systemu iOS i wymaga uaktualnienia.
 • Archiwum iCloud mogło zostać utworzone przy użyciu innego konta Apple ID. 
 • Nie wykonano żadnej archiwizacji od 180 dni.
  Jeśli urządzenia z systemem iOS nie archiwizowano w usłudze iCloud od co najmniej 180 dni, firma Apple zastrzega sobie prawo do usunięcia archiwów powiązanych z danym urządzeniem. Więcej informacji można uzyskać w warunkach korzystania z usługi iCloud.

Chcę użyć archiwum iCloud dla skonfigurowanego wcześniej urządzenia

Jedyną metodą odtwarzania urządzenia z archiwum iCloud jest użycie Asystenta ustawień. Aby użyć Asystenta ustawień na skonfigurowanym wcześniej urządzeniu, wymaż całą zawartość urządzenia i skonfiguruj je od nowa:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia. 
 2. Następnie wykonaj kroki Asystenta ustawień w celu skonfigurowania urządzenia przy użyciu archiwum iCloud.

Odtwarzanie urządzenia z archiwum iCloud trwa bardzo długo

Odtwarzanie z archiwum może trwać długo, jeśli archiwum jest duże lub sieć Wi-Fi ma niską przepustowość. Proces odtwarzania za pomocą usługi iCloud może na przykład trwać od godziny do czterech godzin na gigabajt.

Możesz wykonać kilka czynności:

 • W systemie iOS 8 lub nowszym postęp przesyłania jest wyświetlany na urządzeniu na ekranie Ustawienia > iCloud > Archiwa. Jeśli trwa proces odtwarzania, ustawienie Archiwum iCloud jest wyszarzone.
 • Upewnij się, że urządzenie jest połączone z Internetem przez niezawodną sieć Wi-Fi. 
 • Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka zasilania.
 • Sprawdź stan paska postępu Apple wyświetlanego podczas przesyłania archiwum.

Chcę użyć archiwum z urządzenia z systemem iOS na innego rodzaju urządzeniu z systemem iOS

Gdy archiwum z jednego urządzenia jest stosowane na urządzeniu innego rodzaju, na przykład archiwum iPada na telefonie iPhone, nie są przesyłane dane następujących typów:

 • Zdjęcia
 • Wiadomości i załączniki do nich
 • Notatki głosowe
 • Aplikacje niezgodne z konfigurowanym urządzeniem
  Aplikacje zgodne tylko z iPadem nie są na przykład przesyłane na telefon iPhone.

Wyświetlany jest komunikat informujący o niepełnym odtworzeniu

Wyświetlenie komunikatu „Odtworzenie niepełne” oznacza, że nie można odtworzyć niektórych aplikacji lub materiałów ze sklepu iTunes Store lub App Store. Jeśli ta zawartość jest zachowana w programie iTunes na komputerze Mac lub PC, spróbuj zsynchronizować urządzenie z komputerem, aby odzyskać dane.

Wyświetlany jest komunikat o braku możliwości odtworzenia niektórych elementów

W przypadku rozłączenia sieci Wi-Fi podczas odtwarzania zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że nie powiodło się odtworzenie niektórych elementów. Dotyczy to zazwyczaj zdjęć, klipów wideo lub zawartości aplikacji.

 • Sprawdź, czy zdjęcia są wciąż pobierane. W trakcie tej operacji jest wyświetlany komunikat podobny do „Przywracam 350 z 1200 rzeczy”. Jeśli wciąż trwa przesyłanie, zaczekaj na jego ukończenie. Podczas tej operacji urządzenie musi być cały czas połączone z niezawodną siecią Wi-Fi i podłączone do gniazdka zasilania. 
 • Jeśli zdjęcia i klipy wideo nie są pobierane, zacznij od nowa. Spróbuj jeszcze raz odtworzyć z archiwum, zachowując połączenie z siecią Wi-Fi i pozostawiając urządzenie podłączone do źródła zasilania, aż proces dobiegnie końca.
 • Jeśli aplikacja jest wyszarzona lub pobieranie trwa wyjątkowo długo, upewnij się, że masz połączenie z siecią Wi-Fi. Następnie stuknij aplikację, aby wstrzymać proces, po czym stuknij ponownie w celu kontynuowania. Jeśli nie rozwiąże to problemu, spróbuj usunąć i ponownie pobrać aplikację.

Otrzymuję monity o wprowadzenie wielu identyfikatorów Apple ID

Monity o wprowadzenie wielu identyfikatorów Apple ID i haseł mogą być wyświetlane z różnych przyczyn:

 • Archiwum zawiera zakupy zrealizowane przy użyciu wielu kont Apple ID.
 • Archiwum zawiera muzykę, filmy i programy przesłane na urządzenie z innego konta użytkownika.

Jeśli nie pamiętasz haseł kont Apple ID, możesz stuknąć opcję Pomiń ten krok, aby kontynuować proces odtwarzania.

Dodatkowa pomoc

Ostatnia modyfikacja: