Jeśli telefon iPhone, iPad lub iPod touch nie włącza się lub „zawiesił się”

Dowiedz się, co zrobić, jeśli ekran urządzenia „zawiesił się” lub nie reaguje na dotyk albo przestał odpowiadać podczas uruchamiania.

Jeśli ekran jest czarny lub „zawiesił się”

Jeśli ekran jest czarny lub „zawiesił się”, spróbuj wymusić ponowne uruchomienie urządzenia. Wymuszenie ponownego uruchomienia nie spowoduje usunięcia zawartości przechowywanej na urządzeniu. Ponowne uruchomienie urządzenia można wymusić nawet wtedy, gdy ekran jest czarny i urządzenie nie reaguje na naciśnięcia przycisków. Wykonaj następujące czynności:

 • Modele iPada bez przycisku Początek: naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności. Naciśnij i szybko puść przycisk zmniejszania głośności. Następnie naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aż urządzenie ponownie się uruchomi.
 • iPhone 8 i nowsze modele: naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności. Naciśnij i szybko puść przycisk zmniejszania głośności. Następnie naciśnij przycisk boczny i przytrzymaj go, aż pojawi się logo Apple.
 • iPhone 7, iPhone 7 Plus i iPod touch (7. generacji): naciśnij i przytrzymaj przycisk górny (lub boczny) oraz przycisk zmniejszania głośności, aż pojawi się logo firmy Apple.
 • iPad z przyciskiem Początek, iPhone 6s lub starszy i iPod touch (6. generacji) lub starszy: naciśnij i przytrzymaj przycisk Początek oraz przycisk górny (lub boczny), aż pojawi się logo firmy Apple.

Jeśli urządzenie nadal się nie włącza lub nie uruchamia

Podłącz urządzenie do zasilania i pozwól mu się ładować przez około godzinę.

Po kilku minutach na ekranie powinien się pojawić wskaźnik ładowania. 

 

Jeśli po upływie godziny nadal nie widać wskaźnika ładowania albo wyświetlany jest ekran „Podłącz do zasilania”, sprawdź stan gniazda, przewodu USB oraz zasilacza. Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo podłączone oraz nie są zanieczyszczone ani uszkodzone. Możesz spróbować użyć innego przewodu USB lub zasilacza.

 

Jeśli urządzenie nadal się nie włącza, zobacz co zrobić dalej.

Jeśli urządzenie włącza się, ale przestaje odpowiadać podczas uruchamiania

Jeśli podczas uruchamiania widzisz logo Apple albo czerwony lub niebieski ekran, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Podłącz urządzenie do komputera. Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina 10.15 otwórz Findera. Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave 10.14 lub starszym albo komputerze PC otwórz aplikację iTunes.
 2. Odszukaj urządzenie na komputerze.
 3. Po podłączeniu urządzenia wykonaj następujące czynności:
  • Modele iPada bez przycisku Początek: naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności. Naciśnij i szybko puść przycisk zmniejszania głośności. Naciśnij i przytrzymaj przycisk górny, aż rozpocznie się ponowne uruchamianie urządzenia. Nie puszczaj przycisku górnego, aż urządzenie przejdzie w tryb awaryjny.
  • iPhone 8 i nowsze modele: naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności. Naciśnij i szybko puść przycisk zmniejszania głośności. Następnie naciśnij przycisk boczny i przytrzymaj go, aż pojawi się ekran trybu awaryjnego.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus i iPod touch (7. generacji): jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk górny (lub boczny) oraz przycisk zmniejszania głośności. Trzymaj je naciśnięte, dopóki nie zobaczysz ekranu Tryb awaryjny.
  • iPad z przyciskiem Początek, iPhone 6s lub starszy i iPod touch (6. generacji) lub starszy: jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Początek oraz przycisk górny (lub boczny).  Trzymaj je naciśnięte, dopóki nie zobaczysz ekranu Tryb awaryjny.
 4. Po wyświetleniu opcji odtwarzania lub uaktualniania wybierz pozycję Uaktualnij. Komputer spróbuje ponownie zainstalować system iOS lub iPadOS bez wymazywania Twoich danych.

Komputer pobierze oprogramowanie dla Twojego urządzenia. Jeśli ten proces potrwa dłużej niż 15 minut, urządzenie wyłączy tryb awaryjny. W takim przypadku musisz ponownie wykonać kroki 2 i 3.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy

Jeśli występuje jeden z poniższych problemów, skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby zgłosić urządzenie do serwisu:

 • Po naładowaniu i wymuszeniu ponownego uruchomienia urządzenia lub wykonaniu czynności z tego artykułu ekran nadal jest czarny.
 • Ekran jest czarny, ale słychać alerty i dźwięki oraz działają wibracje.
 • Ekran pozostaje czarny, ale urządzenie wydaje cykający dźwięk po wyciszeniu go i podłączeniu do zasilania.
 • Ekran włączył się, ale nie reaguje na stuknięcia, przesunięcia ani inne gesty. 
 • Nie można wymusić ponownego uruchomienia urządzenia, ponieważ przycisk jest uszkodzony bądź zablokowany.
 • Urządzenie zatrzymuje się na logo Apple lub wyświetla ekran w jednolitym kolorze albo nie jest rozpoznawane w aplikacji iTunes.
Data publikacji: