Jeśli telefon iPhone, iPad lub iPod touch nie włącza się lub „zawiesił się”

Dowiedz się, co zrobić, jeśli ekran urządzenia „zawiesił się” lub nie reaguje na dotyk albo przestał odpowiadać podczas uruchamiania.

Jeśli ekran jest czarny lub „zawiesił się”

Jeśli ekran jest czarny lub „zawiesił się”, spróbuj wymusić ponowne uruchomienie urządzenia. Wymuszenie ponownego uruchomienia nie spowoduje usunięcia zawartości przechowywanej na urządzeniu. Ponowne uruchomienie urządzenia można wymusić nawet wtedy, gdy ekran jest czarny i urządzenie nie reaguje na naciśnięcia przycisków. Wykonaj następujące czynności:

 • Na iPadzie Pro 11 cali lub iPadzie Pro 12,9 cala: naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności. Naciśnij i szybko puść przycisk zmniejszania głośności. Następnie naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aż urządzenie ponownie się uruchomi.
 • Na telefonie iPhone 8 lub nowszym: naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności. Szybko naciśnij i puść przycisk zmniejszania głośności. Następnie naciśnij przycisk boczny i przytrzymaj go, aż pojawi się logo Apple.
 • Na telefonie iPhone 7 lub iPhone 7 Plus: naciśnij przycisk boczny oraz przycisk zmniejszania głośności i przytrzymaj je przez co najmniej 10 sekund, aż pojawi się logo Apple.
 • Na telefonie iPhone 6s lub starszym, iPadzie lub iPodzie touch: naciśnij przycisk Początek oraz przycisk górny (lub boczny) i przytrzymaj je przez co najmniej 10 sekund, aż pojawi się logo Apple.

Jeśli urządzenie nadal się nie włącza lub nie uruchamia

Podłącz urządzenie do zasilania i pozwól mu się ładować przez około godzinę.

Po kilku minutach na ekranie powinien się pojawić wskaźnik ładowania. 

 

Jeśli po upływie godziny nadal nie widać wskaźnika ładowania albo wyświetlany jest ekran „Podłącz do zasilania”, sprawdź stan gniazda, przewodu USB oraz zasilacza. Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo podłączone oraz nie są zanieczyszczone ani uszkodzone. Możesz spróbować użyć innego przewodu USB lub zasilacza.

 

Jeśli urządzenie nadal się nie włącza, zobacz co zrobić dalej.

Jeśli urządzenie włącza się, ale przestaje odpowiadać podczas uruchamiania

Jeśli podczas uruchamiania widzisz logo Apple albo czerwony lub niebieski ekran, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Podłącz urządzenie do komputera, a następnie uruchom aplikację iTunes. Jeśli nie masz komputera, możesz go pożyczyć albo udać się do sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple
 2. Po podłączeniu urządzenia do komputera wymuś jego ponowne uruchomienie. 
  • Na telefonie iPhone 8 lub nowszym: naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności. Szybko naciśnij i puść przycisk zmniejszania głośności. Następnie naciśnij przycisk boczny i przytrzymaj go, aż pojawi się ekran trybu awaryjnego.
  • Na telefonie iPhone 7 lub iPhone 7 Plus: jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny oraz przycisk zmniejszania głośności. Trzymaj je naciśnięte, aż pojawi się ekran trybu awaryjnego.
  • Na telefonie iPhone 6s lub starszym, iPadzie lub iPodzie touch: jednocześnie naciśnij przycisk Początek oraz przycisk górny (lub boczny). Trzymaj je naciśnięte, aż pojawi się ekran trybu awaryjnego.
 3. Nie puszczaj tych przycisków po zobaczeniu logo firmy Apple. Trzymaj je naciśnięte, dopóki nie zobaczysz ekranu Tryb awaryjny.
 4. Po wyświetleniu opcji odtwarzania lub uaktualniania wybierz pozycję Uaktualnij. Aplikacja iTunes spróbuje ponownie zainstalować system iOS bez wymazywania danych.

Aplikacja iTunes pobierze odpowiednie oprogramowanie dla urządzenia. Jeśli ten proces potrwa dłużej niż 15 minut, urządzenie wyłączy tryb awaryjny. W takim przypadku musisz ponownie wykonać kroki 2 i 3.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy

Jeśli występuje jeden z poniższych problemów, skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby zgłosić urządzenie do serwisu:

 • Po naładowaniu i wymuszeniu ponownego uruchomienia urządzenia lub wykonaniu czynności z tego artykułu ekran nadal jest czarny.
 • Ekran jest czarny, ale słychać alerty i dźwięki oraz działają wibracje.
 • Ekran pozostaje czarny, ale urządzenie wydaje cykający dźwięk po wyciszeniu go i podłączeniu do zasilania.
 • Ekran włączył się, ale nie reaguje na stuknięcia, przesunięcia ani inne gesty. 
 • Nie można wymusić ponownego uruchomienia urządzenia, ponieważ przycisk jest uszkodzony bądź zablokowany.
 • Urządzenie zatrzymuje się na logo Apple lub wyświetla ekran w jednolitym kolorze albo nie jest rozpoznawane w aplikacji iTunes.
Data publikacji: