Jeśli telefon iPhone, iPad lub iPod touch nie włącza się lub „zawiesił się”

Dowiedz się, co zrobić, jeśli ekran urządzenia „zawiesił się”, nie reaguje na dotyk albo przestał odpowiadać podczas uruchamiania.

Jeśli ekran jest czarny lub „zawiesił się”

Jeśli ekran jest czarny lub „zawiesił się”, spróbuj wymusić ponowne uruchomienie urządzenia. Wymuszenie ponownego uruchomienia nie spowoduje usunięcia zawartości przechowywanej na urządzeniu. Ponowne uruchomienie urządzenia można wymusić nawet wtedy, gdy ekran jest czarny i urządzenie nie reaguje na naciśnięcia przycisków. Wykonaj następujące czynności:

 • Modele iPada z funkcją Face ID: naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności. Naciśnij i szybko puść przycisk zmniejszania głośności. Naciśnij i przytrzymaj przycisk górny, aż urządzenie ponownie się uruchomi.
 • iPhone 8 i nowsze modele: naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności. Naciśnij i szybko puść przycisk zmniejszania głośności. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny, aż pojawi się logo firmy Apple.
 • iPhone 7, iPhone 7 Plus i iPod touch (7. generacji): naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny lub górny oraz przycisk zmniejszania głośności przez co najmniej 10 sekund (aż pojawi się logo firmy Apple).  
 • iPad z przyciskiem Początek, iPhone 6s i starsze modele, iPod touch (6. generacji) i starsze modele: naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny lub górny oraz przycisk Początek przez co najmniej 10 sekund (aż pojawi się logo firmy Apple).

Jeśli urządzenie nadal się nie włącza lub nie uruchamia

Podłącz urządzenie do zasilania i pozwól mu się ładować przez około godzinę.

Po kilku minutach na ekranie powinien się pojawić wskaźnik ładowania. 

 

Jeśli po upływie godziny nadal nie widać wskaźnika ładowania albo wyświetlany jest ekran „Podłącz do zasilania”, sprawdź stan gniazda, przewodu USB oraz zasilacza. Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo podłączone oraz nie są zanieczyszczone ani uszkodzone. Możesz spróbować użyć innego przewodu USB lub zasilacza.

 

Jeśli urządzenie nadal się nie włącza, zobacz co zrobić dalej.

Jeśli urządzenie włącza się, ale przestaje odpowiadać podczas uruchamiania

Jeśli podczas uruchamiania widzisz logo Apple albo czerwony lub niebieski ekran, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Podłącz urządzenie do komputera, a następnie uruchom aplikację iTunes. Jeśli nie masz komputera, możesz go pożyczyć albo udać się do sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple
 2. Po podłączeniu urządzenia wykonaj następujące czynności:
  • Modele iPada z funkcją Face ID: naciśnij i przytrzymaj przycisk górny oraz dowolny z przycisków głośności, aż pojawi się suwak wyłączania. Przeciągnij suwak, aby wyłączyć urządzenie. Podłącz urządzenie do komputera, przytrzymując jednocześnie przycisk górny. Nie puszczaj przycisku górnego, dopóki nie pojawi się ekran trybu awaryjnego.
  • iPhone 8 i nowsze modele: naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny oraz jeden z przycisków głośności, aż pojawi się suwak wyłączania. Przeciągnij suwak, aby wyłączyć urządzenie. Podłącz urządzenie do komputera, przytrzymując jednocześnie przycisk boczny. Nie puszczaj przycisku bocznego, dopóki nie pojawi się ekran trybu awaryjnego.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus i iPod touch (7. generacji): naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny lub górny, aż pojawi się suwak wyłączania. Przeciągnij suwak, aby wyłączyć urządzenie. Podłącz urządzenie do komputera, przytrzymując jednocześnie przycisk zmniejszania głośności. Nie puszczaj przycisku zmniejszania głośności, dopóki nie pojawi się ekran trybu awaryjnego.
  • iPad z przyciskiem Początek, iPhone 6s i starsze modele, iPod touch (6. generacji) i starsze modele: naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny lub górny, aż pojawi się suwak wyłączania. Przeciągnij suwak, aby wyłączyć urządzenie. Podłącz urządzenie do komputera, przytrzymując jednocześnie przycisk Początek. Nie puszczaj przycisku Początek, dopóki nie pojawi się ekran trybu awaryjnego.
 3. Po wyświetleniu opcji odtwarzania lub uaktualniania wybierz pozycję Uaktualnij. Aplikacja iTunes spróbuje ponownie zainstalować system iOS bez wymazywania danych.

Aplikacja iTunes pobierze odpowiednie oprogramowanie dla urządzenia. Jeśli ten proces potrwa dłużej niż 15 minut, urządzenie wyłączy tryb awaryjny. W takim przypadku musisz ponownie wykonać kroki 2 i 3.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy

Jeśli występuje jeden z poniższych problemów, skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby zgłosić urządzenie do serwisu:

 • Po naładowaniu i wymuszeniu ponownego uruchomienia urządzenia lub wykonaniu czynności z tego artykułu ekran nadal jest czarny.
 • Ekran jest czarny, ale słychać alerty i dźwięki oraz działają wibracje.
 • Ekran pozostaje czarny, ale urządzenie wydaje cykający dźwięk po wyciszeniu go i podłączeniu do zasilania.
 • Ekran włączył się, ale nie reaguje na stuknięcia, przesunięcia ani inne gesty. 
 • Nie można wymusić ponownego uruchomienia urządzenia, ponieważ przycisk jest uszkodzony bądź zablokowany.
 • Urządzenie zatrzymuje się na logo Apple lub wyświetla ekran w jednolitym kolorze albo nie jest rozpoznawane w aplikacji iTunes.
Data publikacji: