AirPort: mała szybkość połączenia 802.11n w przypadku używania mechanizmu zabezpieczeń WEP lub WPA

Dowiedz się, co zrobić, jeśli po połączeniu komputera lub innego urządzenia obsługującego standard 802.11n z routerem lub stacją bazową Wi-Fi 802.11n dane są przesyłane z prędkością nie większą niż 54 Mb/s.

W przypadku połączenia bezprzewodowo komputera lub innego urządzenia obsługującego standard 802.11n z routerem lub stacją bazową Wi-Fi z obsługą standardu 802.11n można zauważyć, że szybkość nie przekracza 54 Mb/s (megabitów na sekundę), mimo iż sygnał wydaje się być silny. Przyczyną tego problemu może być ustawienie typu uwierzytelniania haseł WEP lub WPA na routerze lub stacji bazowej Wi-Fi.

Jest to normalne zjawisko. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie ze standardem IEEE 802.11n maksymalna szybkość przesyłania w sieci 802.11n przy użyciu uwierzytelniania WEP lub WPA (TKIP) wynosi 54 Mb/s.

Aby udostępnić maksymalne szybkości obsługiwane w standardzie 802.11n, należy upewnić się, że na routerze lub stacji bazowej Wi-Fi skonfigurowano używanie uwierzytelniania WPA2 lub wyłączono stosowanie hasła. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wybranie opcji WPA2 Personal podczas konfigurowania stacji bazowej Wi-Fi.

Uwaga: Narzędzie AirPort nie pozwala wybrać opcji WEP ani WPA w przypadku standardu 802.11n. Udostępnia do wyboru tylko opcje WPA/WPA2 Personal i WPA2 Personal do ogólnych zastosowań domowych.

  • Opcja WPA/WPA2 zapewnia najwyższą szybkość przesyłania danych w standardzie 802.11n przy użyciu emisji pojedynczej (skierowanej do jednego urządzenia, na przykład komputera). W trybie multiemisji (wysyłania do wielu urządzeń) szybkość jest w tym przypadku ograniczona do 54 Mb/s.
  • Opcja WPA2 Personal oferuje najwyższe szybkości w standardzie 802.11n i jest to zalecana opcja.

Ważne: w przypadku routerów innych firm należy sprawdzić poprawność konfiguracji. Niektóre urządzenia innych firm mogą nie obsługiwać uwierzytelniania WPA2. Więcej informacji można uzyskać od producenta. Jeśli sieć jest skonfigurowana bez zabezpieczeń lub do używania uwierzytelniania WPA2 i nadal maksymalna szybkość przesyłania wynosi 54 Mb/s, problem może być związany z konkretną konfiguracją lub wywołany czynnikami zewnętrznymi (takimi jak słaby sygnał albo zakłócenia częstotliwości radiowych). Dodatkowe informacje oraz wsparcie dotyczące stacji bazowej Wi-Fi można uzyskać na stronie wsparcia dotyczącego urządzeń AirPort i Time Capsule.

Data publikacji: