AirPort: wolne połączenie w standardzie 802.11n, przy podłączeniu za pomocą starszych mechanizmów zabezpieczeń protokołu WEP lub WPA

Dowiedz się, co zrobić, jeśli do routera 802.11n lub stacji bazowej Wi-Fi bezprzewodowo podłączono komputer lub inne urządzenie z obsługą standardu 802.11n i szybkość przesyłania danych nie przekracza 54 Mb/s.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Możesz zauważyć, że jeśli do routera 802.11n lub stacji bazowej Wi-Fi bezprzewodowo podłączono komputer lub inne urządzenie z obsługą standardu 802.11n, szybkość przesyłania danych nie przekracza 54 Mb/s (megabitów na sekundę) pomimo silnego sygnału. To może się zdarzyć tylko, jeśli typ uwierzytelnienia hasła routera lub stacji bazowej to WEP lub WPA.

Jest to normalne zachowanie. Wynika ono z faktu, że maksymalna szybkość przesyłania danych dla standardu 802.11n za pomocą uwierzytelniania WEP lub WPA (TKIP) wynosi 54 Mb/s, jak określono w standardzie 802.11n.

Aby osiągnąć maksymalne szybkości przesyłania danych w standardzie 802.11n, upewnij się, że router lub stacja bazowa Wi-Fi są skonfigurowane do używania protokołu WPA2 lub pracy bez hasła. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wybranie opcji WPA2 Personal podczas konfigurowania stacji bazowej Wi-Fi.

Uwaga: Narzędzie AirPort nie umożliwia wyboru protokołu WEP lub WPA jako opcji standardu 802.11n. Opcję WPA/WPA2 Personal lub WPA2 Personal można wybrać tylko do użytku domowego.

  • Protokół WPA/WPA2 Personal zapewnia najszybsze przesyłanie danych w standardzie 802.11n dla danych unicast (kierowanych do jednego urządzenia, na przykład komputera), ale dla danych multicast (do wielu urządzeń) będzie wynosiło 54 Mb/s.
  • Protokół WPA2 Personal oferuje najszybsze przesyłanie danych w standardzie 802.11n i jest to zalecana opcja.

Uwaga: w przypadku routerów innych firm należy zweryfikować poprawną konfigurację. Niektóre urządzenia innych firm mogą nie obsługiwać protokołu WPA2. Dodatkowe informacje można uzyskać u producenta. Jeśli sieć została skonfigurowana do korzystania z protokołu WPA2 bądź do pracy bez hasła, a szybkość przesyłania danych nadal wynosi 54 Mb/s, może to wynikać z konfiguracji lub czynników zewnętrznych, takich jak słaba siła sygnału lub zakłócenia radiowe. Więcej informacji i wsparcie dla stacji bazowej AirPort możesz znaleźć w witrynie Wsparcie dla stacji bazowej AirPort i Time Capsule.

Data publikacji: