Informacje o pojemności pamięci masowej podawane przez systemy OS X i iOS

Dowiedz się, dlaczego pojemność pamięci masowej podawana w danych technicznych produktu może być mniejsza niż raportowana przez system OS X lub iOS. 

Ten artykuł dotyczy wszystkich rodzajów nośników, w jakie są wyposażone produkty firmy Apple, czyli dysku twardego (większość komputerów Mac i niektóre starsze modele iPoda), napędu typu flash (iPad, telefon iPhone, większość iPodów), pamięci flash, a także dysku półprzewodnikowego SSD (niektóre modele MacBooka).

Pojemność podawana na opakowaniu produktu

Producenci pamięci masowych mierzą ich pojemność w systemie dziesiętnym (gdzie podstawą jest liczba 10), a więc 1 gigabajt (GB) jest mierzony jako dokładnie 1 000 000 000 bajtów. Pojemność nośnika pamięci masowej w komputerze Mac, iPadzie, iPodzie, telefonie iPhone oraz w innych produktach firmy Apple jest także mierzona w tym systemie dziesiętnym. Informacja ta jest przedstawiana na opakowaniu produktu oraz na stronach internetowych w postaci komunikatu „1 GB = 1 miliard bajtów”.

 Omówienie pojemności pamięci masowej w iPadzie, telefonie iPhone i iPodzie

Podczas wyświetlania pojemności pamięci masowej na iPadzie, iPodzie, telefonie iPhone lub innym urządzeniu elektronicznym w jego systemie operacyjnym pojemność jest podawana przy użyciu systemu dwójkowego (gdzie podstawą jest liczba 2). W systemie dwójkowym 1 GB oznacza 1 073 741 824 bajty.

Przykład: różnica w sposobie mierzenia 1 GB między systemem dziesiętnym a dwójkowym powoduje, że urządzenie pamięci masowej o pojemności 32 GB w systemie operacyjnym jest wykrywane jako urządzenie o pojemności około 28 GB, mimo że w rzeczywistości ma pojemność 32 miliardów bajtów (a nie 28 miliardów bajtów).

Ta różnica jest widoczna na komputerze przy sprawdzaniu pojemności pamięci masowej podłączonego iPoda, iPada lub telefonu iPhone. Różnicę widać też w menu „To urządzenie” iPoda, iPada lub telefonu iPhone. Ważnym faktem jest to, że dostępna pojemność pamięci masowej jest zawsze taka sama, bez względu na używany system liczbowy (dziesiętny czy dwójkowy). Nic nagle nie znika.

Urządzenia pamięci masowej w produktach firmy Apple — tak jak wszystkie urządzenia pamięci masowej — mają pewną część pojemności przeznaczoną na formatowanie, więc rzeczywista pojemność dostępna dla programów jest zawsze nieco mniejsza. Ponadto część dostępnej pojemności może być zajęta przez inne elementy, takie jak wstępnie zainstalowane systemy lub inne oprogramowanie i multimedia.

Omówienie pojemności pamięci masowej w systemach Mac OS X 10.6, OS X Lion i OS X Mountain Lion 

W systemie Mac OS X 10.6 lub nowszym pojemność pamięci masowej jest wyświetlana zgodnie z danymi technicznymi produktu, przy użyciu systemu dziesiętnego (gdzie podstawą jest liczba 10). Dla napędu o pojemności 200 GB jest wyświetlana pojemność 200 GB (na przykład po zaznaczeniu ikony dysku twardego, wybraniu polecenia Informacje z menu Plik programu Finder i sprawdzeniu wiersza Pojemność). Po zaktualizowaniu systemu OS X z wcześniejszej wersji wyświetlana pojemność napędu może być większa niż we wcześniejszej wersji systemu OS X.

Napędy pamięci masowej w komputerach Mac z systemem Mac OS X 10.6 lub nowszym — tak jak wszystkie napędy pamięci masowej — mają pewną część pojemności przeznaczoną na formatowanie, więc rzeczywista pamięć masowa dostępna dla programów jest zawsze nieco mniejsza. Ponadto część dostępnej pojemności napędu może być zajęta przez inne elementy, takie jak wstępnie zainstalowane systemy lub oprogramowanie i multimedia. 

Omówienie pojemności pamięci masowej na dyskach półprzewodnikowych (SSD) i w pamięci flash

Pojemność pamięci masowej wyświetlana w Narzędziu dyskowym dla dysków półprzewodnikowych (SSD) i pamięci flash będzie nieznacznie mniejsza. Na przykład w przypadku dysku SSD 256 GB pojemność ta powinna wynosić około 250 GB.  

Poniższe czynniki mogą zmniejszać ilość miejsca dostępnego na dysku półprzewodnikowym i w pamięci flash: 

  • Partycja interfejsu EFI
  • Partycja na potrzeby odtwarzania
  • Bloki równoważące zużycie
  • Obszar buforu zapisu
  • Metadane
  • Bloki zapasowe
  • Bloki uszkodzone w trakcie użytkowania
  • Bloki uszkodzone w wyniku wady fabrycznej

Uwaga: systemy Mac OS X 10.5 i starsze oraz systemy Microsoft Windows używają systemu o podstawie 2.

Ostatnia modyfikacja: