Jak systemy iOS i macOS podają informacje o pojemności pamięci

Pojemność pamięci masowej podawana w danych technicznych produktu może się różnić od pojemności podawanej przez telefon iPhone, iPada, iPoda lub komputer Mac.

Dane techniczne produktów opierają się na systemie dziesiętnym

Producenci pamięci masowych mierzą ich pojemność w systemie dziesiętnym (gdzie podstawą jest liczba 10). Informacja ta jest przedstawiana na opakowaniu produktu oraz na stronach internetowych w postaci komunikatu:

1 GB = 1 miliard bajtów, 1 TB = 1 bilion bajtów; faktyczna sformatowana pojemność jest mniejsza.

Część pojemności pamięci masowej każdego urządzenia, w tym telefonu iPhone, iPada, iPoda i komputera Mac, jest przeznaczona na formatowanie. Inne elementy, np. system operacyjny zainstalowany na urządzeniu, zużywają dodatkową pojemność.

Systemy iOS i macOS używają systemu dziesiętnego

System operacyjny telefonu iPhone, iPada, iPoda touch i komputera Mac podaje pojemność pamięci masowej za pomocą systemu dziesiętnego (gdzie podstawą jest liczba 10), w którym 1 GB = 1 miliard bajtów. Ten sam jest używany na opakowaniach produktów i w danych technicznych.

System iOS 10 i starsze, Mac OS X Leopard 10.5 i starsze oraz Microsoft Windows używają systemu binarnego (gdzie podstawą jest liczba 2), w którym 1 GB = 1 073 741 824 bajtów. Różnica między systemem dziesiętnym a binarnym odpowiada za to, że podawana pojemność pamięci masowej jest inna od pojemności na opakowaniu produktu i w danych technicznych.

Więcej informacji

Pojemność pamięci masowej wyświetlana w Narzędziu dyskowym może się również nieznacznie różnić, szczególnie w przypadku dysków półprzewodnikowych (SSD) i pamięci flash, ze względu na pojemność przeznaczoną dla partycji interfejsu EFI, partycji na potrzeby odtwarzania, bloków równoważących zużycie, obszaru buforu zapisu, metadanych, bloków zapasowych, bloków uszkodzonych w trakcie użytkowania i bloków uszkodzonych w wyniku wady fabrycznej.

Więcej informacji o zarządzaniu pojemnością pamięci masowej na urządzeniach:

Data publikacji: