Pomoc dotycząca funkcji sprzętowych telefonu iPhone, iPada i iPoda touch

Użyj poniższych łączy w przypadku problemów z głośnikami, mikrofonami, przyciskami, wyświetlaczem, łącznością z siecią komórkową lub innymi fizycznymi aspektami urządzenia.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Najpierw upewnij się, że używasz najnowszej wersji systemu iOS. Jeśli po uaktualnieniu systemu problem nie ustąpił, znajdź odpowiedni objaw poniżej i kliknij łącze w celu uzyskania pomocy.

Problemy dotyczące dźwięku — głośnik/mikrofon/słuchawka

Pomoc dotyczącą następujących problemów:

Zasilanie/bateria

Problemy dotyczące baterii lub ładowania

Dopuszczalne temperatury

Inne problemy

Pomoc dotycząca następujących problemów z telefonem iPhone:

  • Urządzenie nie włącza się
  • Urządzenie nie odpowiada
  • Urządzenie uruchamia się tylko do momentu wyświetlenia logo firmy Apple
  • Nie można odblokować lub wyłączyć urządzenia przez przesunięcie palcem po ekranie.

Ekran

Pomoc dotycząca następujących problemów z ekranem urządzenia:

  • Ekran jest zbyt ciemny, zbyt jasny lub obraz jest niewyraźny
  • Ekran ma jednolity kolor (czarny, biały lub niebieski)
  • Widać linie, brakujące sekcje, odbarwienia lub obraz niskiej jakości

Pomoc dotycząca innych problemów z ekranem:

Ogólne problemy z urządzeniem i łącznością

Problemy z łącznością Wi-Fi i Bluetooth

Pomoc dotyczącą problemów z łącznością Wi-Fi można znaleźć w następujących artykułach:

W lewym górnym rogu ekranu jest wyświetlany komunikat „Brak sieci”.

Pomoc dotycząca tego problemu.

Komunikat o braku karty SIM

Pomoc dotycząca tego problemu.

Problem z rozpoznawaniem urządzenia w programie iTunes lub podczas korzystania z połączenia USB

Pomoc dotyczącą tego problemu można znaleźć w następujących artykułach:

Przyciski i przełączniki

Pomoc dotycząca przycisku Usypianie/Budzenie, przycisku Początek, przycisku sterowania głośnością, przełącznika dzwonka/wyciszenia lub przełącznika bocznego.

Aparat

Aparat nie działa lub jakość obrazu jest niezadowalająca.

Akcesoria

Pomoc dotycząca niedziałającego akcesorium:

Problem nie został rozwiązany

Jeśli nadal występują problemy z urządzeniem, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: