Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 8

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 8.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

iOS 8

 • 802.1X

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: osoba atakująca może uzyskać dane logowania do sieci Wi-Fi

  Opis: osoba atakująca mogła podszyć się pod punkt dostępu Wi-Fi, zaoferować użytkownikowi uwierzytelnienie się za pomocą protokołu LEAP, złamać skrót MS-CHAPv1, a następnie użyć uzyskanych w ten sposób danych logowania do uwierzytelnienia się na docelowym punkcie dostępu, nawet jeśli ten punkt dostępu obsługiwał silniejsze metody uwierzytelniania. Ten problem rozwiązano przez domyślne wyłączenie protokołu LEAP.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4364: Pieter Robyns, Bram Bonne, Peter Quax i Wim Lamotte z Uniwersytetu w Hasselt

 • Konta

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie zidentyfikować Apple ID użytkownika

  Opis: w logice kontroli dostępu dla kont występował błąd. Aplikacja działająca w piaskownicy mogła uzyskać informacje na temat obecnie aktywnego konta usługi iCloud, w tym nazwę konta. Ten problem rozwiązano przez ograniczenie dostępu do pewnych typów kont z nieautoryzowanych aplikacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4423: Adam Weaver

 • Ułatwienia dostępu

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: urządzenie nie może zablokować ekranu w przypadku używania funkcji AssistiveTouch

  Opis: w procedurach obsługi zdarzeń przez funkcję AssistiveTouch występował błąd logiczny uniemożliwiający blokowanie ekranu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi zegara blokady.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4368: Hendrik Bettermann

 • Infrastruktura kont

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: osoba atakująca mająca dostęp do urządzenia z systemem iOS może przechwycić poufne informacje o użytkowniku zachowane w dziennikach

  Opis: poufne informacje dotyczące użytkownika były rejestrowane w dziennikach. Ten problem rozwiązano przez rejestrowanie mniejszej ilości informacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4357: Heli Myllykoski z OP-Pohjola Group

 • Książka adresowa

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: osoba mająca fizyczny dostęp do urządzenia z systemem iOS może odczytać książkę adresową

  Opis: książka adresowa była szyfrowana przy użyciu klucza chronionego jedynie identyfikatorem UID sprzętu. Ten problem rozwiązano przez zaszyfrowanie książki adresowej przy użyciu klucza chronionego identyfikatorem UID sprzętu oraz kodem użytkownika.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4352: Jonathan Zdziarski

 • Instalacja programu

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: osoba atakująca lokalnie może być w stanie podwyższyć uprawnienia i instalować niezweryfikowane aplikacje

  Opis: w funkcji Instalacja programu występowała sytuacja wyścigu. Osoba atakująca mająca możliwość zapisu w katalogu /tmp mogła być w stanie instalować niezweryfikowane aplikacje. Ten problem rozwiązano przez zmianę miejsca plików instalacyjnych na inny katalog.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4386: evad3rs

 • Instalacja programu

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: osoba atakująca lokalnie może być w stanie podwyższyć uprawnienia i instalować niezweryfikowane aplikacje

  Opis: w funkcji Instalacja programu występował błąd przeglądania ścieżek. Osoba atakująca lokalnie mogła przekierować sprawdzanie poprawności podpisu kodu na pakiet inny niż instalowany i spowodować zainstalowanie niezweryfikowanej aplikacji. Ten problem rozwiązano przez wykrywanie przeglądania ścieżek i zapobieganie mu podczas ustalania, który podpis kodu ma zostać poddany weryfikacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4384: evad3rs

 • Zasoby

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może skłonić system iOS do „myślenia”, że jest aktualny, podczas gdy nie jest

  Opis: w procedurach obsługi odpowiedzi funkcji sprawdzania uaktualnień występował błąd sprawdzania poprawności. Sfałszowane daty z nagłówków odpowiedzi Last-Modified (Ostatnia modyfikacja) ustawione na przyszłe daty były używane do sprawdzania If-Modified-Since (Jeśli zmodyfikowano od) w kolejnych żądaniach uaktualnień. Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie sprawdzania poprawności nagłówka Last-Modified.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4383: Raul Siles z DinoSec

 • Bluetooth

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: funkcja Bluetooth zostaje nieoczekiwanie domyślnie włączona po aktualizacji systemu iOS

  Opis: funkcja Bluetooth była włączana automatycznie po aktualizacji systemu iOS. Ten problem rozwiązano przez włączanie funkcji Bluetooth tylko dla uaktualnień wersji głównej lub pomocniczej.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4354: Maneet Singh, Sean Bluestein

 • Zasady zaufania dotyczące certyfikatów

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: uaktualnienie zasad zaufania dotyczących certyfikatów

  Opis: uaktualniono zasady zaufania dotyczące certyfikatów. Pełną listę certyfikatów można zobaczyć na stronie http://support.apple.com/kb/HT5012?viewlocale=pl_PL.

 • CoreGraphics

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego pliku PDF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu

  Opis: w procedurach obsługi plików PDF występowało przepełnienie całkowitoliczbowe. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4377: Felipe Andres Manzano z Binamuse VRT praujący w programie iSIGHT Partners GVP Program

 • CoreGraphics

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego pliku PDF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub ujawnienie informacji

  Opis: w procedurach obsługi plików PDF występował błąd odczytu pamięci spoza dozwolonego zakresu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4378: Felipe Andres Manzano z Binamuse VRT pracujący w programie iSIGHT Partners GVP Program

 • Detektory danych

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: stuknięcie łącza FaceTime w aplikacji Mail może spowodować zainicjowanie połączenia głosowego w trybie FaceTime bez wyświetlania monitu

  Opis: aplikacja Mail nie monitowała użytkownika przed uruchomieniem adresów URL typu facetime-audio://. Ten problem rozwiązano przez dodanie monitu o potwierdzenie.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-6835: Guillaume Ross

 • Biblioteki podstawowe

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: aplikacja używająca parsera NSXMLParser może zostać niewłaściwie użyta w celu ujawnienia informacji

  Opis: w procedurach obsługi danych XML przez oprogramowanie NSXMLParser występował błąd dotyczący jednostki zewnętrznej XML. Ten problem rozwiązano przez wyłączenie wczytywania jednostek zewnętrznych z innych źródeł.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4374: George Gal z VSR (http://www.vsecurity.com/)

 • Ekran początkowy i blokada ekranu

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: aplikacja w tle może określić, która aplikacja jest przednia

  Opis: prywatny interfejs API do określania przedniej aplikacji nie miał wystarczającej kontroli dostępu. Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie dodatkowej kontroli dostępu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4361: Andreas Kurtz z NESO Security Labs i Markus Troßbach z Heilbronn University

 • iMessage

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: załączniki mogą pozostać po usunięciu nadrzędnej wiadomości iMessage i MMS

  Opis: w sposobie usuwania załączników występowała sytuacja wyścigu. Ten problem rozwiązano przez wykonywanie dodatkowego sprawdzania, czy załącznik został usunięty.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4353: Silviu Schiau

 • IOAcceleratorFamily

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: aplikacja może powodować nieoczekiwane zamknięcie systemu

  Opis: w procedurze obsługi argumentów interfejsu API IOAcceleratorFamily występowała dereferencja wskaźnika NULL. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania argumentów interfejsu API IOAcceleratorFamily.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4369: Catherine alias winocm i Cererdlong z Alibaba Mobile Security Team

 • IOAcceleratorFamily

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: urządzenie może nieoczekiwanie uruchamiać się ponownie

  Opis: w sterowniku IntelAccelerator występowała dereferencja wskaźnika NULL. Problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi błędów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4373: cunzhang z Adlab of Venustech

 • IOHIDFamily

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie odczytać wskaźniki jądra, przy użyciu których możliwe jest pominięcie losowego wybierana układu przestrzeni adresowej jądra

  Opis: w procedurze obsługi funkcji IOHIDFamily występował problem odczytu spoza dozwolonego zakresu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4379: Ian Beer z Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w procedurze obsługi właściwości odwzorowania klawiszy przez rozszerzenie IOHIDFamily występował błąd powodujący przepełnienie buforu sterty. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4404: Ian Beer z Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w procedurze obsługi właściwości odwzorowania klawiszy przez rozszerzenie IOHIDFamily występowała dereferencja wskaźnika NULL. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania właściwości odwzorowania klawiszy IOHIDFamily.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4405: Ian Beer z Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra

  Opis: w rozszerzeniu jądra IOHIDFamily występował problem zapisu poza dozwolonym zakresem. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4380: cunzhang z Adlab of Venustech

 • IOKit

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie odczytać niezainicjowane dane z pamięci jądra

  Opis: w procedurach obsługi funkcji IOKit występował błąd dostępu do niezainicjowanej pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur inicjowania pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4407: @PanguTeam

 • IOKit

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w procedurach obsługi określonych pól metadanych obiektów IODataQueue występował błąd sprawdzania poprawności. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności metadanych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4418: Ian Beer z Google Project Zero

 • IOKit

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w procedurach obsługi określonych pól metadanych obiektów IODataQueue występował błąd sprawdzania poprawności. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności metadanych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4388: @PanguTeam

 • IOKit

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w procedurach obsługi funkcji IOKit występowało przepełnienie całkowitoliczbowe. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania argumentów interfejsu API IOKit.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4389: Ian Beer z Google Project Zero

 • Jądro

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie określić rozkład pamięci jądra

  Opis: w interfejsie statystyk sieciowych występowało wiele błędów niezainicjowanej pamięci, które prowadziły do ujawnienia zawartości pamięci jądra Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie dodatkowej procedury inicjowania pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4371: Fermin J. Serna z Google Security Team

  CVE-2014-4419: Fermin J. Serna z Google Security Team

  CVE-2014-4420: Fermin J. Serna z Google Security Team

  CVE-2014-4421: Fermin J. Serna z Google Security Team

 • Jądro

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: osoba z uprzywilejowanym dostępem do sieci może przeprowadzić atak typu „odmowa usługi”

  Opis: w procedurach obsługi pakietów IPv6 występowała sytuacja wyścigu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania stanu blokady.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-2391: Marc Heuse

 • Jądro

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania systemu lub wykonanie dowolnego kodu w jądrze

  Opis: w procedurach obsługi portów Mach występował błąd dwukrotnego zwolnienia pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności portów Mach.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4375: anonimowy badacz

 • Jądro

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania systemu lub wykonanie dowolnego kodu w jądrze

  Opis: w funkcji rt_setgate występował problem odczytu spoza dozwolonego zakresu. Może to prowadzić do ujawnienia lub uszkodzenia pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4408

 • Jądro

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: niektóre środki utwardzania jądra można omijać

  Opis: generator liczb losowych używany w środkach utwardzania jądra na wczesnym etapie procesu rozruchu nie był bezpieczny pod względem kryptograficznym. Niektóre jego wyniki dawały się wywnioskować z przestrzeni użytkownika, umożliwiając ominięcie środków utwardzania. Ten problem rozwiązano przez użycie algorytmu bezpiecznego pod względem kryptograficznym.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4422: Tarjei Mandt z Azimuth Security

 • Libnotify

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami użytkownika root

  Opis: w funkcji Libnotify występował problem zapisu poza dozwolonym zakresem. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4381: Ian Beer z Google Project Zero

 • Lockdown

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: urządzenie może zostać zmanewrowane do niepoprawnego wyświetlania ekranu początkowego, gdy jest w stanie blokady aktywacji

  Opis: w działaniu funkcji odblokowywania występował błąd powodujący przechodzenie urządzenia do ekranu początkowego, nawet jeśli urządzenie nadal powinno być w stanie blokady aktywacji. Ten problem rozwiązano przez zmianę informacji weryfikowanych przez urządzenie podczas żądania odblokowania.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1360

 • Mail

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: dane logowania mogą zostać wysłane w postaci zwykłego tekstu, nawet jeśli serwer rozgłosił funkcję LOGINDISABLED IMAP

  Opis: aplikacja Mail wysyłała polecenie LOGIN do serwerów, nawet jeśli serwery rozgłosiły funkcję LOGINDISABLED IMAP. Ten błąd jest problemem głównie w przypadku nawiązywania połączenia z serwerami skonfigurowanymi do akceptowania nieszyfrowanych połączeń i rozgłaszającymi funkcję LOGINDISABLED. Ten problem rozwiązano przez uwzględnienie funkcji LOGINDISABLED IMAP.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4366: Mark Crispin

 • Mail

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: osoba mająca fizyczny dostęp do urządzenia z systemem iOS ma możliwość odczytywania załączników do wiadomości e-mail

  Opis: procedura używania mechanizmu ochrony danych załączników do wiadomości e-mail w programie Mail zawierała błąd logiczny. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury ustawiania klasy ochrony danych dla załączników do wiadomości e-mail.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1348: Andreas Kurtz z NESO Security Labs

 • Profile

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: funkcja Wybieranie głosowe zostaje nieoczekiwanie włączona po aktualizacji systemu iOS

  Opis: funkcja Wybieranie głosowe była włączana automatycznie po aktualizacji systemu iOS. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4367: Sven Heinemann

 • Safari

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: dane logowania użytkownika mogą zostać ujawnione niezamierzonej witrynie przez funkcję automatycznego wypełniania

  Opis: przeglądarka Safari mogła automatycznie wypełniać nazwy użytkowników i hasła w ramce podrzędnej z innej domeny niż ramka główna. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur śledzenia źródeł.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5227: Niklas Malmgren z Klarna AB

 • Safari

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może przechwycić dane logowania użytkownika

  Opis: zachowane hasła były wypełniane automatycznie w witrynach http, witrynach https ze złamanym zaufaniem i w ramkach iframe. Ten problem rozwiązano przez ograniczenie automatycznego wypełniania do ramki głównej witryn https z prawidłowymi łańcuchami certyfikatów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4363: David Silver, Suman Jana i Dan Boneh ze Stanford University, przy współpracy z: Eric Chen i Collin Jackson z Carnegie Mellon University

 • Safari

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może sfałszować adresy URL w przeglądarce Safari

  Opis: interfejs użytkownika był niespójny w przeglądarce Safari na urządzeniach zarządzanych za pomocą rozwiązania MDM. Rozwiązanie tego problemu polega na ulepszeniu testów spójności interfejsu użytkownika.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-8841: Angelo Prado z Salesforce Product Security

 • Profile piaskownicy

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: aplikacje innych firm mają dostęp do danych konta Apple ID

  Opis: w piaskownicy aplikacji innych firm występował błąd powodujący ujawnienie informacji. Ten problem rozwiązano przez poprawienie profilu piaskownicy innych firm.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4362: Andreas Kurtz z NESO Security Labs i Markus Troßbach z Heilbronn University

 • Ustawienia

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: podglądy wiadomości tekstowych mogą być wyświetlane na ekranie blokady, nawet jeśli ta funkcja jest wyłączona

  Opis: w podglądzie powiadomień o wiadomościach tekstowych na ekranie blokady występował błąd. W jego wyniku zawartość odebranych wiadomości mogła być wyświetlana na ekranie blokady, nawet jeśli podglądy były wyłączone w Ustawieniach. Problem rozwiązano przez poprawienie przestrzegania tego ustawienia.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4356: Mattia Schirinzi z San Pietro Vernotico (BR), Włochy

 • syslog

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie zmienić uprawnienia do dowolnych plików

  Opis: proces syslogd korzystał z dowiązań symbolicznych przy zmianie uprawnień do plików Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury obsługi łączy symbolicznych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4372: Tielei Wang i YeongJin Jang z Georgia Tech Information Security Center (GTISC)

 • Pogoda

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: informacje o położeniu były wysyłane w niezaszyfrowanej postaci

  Opis: w interfejsie API używanym do ustalania lokalnej pogody występował błąd powodujący ujawnienie informacji. Ten problem rozwiązano przez zmianę interfejsów API.

 • WebKit

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może śledzić użytkownika, nawet jeśli jest włączone przeglądanie prywatne

  Opis: aplikacja WWW mogła przechowywać dane pamięci podręcznej aplikacji HTML 5 podczas normalnego przeglądania, a następnie odczytywać te dane podczas przeglądania prywatnego. Ten problem rozwiązano przez wyłączenie dostępu do pamięci podręcznej aplikacji w trybie przeglądania prywatnego.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4409: Yosuke Hasegawa (NetAgent Co., Led.)

 • WebKit

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-6663: Atte Kettunen z OUSPG

  CVE-2014-1384: Apple

  CVE-2014-1385: Apple

  CVE-2014-1387: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1388: Apple

  CVE-2014-1389: Apple

  CVE-2014-4410: Eric Seidel z Google

  CVE-2014-4411: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-4412: Apple

  CVE-2014-4413: Apple

  CVE-2014-4414: Apple

  CVE-2014-4415: Apple

 • Wi-Fi

  Dostępne dla: iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: urządzenie może być pasywnie śledzone na podstawie swojego adresu MAC sieci Wi-Fi

  Opis: używanie stałego adresu MAC do skanowania sieci Wi-Fi powodowało występowanie błędu prowadzącego do ujawnienia informacji. Ten problem rozwiązano przez losowe przydzielanie adresów MAC do pasywnego skanowania sieci Wi-Fi.

Uwaga:

W systemie iOS 8 wprowadzono zmiany do pewnych funkcji diagnostycznych. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera artykuł http://support.apple.com/kb/HT6331?viewlocale=pl_PL

System iOS 8 zezwala teraz urządzeniom na cofnięcie zaufania wszystkich wcześniej zaufanych komputerów. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w artykule http://support.apple.com/kb/HT5868?viewlocale=pl_PL

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: