Informacje o uaktualnieniu basha dla systemu OS X 1.0

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu basha dla systemu OS X 1.0.

To uaktualnienie można pobrać z witryny Wsparcia Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie basha dla systemu OS X 1.0

 • Bash

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5

  Zagrożenie: w niektórych konfiguracjach osoba atakująca zdalnie może być w stanie wykonywać dowolne polecenia powłoki.

  Opis: w analizie składni zmiennych środowiskowych basha występował błąd. Ten problem rozwiązano przez ulepszenie analizowania składni zmiennych środowiskowych za sprawą lepszego wykrywania końca wyrażenia funkcji.

  To uaktualnienie wprowadza też sugerowaną zmianę CVE-2014-7169, która zeruje stan parsera.

  Ponadto to uaktualnienie dodaje nową przestrzeń nazw dla eksportowanych funkcji, tworząc dekoratora funkcji, aby zapobiec niezamierzonemu przekazywaniu nagłówka do basha. Nazwy wszystkich zmiennych środowiskowych wprowadzających definicje funkcji muszą mieć prefiks „__BASH_FUNC<” i sufiks „>()”, aby zapobiec niezamierzonemu przekazywaniu funkcji za pośrednictwem nagłówków HTTP.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-6271: Stephane Chazelas

  CVE-2014-7169: Tavis Ormandy

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: