Drukowanie z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na drukarce obsługującej funkcję AirPrint

Dowiedz się, jak drukować z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na drukarce obsługującej funkcję AirPrint.

Zanim rozpoczniesz

  • Potwierdź, że drukarka obsługuje funkcję AirPrint. Skontaktuj się z producentem drukarki, aby dowiedzieć się więcej.
  • Upewnij się, że telefon iPhone, iPad lub iPod touch i drukarka są połączone z tą samą siecią Wi-Fi, oraz że znajdujesz się w zasięgu.


Drukowanie za pomocą funkcji AirPrint

  1. Otwórz aplikację, z której chcesz drukować.
  2. Aby znaleźć opcję drukowania, stuknij ikonę udostępniania aplikacji: ikona odpowiedz lub ikona udostępnij albo stuknij ikonę .
  3. Przewiń ekran w dół i stuknij ikonę ikona drukarki lub opcję Drukuj. Jeśli nie możesz znaleźć opcji drukowania, poszukaj informacji w podręczniku użytkownika lub pomocy aplikacji. Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję AirPrint.
  4. Stuknij opcję Wybierz drukarkę i wybierz drukarkę obsługującą funkcję AirPrint
  5. Wybierz liczbę kopii lub inne opcje, na przykład wskaż strony, które chcesz wydrukować.
  6. Stuknij przycisk Drukuj w prawym górnym rogu.

Wyświetlanie lub anulowanie zadania drukowania

Podczas drukowania możesz wyświetlać zadania drukowania lub anulować je za pomocą paska zmiany aplikacji.

Wyświetlanie zadania drukowania

Aby wyświetlić zadanie drukowania, otwórz pasek przełączania aplikacji, a następnie stuknij opcję Drukowanie.

Anulowanie zadania drukowania

Aby anulować zadanie drukowania, otwórz pasek przełączania aplikacji, stuknij opcję Drukowanie, a następnie stuknij opcję Anuluj drukowanie.


Funkcja AirPrint działa w sieciach Wi-Fi i sieciach przewodowych. Funkcja AirPrint nie działa na drukarkach AirPrint podłączonych do portu USB w stacji bazowej AirPort lub urządzenia Apple AirPort Time Capsule ani do komputera za pomocą łącza Bluetooth.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: