Drukowanie z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na drukarce współpracującej z funkcją AirPrint

Dowiedz się, jak drukować z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na drukarce współpracującej z funkcją AirPrint.

Zanim rozpoczniesz

Drukowanie za pomocą funkcji AirPrint

  1. Otwórz aplikację, z której chcesz drukować.
  2. Aby znaleźć opcję drukowania, stuknij w aplikacji ikonę udostępniania  lub  albo stuknij ikonę .
  3. Stuknij ikonę  lub opcję Drukuj. Jeśli nie możesz znaleźć opcji drukowania, poszukaj informacji w podręczniku użytkownika lub pomocy aplikacji. Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję AirPrint.
  4. Stuknij opcję Wybierz drukarkę i wybierz drukarkę współpracującą z funkcją AirPrint
  5. Wybierz liczbę kopii lub inne opcje, na przykład wskaż strony, które chcesz wydrukować.
  6. Stuknij przycisk Drukuj w prawym górnym rogu.

Wyświetlanie lub anulowanie zadania drukowania

Podczas drukowania możesz wyświetlać zadania drukowania lub anulować je za pomocą paska zmiany aplikacji.

Wyświetlanie zadania drukowania

Aby wyświetlić zadanie drukowania, otwórz pasek przełączania aplikacji, a następnie stuknij opcję Centrum drukowania.

Anulowanie zadania drukowania

Aby anulować zadanie drukowania, otwórz pasek przełączania aplikacji, stuknij opcję Centrum drukowania, a następnie stuknij opcję Anuluj drukowanie.

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczące funkcji AirPrint, dowiedz się, co zrobić.

* Funkcja AirPrint działa w sieciach Wi-Fi i sieciach przewodowych. Funkcja AirPrint nie działa na drukarkach AirPrint podłączonych do portu USB w stacji bazowej AirPort lub urządzeniu AirPort Time Capsule firmy Apple ani do komputera za pomocą łącza Bluetooth.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: