Używanie pakietu iWork z usługą iCloud Drive

Gdy przeprowadzisz konwersję konta usługi iCloud na usługę iCloud Drive, w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote zostaną wprowadzone następujące zmiany.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Wraz z wprowadzeniem usługi iCloud Drive zmienia się sposób przechowywania dokumentów pakietu iWork w usłudze iCloud oraz sposób ich synchronizowania między urządzeniami. Korzystając z usługi iCloud Drive, możesz przechowywać wszystkie swoje dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, pliki PDF, obrazy i innego typu pliki w usłudze iCloud, dzięki czemu są one zawsze dostępne na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch oraz komputerach Mac i PC, a także w witrynie iCloud.com. Jeśli nie masz urządzenia z systemem iOS ani komputera Mac, nadal możesz zalogować się w witrynie iCloud.com i korzystać z aplikacji Pages, Numbers oraz Keynote dla iCloud.

Monit o przekonwertowanie konta na usługę iCloud Drive pojawi się podczas instalowania systemu iOS 8 lub nowszego albo OS X Yosemite lub nowszego bądź przy uruchomieniu aplikacji Pages, Numbers lub Keynote w witrynie iCloud.com.

Opcje dla klientów korzystających z pakietu iWork

Natychmiastową konwersję na usługę iCloud Drive możesz przeprowadzić, jeśli chcesz, aby dokumenty były synchronizowane z systemami iOS 8 lub nowszym i OS X Yosemite lub nowszym, a także jeśli chcesz używać internetowych aplikacji pakietu iWork w witrynie iCloud.com oraz funkcji Wyślij przez iCloud.

Konwersję na usługę iCloud Drive w późniejszym momencie możesz przeprowadzić, jeśli chcesz, aby dokumenty były synchronizowane z aplikacjami w systemie iOS 7 lub starszym albo w systemie OS X Mavericks lub starszym.

Przeprowadzenie konwersji na usługę iCloud Drive już dziś

Aby uzyskać dostęp do najnowszych wersji dokumentów z poziomu komputera Mac z systemem OS X Mavericks lub starszym, przejdź do witryny iCloud.com i stamtąd uzyskaj dostęp do aplikacji Pages, Numbers lub Keynote. Na komputerze PC można zainstalować aplikację iCloud dla Windows i skonfigurować usługę iCloud Drive.

Jeśli przeprowadzisz teraz konwersję na usługę iCloud Drive:

  • Dokumenty będą synchronizowane między urządzeniami z systemem iOS 8 lub nowszym, komputerami Mac z systemem OS X Yosemite lub nowszym, komputerami PC z zainstalowaną aplikacją iCloud dla Windows oraz witryną iCloud.com.
  • Dokumenty nie będą już uaktualniane na urządzeniach z systemem iOS 7 ani na komputerach Mac z systemem OS X Mavericks lub starszym.
  • Będzie możliwe korzystanie z aplikacji internetowych pakietu iWork w witrynie iCloud.com.
  • Będzie możliwe korzystanie z funkcji Wyślij przez iCloud w systemach iOS 8 lub nowszym i OS X Yosemite lub nowszym oraz w witrynie iCloud.com.
  • Dokumenty, które zostały wcześniej udostępnione przez iCloud, będą dostępne dla współpracowników.

Przeprowadzenie konwersji na usługę iCloud Drive w późniejszym momencie

Pamiętaj, że do czasu przekonwertowania konta usługi iCloud na usługę iCloud Drive nie będzie można korzystać z aplikacji internetowych pakietu iWork w witrynie iCloud.com ani z funkcji Wyślij przez iCloud. 

Jeśli nie przeprowadzisz teraz konwersji na usługę iCloud Drive:

  • Dokumenty będą synchronizowane między urządzeniami z systemem iOS 8 oraz między urządzeniami z systemem iOS 7 i komputerami Mac z systemem OS X Mavericks lub starszym.
  • Nie będzie możliwe korzystanie z aplikacji internetowych pakietu iWork w witrynie iCloud.com.
  • Nie będzie możliwe korzystanie z funkcji Wyślij przez iCloud.
  • Dokumenty, które zostały wcześniej udostępnione przez iCloud, nie będą dostępne dla współpracowników, dopóki nie przeprowadzisz konwersji na usługę iCloud Drive.

Jeśli używasz systemu iOS 9

Aby dokumenty były uaktualniane na urządzeniach z systemem iOS 9 lub nowszym, konieczne jest przeprowadzenie konwersji na usługę iCloud Drive. Jeśli konwersja nie została jeszcze wykonana i usługa iCloud jest używana z aplikacjami Pages, Keynote i Numbers w systemie iOS 8, usługa iCloud zostanie wyłączona po zainstalowaniu systemu iOS 9. Dokumenty zachowane wcześniej w usłudze iCloud zostaną usunięte z urządzenia z systemem iOS 9, ale będą nadal przechowywane w usłudze iCloud. Aby wyświetlić te dokumenty w systemie iOS 9, otwórz aplikację Ustawienia na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch i przeprowadź konwersję na usługę iCloud Drive. 

Jeśli używasz telefonu iPhone 4

iPhone 4 nie obsługuje systemu iOS 8 i nowszych wersji ani usługi iCloud Drive. Jeśli przekonwertujesz konto usługi iCloud na usługę iCloud Drive, nie będzie możliwe korzystanie z usługi iCloud z aplikacjami Pages, Numbers i Keynote na telefonie iPhone 4. Nadal będzie można korzystać z aplikacji pakietu iWork na telefonie iPhone 4, ale bez usługi iCloud.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: