Odbitki o automatycznie określanym rozmiarze w aplikacji Zdjęcia dla systemu OS X

Dowiedz się na temat zamawiania odbitek o automatycznie określanym rozmiarze w aplikacji Zdjęcia dla systemu OS X.

Podczas zamawiania odbitek w aplikacji Zdjęcia można wybrać odbitki o automatycznie określanym rozmiarze, odbitki o tradycyjnym rozmiarze, odbitki kwadratowe lub plakaty. Jeśli zostaną wybrane odbitki o automatycznie określanym rozmiarze, nie trzeba będzie dopasowywać rozmiaru zdjęcia do rozmiaru papieru, ponieważ dopasujemy rozmiar papieru do zdjęcia. Aby dopasować zdjęcia do tradycyjnego rozmiaru odbitki (takiego jak 4 cale x 6 cali), konieczne jest uprzednie przycięcie zdjęć.

W przypadku odbitek o automatycznie określanym rozmiarze można wybrać jeden z trzech różnych rozmiarów:

 • 4 cale
 • 5 cali
 • 8 cali

Wybrany rozmiar określa najkrótszy wymiar zdjęcia:

 • Jeśli zamawiasz odbitki zdjęcia w trybie pionowym i wybierzesz 4 cale, szerokość zdjęcia wyniesie 4 cale, a wysokość będzie się różnić w zależności od szerokości.
 • Jeśli zamawiasz odbitki zdjęcia w trybie poziomym i wybierzesz 4 cale, wysokość zdjęcia wyniesie 4 cale, a szerokość będzie się różnić w zależności od wysokości. 

 

Podczas zamawiania odbitek o automatycznie określanym rozmiarze pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Minimalne proporcje dostępne dla zdjęcia to 1:1 (kwadrat). Jeśli wybierzesz wysokość 4 cale, najmniejsze zdjęcie o automatycznie określanym rozmiarze, jakie można zamówić, to 4 cale x 4 cale.
 • Maksymalne proporcje dostępne dla zdjęcia to 1:4,5. Jeśli wybierzesz wysokość 4 cale, największe zdjęcie o automatycznie określanym rozmiarze, jakie można zamówić, to 4 cale x 18 cali.
 • Jeśli zdjęcie przekracza maksymalną długość dla tego rozmiaru, można je przesunąć w lewo lub w prawo, aby dostosować obszar przycięcia.
 • Rozmiar można zmieniać o 1 mm między minimum a maksimum, dzięki czemu można dobrać idealne rozmiary dla zdjęć, panoram i zdjęć o niestandardowym przycięciu.

Minimalne i maksymalne rozmiary dla odbitek o automatycznie określanym rozmiarze

 

4 cale, automatycznie określony rozmiar 5 cali, automatycznie określony rozmiar 8 cali, automatycznie określony rozmiar
Minimalne rozmiary 4 x 4 cale 5 x 5 cali 8 x 8 cali
Maksymalne rozmiary 4 x 18 cali 5 x 22,5 cala 8 x 36 cali

Obliczanie rozmiaru odbitki

 1. W widoku Zdjęcia lub Albumy stuknij zdjęcie, które chcesz zamówić.
 2. Naciśnij klawisze Command+I, aby wyświetlić okno Informacje:
 3. Zanotuj rozmiary zdjęcia. W powyższym przykładzie rozmiary wynoszą 3264 x 2448.
 4. Podziel większą wartość przez mniejszą. W tym przykładzie 3264 jest dzielone przez 2448, co daje wynik 1,33.
 5. Pomnóż wynik przez rozmiar odbitki o automatycznie określonym rozmiarze, którą chcesz zamówić, aby określić dłuższy wymiar. Jeśli wybierzesz odbitkę o rozmiarze 8 cali, to jej krótszy wymiar będzie miał 8 cali, a dłuższy będzie wynosił 8 pomnożone przez 1,33, czyli w tym przykładzie 10,65 cala.

Więcej informacji

 Informacje na temat cen znajdują się na stronie Wydruki w systemie OS X.

Data publikacji: