Tworzenie rozruchowego instalatora systemu macOS

Jako dysku startowego do zainstalowania systemu operacyjnego komputera Mac można użyć dysku zewnętrznego lub drugiej partycji.

Te zaawansowane instrukcje są przeznaczone głównie dla administratorów systemu i innych użytkowników potrafiących obsługiwać wiersz polecenia. Aby zainstalować system, nie potrzebujesz rozruchowego instalatora. Może się on jednak przydać przy instalacji systemu macOS na wielu komputerach, ponieważ nie będzie wtedy konieczności pobierania instalatora za każdym razem. 

Pobieranie systemu macOS

Pobierz instalator systemu macOS*. Odpowiednie łącze pobierania możesz znaleźć w instrukcjach aktualizacji systemu macOS Catalina, macOS Mojave, macOS High SierramacOS Sierra i OS X El Capitan.

 • Gdy zostanie otwarty instalator systemu macOS, zamknij go bez kontynuowania procesu instalacji. 
 • Systemy macOS Sierra i El Capitan zostaną pobrane jako obraz dysku zawierający instalator o nazwie InstallOS.pkg lub InstallMacOSX.pkg. Uruchom instalator przed przejściem dalej.
 • Jeśli pobierasz system macOS Catalina, macOS Mojave lub macOS High Sierra do użycia z rozruchowym instalatorem, musisz użyć komputera Mac z systemem macOS Sierra 10.12.5 lub nowszym bądź El Capitan 10.11.6. Administratorzy w firmach: plik należy pobrać z witryny Apple, a nie z lokalnego serwera uaktualnień oprogramowania.

Znajdź instalator — pojedynczy plik instalacyjny, np. Install macOS Catalina — w folderze Aplikacje.

Używanie polecenia „createinstallmedia” w aplikacji Terminal

 1. Podłącz pamięć USB lub inny wolumin, na którym chcesz umieścić rozruchowy instalator. Upewnij się, że dysk dysponuje co najmniej 12 GB wolnego miejsca a jego format to Mac OS Extended.
 2. Otwórz aplikację Terminal znajdującą się w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Aplikacje.
 3. Wpisz w aplikacji Terminal lub skopiuj do niej jedno z poniższych poleceń. Przykłady te zakładają, że instalator nadal znajduje się w folderze Aplikacje, a pamięć flash USB lub inny wolumin nosi nazwę MyVolume. Jeśli wolumin ma inną nazwę, zastąp MyVolume w tych poleceniach z nazwą swojego woluminu.

  Catalina:*
  sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  

  Mojave:*
  sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  

  High Sierra:*
  sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  

  Sierra:
  sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
  

  El Capitan:
  sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
  

 4. Po wpisaniu polecenia naciśnij klawisz Return.
 5. Gdy pojawi się monit o hasło administratora, wpisz je i naciśnij jeszcze raz klawisz Return. Aplikacja Terminal nie wyświetla znaków podczas wpisywania hasła.
 6. Gdy zostanie wyświetlony monit, wpisz Y, aby potwierdzić, że chcesz wymazać wolumin, a następnie naciśnij klawisz Return. Aplikacja Terminal wyświetli postęp tworzenia rozruchowego instalatora.  
 7. Gdy aplikacja Terminal potwierdzi wykonanie zadania, wolumin będzie miał taką samą nazwę jak pobrany instalator, np. Install macOS Mojave. Zamknij aplikację Terminal i wysuń wolumin.

* Jeśli komputer Mac używa systemu macOS Sierra lub nowszego, dodaj argument --applicationpath, w sposób podobny do tego, jak ten argument jest używany w poleceniach dla systemu Sierra lub El Capitan.

Korzystanie z rozruchowego instalatora

Po utworzeniu rozruchowego instalatora wykonaj następujące czynności, aby go użyć.

 1. Podłącz rozruchowy instalator do zgodnego komputera Mac. 
 2. Użyj Menedżera uruchamiania lub preferencji Dysk startowy, aby wybrać rozruchowy instalator jako dysk startowy i uruchom z niego komputer. Komputer Mac zostanie uruchomiony w trybie odzyskiwania systemu macOS
  Dowiedz się, jak wybrać dysk startowy i co zrobić, jeśli nie można uruchomić komputera Mac z dysku startowego.
 3. W przypadku wyświetlenia monitu wybierz język.
 4. Rozruchowy instalator nie pobiera systemu macOS z Internetu, ale wymagane jest połączenie z Internetem w celu pobrania informacji dotyczących modelu komputera Mac, np. uaktualnień oprogramowania. Jeśli chcesz połączyć się z siecią Wi-Fi, użyj menu Wi-Fi  na pasku menu. 
 5. W oknie Narzędzia wybierz opcję Instalacja macOS (lub Instalacja OS X), kliknij opcję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o poleceniu createinstallmedia i argumentach, z którymi możesz go używać, upewnij się, że instalator systemu macOS znajduje się w folderze Aplikacje, a następnie w aplikacji Terminal wprowadź tę ścieżkę:

Catalina:

/Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia

Mojave:

/Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia

High Sierra:

/Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia

Sierra:

/Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia

El Capitan:

/Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia
Data publikacji: