Tworzenie rozruchowego instalatora systemu macOS

Jako dysku startowego do zainstalowania systemu operacyjnego komputera Mac można użyć dysku zewnętrznego lub drugiej partycji.

Te zaawansowane instrukcje są przeznaczone głównie dla administratorów systemu i innych użytkowników potrafiących obsługiwać wiersz polecenia. Aby zainstalować system macOS, nie potrzebujesz rozruchowego instalatora. Może się on jednak przydać przy instalacji systemu macOS na wielu komputerach, ponieważ nie będzie wtedy konieczności pobierania instalatora za każdym razem. 

Pobieranie systemu macOS ze sklepu App Store

 1. Pobierz system macOS ze sklepu App Store przy pomocy komputera Mac zgodnego z pobieranym systemem macOS.
  Aby pobrać system High Sierra do użycia z rozruchowym instalatorem, należy użyć komputera Mac z systemem High Sierra, Sierra 10.12.5 lub nowszym bądź El Capitan 10.11.6. Administratorzy w firmach: plik należy pobrać z witryny Apple, a nie z lokalnego serwera uaktualnień oprogramowania.
 2. Gdy zostanie otwarty instalator systemu macOS, zamknij go bez kontynuowania procesu instalacji.
 3. Znajdź instalator — pojedynczy plik instalacyjny, np. Install macOS High Sierra — w folderze Aplikacje.

Używanie polecenia „createinstallmedia” w aplikacji Terminal

 1. Po pobraniu instalatora podłącz pamięć flash USB lub inny wolumin, na którym chcesz umieścić rozruchowy instalator. Upewnij się, że dysponujesz co najmniej 12 GB wolnego miejsca.
 2. Otwórz aplikację Terminal znajdującą się w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Aplikacje.
 3. Wpisz w aplikacji Terminal lub skopiuj do niej jedno z poniższych poleceń. Przykłady te zakładają, że instalator nadal znajduje się w folderze Aplikacje, a pamięć flash USB lub inny wolumin, na którym chcesz umieścić rozruchowy instalator, nosi nazwę MyVolume. Jeśli wolumin ma inną nazwę, zastąp MyVolume właściwą nazwą.

  High Sierra:
  sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app
  

  Sierra:
  sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
  

  El Capitan:
  sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
  

  Yosemite:
  sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
  

  Mavericks:
  sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app
  
 4. Po wpisaniu polecenia naciśnij klawisz Return.
 5. Gdy pojawi się monit o hasło administratora, wpisz je i naciśnij jeszcze raz klawisz Return. Aplikacja Terminal nie wyświetla znaków podczas wpisywania hasła.
 6. Gdy zostanie wyświetlony monit, wpisz Y, aby potwierdzić, że chcesz wymazać wolumin, a następnie naciśnij klawisz Return. Aplikacja Terminal wyświetli postęp tworzenia rozruchowego instalatora.  
 7. Gdy aplikacja Terminal potwierdzi wykonanie zadania, wolumin będzie miał taką samą nazwę jak pobrany instalator, np. Install macOS High Sierra. Zamknij aplikację Terminal i wysuń wolumin.


Korzystanie z rozruchowego instalatora

Po utworzeniu rozruchowego instalatora wykonaj następujące czynności, aby go użyć.

 1. Podłącz rozruchowy instalator do zgodnego komputera Mac. 
 2. Użyj Menedżera uruchamiania lub preferencji Dysk startowy, aby wybrać rozruchowy instalator jako dysk startowy i uruchom z niego komputer. Komputer Mac zostanie uruchomiony w trybie odzyskiwania systemu macOS
  Dowiedz się, jak wybrać dysk startowy i co zrobić, jeśli nie można uruchomić komputera Mac z dysku startowego.
 3. W przypadku wyświetlenia monitu wybierz język.
 4. Rozruchowy instalator nie pobiera systemu macOS z Internetu, ale wymagane jest połączenie z Internetem w celu pobrania informacji dotyczących modelu komputera Mac, np. uaktualnień oprogramowania. Jeśli chcesz połączyć się z siecią Wi-Fi, użyj menu Wi-Fi  na pasku menu. 
 5. W oknie Narzędzia wybierz opcję Instalacja macOS (lub Instalacja OS X), kliknij opcję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o poleceniu createinstallmedia użytym w powyższych przykładach, upewnij się, że instalator systemu macOS znajduje się w folderze Aplikacje, a następnie w aplikacji Terminal wprowadź odpowiednią ścieżkę:

High Sierra:

/Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia

Sierra:

/Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia

El Capitan:

/Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia

Yosemite:

/Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia

Mavericks: 

/Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia
Data publikacji: Mon Jul 16 13:45:07 GMT 2018