Wykonywanie zrzutów ekranu na komputerze Mac

Możliwe jest wykonanie zrzutu całego ekranu lub tylko wybranej jego części. Zrzut ekranu jest automatycznie zachowywany na biurku.

Jak wykonać zrzut całego ekranu

 1. Naciśnij Shift-Command (⌘)-3.
 2. Odszukaj plik PNG ze zrzutem ekranu na biurku.

Jak wykonać zrzut wybranej części ekranu

 1. Naciśnij Shift-Command-4. Wskaźnik przyjmie kształt krzyżyka.
 2. Przesuń krzyżyk w miejsce, od którego chcesz rozpocząć wykonywanie zrzutu ekranu, a następnie przeciągnij, aby zaznaczyć wybrany obszar.
  Podczas przeciągania można zmienić sposób przemieszczania zaznaczenia, przytrzymując spację lub klawisz Shift albo Opcja.
 3. Po zaznaczeniu obszaru zwolnij przycisk myszy lub gładzika. Aby anulować zaznaczanie, naciśnij klawisz Esc (Escape), zanim zwolnisz przycisk.
 4. Odszukaj plik PNG ze zrzutem ekranu na biurku.

Jak wykonać zrzut ekranu okna

 1. Naciśnij Shift-Command-4. Wskaźnik przyjmie kształt krzyżyka.
 2. Naciśnij klawisz spacji. Wskaźnik przyjmie kształt aparatu.
 3. Przesuń wskaźnik w postaci aparatu na okno, aby je wyróżnić.
 4. Kliknij myszą lub kliknij na gładziku. Aby anulować wybieranie, naciśnij klawisz Esc (Escape), zanim klikniesz.
 5. Odszukaj plik PNG ze zrzutem ekranu na biurku.


Sposób ten działa w Finderze i w większości aplikacji.

Jak wykonać zrzut ekranu menu

 1. Kliknij menu, aby je otworzyć.
 2. Naciśnij Shift-Command-4. Wskaźnik przyjmie kształt krzyżyka.
 3. Przeciągnij, aby wybrać menu.
 4. Zwolnij przycisk myszy lub gładzika. Aby anulować wybieranie, naciśnij klawisz Escape (Esc), zanim zwolnisz przycisk.
 5. Odszukaj plik PNG ze zrzutem ekranu na biurku.

Wykonanie poniższych czynności umożliwia wykonanie zrzutu ekranu menu bez tytułu:

 1. Kliknij menu, aby je otworzyć.
 2. Naciśnij Shift-Command-4. Wskaźnik przyjmie kształt krzyżyka.
 3. Naciśnij klawisz spacji. Wskaźnik przyjmie kształt aparatu.
 4. Przesuń wskaźnik w postaci aparatu na menu, aby je wyróżnić.
 5. Kliknij myszą lub kliknij na gładziku. Aby anulować wybieranie, naciśnij klawisz Esc (Escape), zanim klikniesz.
 6. Odszukaj plik PNG ze zrzutem ekranu na biurku.

Jak wykonać zrzut ekranu paska Touch Bar

Jeśli masz komputer Mac z paskiem Touch Bar i systemem macOS Sierra 10.12.2 lub nowszym:

 1. Naciśnij Shift-Command-6.
 2. Odszukaj plik PNG ze zrzutem ekranu na biurku.

Możesz też dostosować obszar paska Control Strip na pasku Touch Bar tak, aby zawierał przycisk Zrzut ekranu. Gdy stukniesz przycisk Zrzut ekranu, wyświetlą się opcje umożliwiające wybór typu zrzutu ekranu i miejsca, w którym zrzut ma zostać zachowany.

Więcej informacji

 • Zrzuty ekranu są zachowywane jako pliki PNG na biurku w systemie Mac OS X 10.6 lub nowszym. Mają automatycznie nadawane nazwy w postaci „Zrzut ekranu data o godzina.png”.
 • Aby zachować zrzut ekranu w schowku, a nie w postaci pliku na biurku, do powyższych kombinacji klawiszy dodaj klawisz Control. Na przykład zamiast Shift-Command-3 naciśnij Control-Shift-Command-3.
 • Zrzuty ekranu można otwierać za pomocą aplikacji Podgląd, Safari oraz innych aplikacji umożliwiających edycję lub wyświetlanie obrazów.
 • Niektóre aplikacje, na przykład Odtwarzacz DVD, mogą nie pozwalać na zachowywanie zrzutów ekranu swoich okien.
Data publikacji: Mon Nov 20 16:46:30 GMT 2017