Jak wykonać zrzut ekranu na komputerze Mac

Możliwe jest wykonanie zrzutu całego ekranu, okna lub tylko wybranej części ekranu.

Używanie skrótu klawiszowego Command+Shift+5 w systemie macOS Mojave

Biurko ze swobodnymi narzędziami zrzutu ekranu, tuż nad Dockiem

W systemie macOS Mojave naciśnij skrót klawiszowy Shift+Command (⌘)+5 na klawiaturze, aby wyświetlić wszystkie narzędzia potrzebne do przechwytywania nieruchomych obrazów lub rejestrowania nagrań wideo ekranu. Za pomocą tych narzędzi ekranowych możesz wybrać, czy ma zostać wykonany zrzut całego ekranu, wykonany zrzut oknawykonany zrzut wybranej części czy zarejestrowane nagranie wideo ekranu. (Do wykonywania zrzutów paska Touch Bar nadal używaj skrótu Shift+Command+6).

Wykonywanie zrzutu całego ekranu

 1. Kliknij przycisk przycisk Zrób zrzut całego ekranu w narzędziach ekranowych. Wskaźnik przyjmie kształt aparatu .
 2. Kliknij dowolny ekran, aby wykonać jego zrzut, lub kliknij przycisk Przechwyć w narzędziach ekranowych.
 3. Użyj miniaturki, aby oznaczyć, udostępnić, zachować zrzut lub wykonać inne czynności.

Wykonywanie zrzutu okna

 1. Kliknij przycisk przycisk Zrób zrzut zaznaczonego okna w narzędziach ekranowych. Wskaźnik przyjmie kształt aparatu .
 2. Kliknij okno, aby wykonać jego zrzut.
  Aby wykluczyć cień okna ze zrzutu ekranu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Option (⌥) podczas klikania.
 3. Użyj miniaturki, aby oznaczyć, udostępnić, zachować zrzut lub wykonać inne czynności.

Wykonywanie zrzutu wybranej części ekranu

 1. Kliknij przycisk przycisk Zrób zrzut zaznaczonej części w narzędziach ekranowych.
 2. Przeciągnięciem zaznacz obszar ekranu, którego zrzut ma zostać wykonany. Aby przenieść całe zaznaczenie, przeciągnij z wewnątrz zaznaczenia.
 3. Kliknij przycisk Przechwyć w narzędziach ekranowych.
 4. Użyj miniaturki, aby oznaczyć, udostępnić, zachować zrzut lub wykonać inne czynności.

Miniaturka zrzutu ekranu

Oznaczanie, udostępnianie, zachowywanie

Po wykonaniu zrzutu ekranu jego miniaturka pojawia się na krótką chwilę w prawym dolnym rogu ekranu.

 • Możesz nic nie robić lub przesunąć palcem w prawo na miniaturce, a zrzut ekranu zostanie automatycznie zachowany.  
 • Kliknij miniaturkę, aby otworzyć zrzut ekranu. Możesz następnie edytować ją przy użyciu narzędzi do oznaczania na pasku narzędzi lub kliknąć ikonę , aby ją udostępnić.  
 • Przeciągnij miniaturkę, aby przenieść zrzut do innego miejsca, na przykład do dokumentu, wiadomości e-mail, okna Findera lub kosza. 
 • Kliknij miniaturkę z klawiszem Control, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji. Możesz na przykład zmienić lokalizację zachowywania, otworzyć zrzut ekranu w aplikacji lub usunąć zrzut bez zachowywania go.

Zmiana ustawień

Kliknij przycisk Opcje w narzędziach ekranowych, aby zmienić następujące ustawienia:

 • Zachowaj w: wybierz miejsce, w którym zrzuty ekranu mają być automatycznie zachowywane, na przykład Biurko, Dokumenty lub Schowek.
 • Licznik czasu: wybierz, kiedy ma być wykonywany zrzut ekranu — natychmiast, po 5 sekundach czy po 10 sekundach od kliknięcia przycisku Przechwyć.
 • Pokazuj miniaturki swobodne: zdecyduj, czy ma być wyświetlana miniaturka
 • Pamiętaj ostatnie zaznaczenie: wybierz, czy domyślnie mają być używane opcje zaznaczone podczas ostatniego używania tego narzędzia.
 • Pokazuj wskaźnik myszy: wybierz, czy na zrzucie ekranu ma być widoczny wskaźnik myszy.


Używanie innych skrótów zrzutu ekranu

Do używania tych skrótów nie jest wymagany system macOS Mojave, ale działają one również w tym systemie.

Wykonywanie zrzutu całego ekranu

Naciśnij skrót klawiszowy Shift+Command+3, a następnie odszukaj plik PNG ze zrzutem ekranu na biurku. 

Wykonywanie zrzutu okna

 1. Naciśnij skrót Shift+Command+4.
 2. Naciśnij klawisz spacji. Wskaźnik przyjmie kształt aparatu .
 3. Kliknij okno, aby wykonać jego zrzut.
  Aby wykluczyć cień okna ze zrzutu ekranu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Option (⌥) podczas klikania.
 4. Odszukaj plik PNG ze zrzutem ekranu na biurku.

Wykonywanie zrzutu wybranej części ekranu

 1. Naciśnij skrót Shift+Command+4. 
 2. Przeciągnięciem zaznacz obszar ekranu, którego zrzut ma zostać wykonany. Aby przenieść całe zaznaczenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz spacji podczas przeciągania.
 3. Po zwolnieniu przycisku myszy lub gładzika odszukaj plik PNG ze zrzutem ekranu na biurku.

Wykonywanie zrzutu menu

 1. Kliknij menu, aby je otworzyć.
 2. Naciśnij skrót Shift+Command+4.
  • Przeciągnięciem zaznacz obszar menu, którego zrzut chcesz wykonać, a następnie puść przycisk myszy lub gładzika, aby wykonać zrzut tego obszaru.
  • Możesz też nacisnąć klawisz spacji, aby zmienić wskaźnik w aparat , a następnie kliknąć menu, aby wykonać jego zrzut.
 3. Odszukaj plik PNG ze zrzutem ekranu na biurku.

Wykonywanie zrzutu paska Touch Bar

Jeśli masz komputer Mac z paskiem Touch Bar i systemem macOS Sierra 10.12.2 lub nowszym, naciśnij skrót Shift+Command+6, aby wykonać zrzut obecnie wyświetlanej zawartości paska Touch Bar. Następnie odszukaj plik PNG ze zrzutem ekranu na biurku.

Możesz też dostosować obszar paska Control Strip na pasku Touch Bar tak, aby zawierał przycisk Zrzut ekranu.


Więcej informacji

 • Gdy zachowujesz zrzut ekranu automatycznie, komputer Mac używa nazwy „Zrzut ekranu data o godzina.png”.
 • Aby anulować wykonywanie zrzutu ekranu, naciśnij klawisz Esc (Escape) przed kliknięciem przycisku Przechwyć.
 • Aby umieścić zrzut ekranu w schowku zamiast go zachowywać na biurku, możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz Control podczas klikania przycisku Przechwyć. Możesz też użyć miniaturki lub opcji, aby zmienić lokalizację zachowywania.
 • Zrzuty ekranu można otwierać za pomocą aplikacji Podgląd, Safari oraz innych aplikacji umożliwiających edycję lub wyświetlanie obrazów. Za pomocą aplikacji Podgląd można też eksportować zrzut do innych formatów, takich jak JPEG, PDF lub TIFF.
 • Niektóre aplikacje, na przykład Odtwarzacz DVD, mogą nie pozwalać na tworzenie zrzutów ekranu swoich okien.
 • Narzędzia zrzutu ekranu w systemie macOS Mojave są dostępne w aplikacji Zrzut ekranu, która znajduje się w folderze Narzędzia w folderze Aplikacje. Ta aplikacja zastępuje aplikację Grab znaną z wcześniejszych wersji systemu macOS.
 • Dowiedz się, jak wykonać zrzut ekranu na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch.
Data publikacji: