Jak wykonać zrzut ekranu na komputerze Mac

Możliwe jest wykonanie zrzutu całego ekranu, okna lub tylko wybranej części ekranu.

Jeśli uaktualniono do systemu macOS Mojave, możesz wykonywać wszystkie zrzuty ekranu za pomocą klawiszy Shift+Command (⌘)+5 lub nagrywać ekran komputera. Inne skróty klawiszowe, przykładowo Shift+Command+3 i Shift+Command+4, nadal działają we wszystkich wersjach systemu macOS.

Narzędzia zrzutu ekranu systemu macOS Mojave

Wykonywanie zrzutu całego ekranu

W systemie macOS Mojave:

 1. Naciśnij klawisze Shift+Command+5 na klawiaturze, aby wyświetlić ekranowe narzędzia przechwytywania:
 2. Kliknij przycisk Zrób zrzut całego ekranu przycisk Zrób zrzut całego ekranu w narzędziach ekranowych. Wskaźnik przyjmie kształt aparatu .
 3. Kliknij dowolne miejsce na ekranie, aby wykonać jego zrzut, lub kliknij przycisk Przechwyć w narzędziach ekranowych, aby wykonać zrzut każdego wyświetlacza.
 4. Po wykonaniu zrzutu ekranu jego miniaturka pojawi się na krótką chwilę w rogu ekranu. Zrzut ekranu będzie dostępny na biurku.

We wszystkich wersjach systemu macOS:

 1. Naciśnij klawisze Shift+Command+3, aby wykonać zrzut każdego wyświetlacza.
 2. Zrzut ekranu będzie dostępny na biurku. 


Wykonywanie zrzutu okna

W systemie macOS Mojave:

 1. Naciśnij klawisze Shift+Command+5, aby wyświetlić ekranowe narzędzia przechwytywania.
 2. Kliknij przycisk Zrób zrzut zaznaczonego okna przycisk Zrób zrzut zaznaczonego okna w narzędziach ekranowych. Wskaźnik przyjmie kształt aparatu .
 3. Kliknij okno, aby wykonać jego zrzut.
  Aby wykluczyć cień okna ze zrzutu ekranu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Option (⌥) podczas klikania.
 4. Po wykonaniu zrzutu ekranu jego miniaturka pojawi się na krótką chwilę w rogu ekranu. Użyj miniaturki, aby edytować albo przenieść zrzut lub wykonać inne czynności. Możesz również poczekać, aż zrzut ekranu pojawi się na biurku.

We wszystkich wersjach systemu macOS:

 1. Naciśnij klawisze Shift+Command+4.
 2. Naciśnij klawisz spacji. Wskaźnik przyjmie kształt aparatu .
 3. Kliknij okno, aby wykonać jego zrzut.
  Aby wykluczyć cień okna ze zrzutu ekranu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Option (⌥) podczas klikania.
 4. Zrzut ekranu będzie dostępny na biurku.


Wykonywanie zrzutu wybranej części ekranu

W systemie macOS Mojave:

 1. Naciśnij klawisze Shift+Command+5, aby wyświetlić ekranowe narzędzia przechwytywania.
 2. Kliknij przycisk Zrób zrzut zaznaczonej części przycisk Zrób zrzut zaznaczonej części w narzędziach ekranowych.
 3. Przeciągnięciem zaznacz obszar ekranu, którego zrzut ma zostać wykonany. Aby przenieść całe zaznaczenie, przeciągnij z wewnątrz zaznaczenia.
 4. Kliknij przycisk Przechwyć w narzędziach ekranowych.
 5. Po wykonaniu zrzutu ekranu jego miniaturka pojawi się na krótką chwilę w rogu ekranu. Użyj miniaturki, aby edytować albo przenieść zrzut lub wykonać inne czynności. Możesz również poczekać, aż zrzut ekranu pojawi się na biurku.

We wszystkich wersjach systemu macOS:

 1. Naciśnij klawisze Shift+Command+4
 2. Przeciągnięciem zaznacz obszar ekranu, którego zrzut ma zostać wykonany. Aby przenieść całe zaznaczenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz spacji podczas przeciągania.
 3. Po zwolnieniu przycisku myszy lub gładzika odszukaj zrzut ekranu na biurku.Wykonywanie zrzutu paska Touch Bar

Jeśli masz komputer Mac z paskiem Touch Bar i systemem macOS Sierra 10.12.2 lub nowszym, naciśnij skrót Shift+Command+6, aby wykonać zrzut obecnie wyświetlanej zawartości paska Touch Bar. Następnie zrzut ekranu będzie dostępny na biurku.

Możesz też dostosować obszar paska Control Strip na pasku Touch Bar tak, aby zawierał przycisk Zrzut ekranu.


Używanie miniaturki zrzutu ekranu


Po wykonaniu zrzutu ekranu w systemie macOS Mojave jego miniaturka pojawia się na krótką chwilę w prawym dolnym rogu ekranu.

 • Możesz nic nie robić lub przesunąć palcem w prawo na miniaturce, a zrzut ekranu zostanie automatycznie zachowany w wybranej lokalizacji. Domyślnie jest to biurko.
 • Kliknij z naciśniętym klawiszem Control miniaturkę, aby zobaczyć więcej opcji, takich jak zmiana domyślnej lokalizacji zachowywania, otwarcie zrzutu ekranu w aplikacji lub usunięcie zrzutu bez zachowywania.
 • Przeciągnij miniaturkę, aby przenieść zrzut do innego miejsca, na przykład do dokumentu, wiadomości e-mail, okna Findera lub kosza.
 • Kliknij miniaturkę, aby otworzyć zrzut ekranu. Możesz użyć narzędzi oznaczania na pasku narzędzi, aby przyciąć, obrócić, adnotować i wykonać inne czynności związane z edycją. Możesz również kliknąć przycisk udostępniania , aby udostępnić zrzut ekranu.


Kliknięcie miniaturki otwiera ją w widoku edycji. Zatrzymaj wskaźnik myszy nad przyciskiem na pasku narzędzi, aby wyświetlić jego funkcję.

Jeśli nie chcesz, aby miniatura się wyświetlała, kliknij pozycję Opcje w narzędziach ekranowych i użyj opcji Pokazuj miniaturki swobodne, aby zmienić to ustawienie.


Więcej informacji

 • Domyślnie zrzutu ekranu są zachowywane pod nazwą „Zrzut ekranu data o godzina.png”.
 • Aby anulować wykonywanie zrzutu ekranu, naciśnij klawisz Esc (Escape) przed kliknięciem przycisku Przechwyć.
 • Aby umieścić zrzut ekranu w schowku zamiast go zachowywać, możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz Control podczas klikania przycisku Przechwyć. Następnie możesz wkleić zrzut do dokumentu, wiadomości lub innej lokalizacji. Za pomocą uniwersalnego schowka możesz go nawet wkleić do innego urządzenia Apple.
 • Zrzuty ekranu można otwierać za pomocą aplikacji Podgląd, Safari oraz innych aplikacji umożliwiających edycję lub wyświetlanie obrazów. Za pomocą aplikacji Podgląd można eksportować zrzut do innych formatów, takich jak JPEG, PDF lub TIFF.
 • Narzędzia zrzutu ekranu w systemie macOS Mojave są dostępne w aplikacji Zrzut ekranu, która znajduje się w folderze Narzędzia w folderze Aplikacje. Ta aplikacja zastępuje aplikację Grab znaną z wcześniejszych wersji systemu macOS.
 • Niektóre aplikacje, na przykład Odtwarzacz DVD, mogą nie pozwalać na tworzenie zrzutów ekranu swoich okien.
 • Jak nagrać ekran komputera Mac.
 • Jak wykonać zrzut ekranu na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch.
Data publikacji: