Tworzenie zrzutów ekranu na komputerze Mac

Wykonując zrzut ekranu, można przechwycić cały ekran, okno lub tylko wybraną część ekranu.

Jak wykonać zrzut ekranu na komputerze Mac

 1. Aby wykonać zrzut ekranu, naciśnij i przytrzymaj te trzy klawisze jednocześnie: Shift, Command i 3. 
 2. Jeśli zobaczysz miniaturkę w rogu ekranu, kliknij ją, aby edytować zrzut ekranu. Możesz również zaczekać, aż zrzut ekranu zostanie zachowany na biurku.

Jak wykonać zrzut części ekranu

 1. Naciśnij i przytrzymaj te trzy klawisze jednocześnie: Shift, Command i 4.
 2. Przeciągnij wskaźnik (celownik) , aby zaznaczyć obszar ekranu, który chcesz przechwycić. Aby przenieść zaznaczenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz spacji podczas przeciągania. Aby anulować wykonywanie zrzutu ekranu, naciśnij klawisz Esc (Escape).
 3. Aby wykonać zrzut ekranu, zwolnij przycisk myszy lub gładzika. 
 4. Jeśli zobaczysz miniaturkę w rogu ekranu, kliknij ją, aby edytować zrzut ekranu. Możesz również zaczekać, aż zrzut ekranu zostanie zachowany na biurku.


Jak wykonać zrzut okna lub menu

 1. Otwórz okno lub menu, które chcesz przechwycić.
 2. Naciśnij i przytrzymaj te klawisze jednocześnie: Shift, Command, 4 i spacja. Wskaźnik przyjmie kształt aparatu . Aby anulować wykonywanie zrzutu ekranu, naciśnij klawisz Esc (Escape).
 3. Kliknij okno lub menu, aby wykonać jego zrzut. Aby wykluczyć cień okna ze zrzutu ekranu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Option podczas klikania.
 4. Jeśli zobaczysz miniaturkę w rogu ekranu, kliknij ją, aby edytować zrzut ekranu. Możesz również zaczekać, aż zrzut ekranu zostanie zachowany na biurku.


Gdzie znaleźć zrzuty ekranu

Domyślnie zrzuty ekranu są zachowywane na biurku z nazwą „Zrzut ekranu [data] o [godzina].png”.

W systemie macOS Mojave lub nowszym możesz zmienić domyślną lokalizację zachowanych zrzutów ekranu, korzystając z menu Opcje w aplikacji Zrzut ekranu. Możesz też przeciągnąć miniaturkę do folderu lub dokumentu.


Więcej informacji

 • W systemie macOS Mojave lub nowszym możesz też ustawić licznik czasu i wybrać miejsce zachowywania zrzutów ekranu, używając aplikacji Zrzut ekranu. Aby otworzyć tę aplikację, naciśnij i przytrzymaj te trzy klawisze jednocześnie: Shift, Command i 5. Dowiedz się więcej na temat aplikacji Zrzut ekranu.
 • Niektóre aplikacje, na przykład apka Apple TV, mogą nie pozwalać na zachowywanie zrzutów ekranu swoich okien.
 • Aby skopiować zrzut ekranu do schowka, naciśnij i przytrzymaj klawisz Control podczas wykonywania zrzutu. Skopiowany zrzut możesz następnie wkleić w innym miejscu. Możesz też skorzystać z uniwersalnego schowka, aby wkleić go na innym urządzeniu Apple.
Data publikacji: