Informacje o programie Apple Remote Desktop Client 3.6.2

Apple Remote Desktop Client 3.6.2 to uaktualnienie dla klientów OS X Lion programu Remote Desktop.

Sposób uaktualniania

Uwaga: zdalne klienty OS X Lion można zaktualizować do wersji 3.6.2 przy użyciu funkcji Upgrade Client Software (Aktualizuj oprogramowanie klienckie) w programie Apple Remote Desktop Admin 3.6.1.

Co nowego?

To uaktualnienie poprawia ogólną stabilność oraz niezawodność klienta Remote Desktop i zawiera następującą zmianę:

  • Rozwiązanie potencjalnego problemu z grafiką podczas współdzielenia ekranu za pośrednictwem programu iChat.
Data publikacji: