iOS 7: omówienie usług lokalizacji

Dowiedz się na temat różnych usług lokalizacji, przy użyciu których urządzenia z systemem iOS 7 lub nowszym (iPhone, iPad i iPod touch) mogą określać Twoją lokalizację.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Usługi lokalizacji pozwalają aplikacjom i witrynom korzystającym z usług lokalizacji (w tym aplikacjom Mapy, Aparat, Safari oraz innym aplikacjom firmy Apple i innych firm) na używanie informacji z sieci komórkowej, sieci Wi-Fi1, globalnego systemu pozycjonowania (GPS, Global Positioning System)2 i punktów obsługujących funkcję iBeacons3 do określania przybliżonej lokalizacji użytkownika.

Dane dotyczące lokalizacji oraz zapytanie dotyczące lokalizacji mogą na przykład zostać użyte w aplikacji do poinformowania użytkownika o znajdujących się w pobliżu kawiarniach lub teatrach. Urządzenie może także automatycznie ustawić swoją strefę czasową na podstawie bieżącej lokalizacji użytkownika. Aby korzystać z tych funkcji, należy włączyć usługi lokalizacji na urządzeniu i zezwolić na ich używanie każdej aplikacji lub witrynie z osobna. Jeśli w systemie iOS 7 usługi lokalizacji zostaną wyłączone, użycie trybu Utracony w usłudze Znajdź mój iPhone spowoduje ponowne włączenie usług lokalizacji na urządzeniu. Pozostaną one włączone, dopóki urządzenie będzie w trybie Utracony. Po wyłączeniu trybu Utracony zostanie przywrócony poprzedni stan usług lokalizacji.

Uwaga: ze względów bezpieczeństwa informacje dotyczące lokalizacji telefonu iPhone mogą być używane na potrzeby wykonywania połączeń alarmowych w celu ułatwienia dotarcia na miejsce odpowiednim służbom — bez względu na to, czy użytkownik włączył usługi lokalizacji.

Informacje o precyzji (dokładności)

 

Usługi lokalizacji używają jednocześnie sieci komórkowych i Wi-Fi, technologii Bluetooth oraz systemu GPS do ustalania lokalizacji. Konkretna metoda zależy od urządzenia i dostępnych usług. W przypadku braku widoczności satelitów GPS urządzenie może określić lokalizację użytkownika za pomocą zebranych przy użyciu crowdsourcingu informacji o lokalizacji sieci Wi-Fi i stacji bazowych lub punktów obsługujących funkcję iBeacons5.

Aplikacje mogące wyświetlać lokalizację użytkownika na ekranie, takie jak aplikacja Mapy, pokazują bieżącą (przybliżoną) lokalizację przy użyciu niebieskiego znacznika. Jeśli nie można dokładnie ustalić lokalizacji, wokół tego znacznika jest dodatkowo wyświetlane niebieskie koło. Jego wielkość wskazuje, jak dokładnie można określić lokalizację użytkownika. Im mniejsze koło, tym większa precyzja.

Stosunkowo małe koło lokalizacji

Uwaga: gdy usługi lokalizacji są aktywne, na pasku stanu jest wyświetlana purpurowa lub szara ikona strzałki.

Działanie aplikacji Mapy, aplikacji do planowania trasy oraz aplikacji korzystających z danych lokalizacji zależy od usług danych. Te usługi danych mogą ulegać zmianie oraz mogą być niedostępne na niektórych obszarach geograficznych, co powoduje, że mapy, trasy i informacje oparte na danych lokalizacji mogą być niedostępne, niedokładne lub niepełne. Informacje podawane przez urządzenie należy porównywać z otoczeniem i w razie wątpliwości zastosować się do informacji umieszczonych na znakach drogowych i drogowskazach.

 

Więcej informacji

Włączanie lub wyłączanie usług lokalizacji

 

Usługi lokalizacji można włączać lub wyłączać na ekranie Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji. Usługi lokalizacji można włączyć podczas konfiguracji początkowej za pomocą Asystenta ustawień lub później przy użyciu ustawienia Usługi lokalizacji. Usługi lokalizacji można wyłączyć, jeśli są zbędne lub trzeba oszczędzać baterie. Można także określić, które aplikacje i usługi systemowe powinny mieć dostęp do danych pochodzących z usług lokalizacji. Jeśli usługi lokalizacji są wyłączone, aplikacje nie mogą używać lokalizacji użytkownika ani na pierwszym planie, ani w tle. Wpływa to negatywnie na działanie różnych aplikacji Apple i innych firm.

Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji

Usługi lokalizacji włączone

Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji > Usługi systemowe

Ekran Usługi systemowe w ustawieniach usług lokalizacji

Włączenie usług lokalizacji powoduje również włączenie usług systemowych opartych na lokalizacji, takich jak:

 • Popularne w pobliżu: iPhone okresowo wysyła do firmy Apple anonimowe, zaszyfrowane informacje o lokalizacjach, w których użytkownik kupował aplikacje lub z nich korzystał. Ma to na celu rozbudowę tworzonej za pomocą crowdsourcingu bazy danych, która może być używana do oferowania aplikacji odpowiednich dla lokalizacji geograficznej.
 • Często odwiedzane: iPhone śledzi ostatnio odwiedzone miejsca oraz częstotliwość i czas ich odwiedzania, aby gromadzić informacje o miejscach istotnych dla użytkownika. Te dane są przechowywane wyłącznie na urządzeniu i nie zostaną wysłane do firmy Apple bez zgody użytkownika. Będą one używane w celu oferowania spersonalizowanych usług, takich jak przewidywanie tras ruchu.
 • iAds oparte na położeniu: iPhone wysyła do firmy Apple informacje o lokalizacji użytkownika w celu oferowania reklam iAd odpowiednich dla lokalizacji geograficznej.
   

 

Zerowanie ostrzeżeń dotyczących lokalizacji

 

Ostrzeżenia dotyczące lokalizacji to żądania aplikacji (takich jak Aparat, Kompas, Mapy i aplikacje innych firm korzystające z usług lokalizacji) dotyczące używania przez te aplikacje usług lokalizacji. Aplikacja wyświetla ostrzeżenie dotyczące lokalizacji, gdy po raz pierwszy wymaga uzyskania dostępu do danych z usług lokalizacji. Stuknięcie opcji OK pozwala aplikacji na używanie usług lokalizacji zgodnie z potrzebami. Stuknięcie opcji Nie pozwalaj powoduje, że od tego momentu aplikacja nie ma dostępu do danych z usług lokalizacji.

„Mapy” chce użyć informacji o Twoim położeniu. Nie pozwalaj lub OK.

Usługi lokalizacji można w każdej chwili wyłączyć.

 • W tym celu należy stuknąć kolejno opcje Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji, a następnie wyłączyć wszystkie usługi lokalizacji przy użyciu suwaka Usługi lokalizacji albo użyć suwaków poszczególnych aplikacji lub elementów na urządzeniu korzystających z usług lokalizacji.
 • Aby wyłączyć usługi lokalizacji dla wszystkich witryn, należy wyłączyć te usługi dla aplikacji Safari.
 • Można także wyłączyć korzystające z usług lokalizacji usługi systemowe na urządzeniu, stukając opcję Usługi systemowe, a następnie wyłączając każdą korzystającą z usług lokalizacji usługę systemową na urządzeniu.

Jeśli usługi lokalizacji zostaną wyłączone, przy następnym uruchomieniu aplikacji próbujących ich użyć na ekranie pojawi się monit o ich włączenie.

 

Poprawianie dokładności systemu GPS 2,4

 

Dokładność systemu GPS zależy od liczby widocznych satelitów. Znalezienie wszystkich widocznych satelitów może potrwać kilka minut. W tym czasie dokładność stopniowo się poprawia. Poniższe wskazówki pozwolą poprawić dokładność pozycjonowania przy użyciu systemu GPS:

 • Upewnij się, że data, godzina i strefa czasowa są poprawnie ustawione na urządzeniu na ekranie Ustawienia > Ogólne > Data i czas. Jeśli jest to możliwe, użyj opcji Ustaw automatycznie.
  Ważne: błędne ustawienia na komputerze mogą zostać w wyniku synchronizacji przeniesione na urządzenie. Należy sprawdzić datę, godzinę i strefę czasową na każdym komputerze synchronizowanym z urządzeniem.
 • Uruchom urządzenie ponownie.
 • Upewnij się, że masz połączenie z siecią komórkową lub siecią Wi-Fi. Urządzenie będzie wtedy mogło wykorzystać technologię A-GPS (Assisted GPS) do szybszego znalezienia widocznych satelitów GPS i uzyskania wstępnych informacji o lokalizacji za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej.
  Uwaga: mikrokomórki (czasami określane jako femtokomórki) nie są obsługiwane w przypadku usług lokalizacji.
 • Utrzymaj wolny od przeszkód widok na horyzont w kilku kierunkach. Ściany, dachy pojazdów, wysokie budynki, góry i inne przeszkody mogą zakłócać komunikację z satelitami GPS. W takich przypadkach urządzenie automatycznie określa położenie za pomocą sieci Wi-Fi lub komórkowej do momentu przywrócenia widoczności satelitów GPS.

 

Usługi lokalizacji oparte na informacjach dotyczących sieci Wi-Fi zebranych za pomocą crowdsourcingu i informacjach dotyczących sieci komórkowej

 

Jeśli usługi lokalizacji są włączone, urządzenie okresowo wysyła do firmy Apple anonimowe, zaszyfrowane i zawierające znaczniki geograficzne informacje dotyczące lokalizacji pobliskich hotspotów Wi-Fi oraz stacji bazowych. Ma to na celu powiększenie tworzonej za pomocą crowdsourcingu bazy danych Apple zawierającej informacje o lokalizacji hotspotów Wi-Fi i stacji bazowych. Ponadto jeśli usługi lokalizacji są włączone podczas podróży (na przykład samochodem), urządzenie z systemem iOS obsługujące system GPS okresowo wysyła do firmy Apple anonimowe, zaszyfrowane informacje dotyczące lokalizacji ustalonej przy użyciu systemu GPS oraz informacje o szybkości, z jaką odbywa się podróż. Ma to na celu rozbudowę tworzonej za pomocą crowdsourcingu bazy danych firmy Apple zawierającej informacje o ruchu ulicznym. Dane dotyczące lokalizacji zebrane przez firmę Apple za pomocą crowdsourcingu nie mogą posłużyć do zidentyfikowania użytkownika.

 

Prywatność

 

W przypadku zezwolenia aplikacjom lub witrynom innych firm na używanie swoich danych lub bieżącej lokalizacji użytkownik podlega warunkom oraz zasadom ochrony prywatności i praktykom innych firm. Należy się zapoznać z warunkami, zasadami ochrony prywatności i praktykami dotyczącymi tych aplikacji i witryn, aby zrozumieć, w jaki sposób używają one informacji dotyczących lokalizacji oraz innych informacji. Informacje zbierane przez firmę Apple są traktowane zgodnie z Zasadami ochrony prywatności firmy Apple.

 

Notatki

 1. Urządzenia z systemem iOS bez połączenia z siecią komórkową na potrzeby usług lokalizacji używają tylko sieci Wi-Fi (jeśli sieć Wi-Fi jest dostępna). Niektóre aplikacje innych firm korzystają z połączenia Wi-Fi do obsługi funkcji monitorowania regionu. Jeśli urządzenie jest zablokowane za pomocą kodu, działanie tej funkcji może być ograniczone lub niedokładne.
 2. System GPS jest dostępny w telefonach iPhone oraz modelach iPada Wi-Fi + 3G.
 3. Funkcja iBeacons umożliwia tworzenie i monitorowanie punktów emitujących sygnał z określonymi informacjami identyfikacyjnymi za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth o niskim poborze energii.
 4. iPad (modele Wi-Fi + Cellular): należy się upewnić, że przesyłanie danych sieci komórkowej jest włączone na ekranie Ustawienia > Sieć komórkowa > Dane sieci komórkowej, nawet jeśli nie został wykupiony abonament na takie dane. Dzięki temu urządzenie będzie miało dostęp do sieciowych informacji o czasie oraz lokalizacji i będzie mogło przeprowadzić dokładniejszą kalibrację. W niektórych sytuacjach może być wymagane wyłączenie kodu PIN karty SIM.
 5. Na urządzeniach z systemem iOS sprzedawanych w Chinach kontynentalnych zamiast określenia Wi-Fi może być używana nazwa Sieć bezprzewodowa (WLAN). Nie wszystkie modele telefonu iPhone w Chinach kontynentalnych obsługują sieć WLAN.

 

Data publikacji: