Zmiana hasła konta Apple ID

Aby zmienić hasło konta Apple ID, wykonaj poniższe czynności.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Hasło i ochrona.
 2. Stuknij opcję Zmień hasło.
  Ekran zmiany hasła na telefonie iPhone
 3. Wprowadź bieżące hasło lub kod urządzenia, a następnie wprowadź i potwierdź nowe hasło. 
 4. Stuknij opcję Zmień lub Zmień hasło.
 5. Zaloguj się za pomocą nowego hasła konta Apple ID, aby uzyskać dostęp do funkcji i usług Apple. 

Dowiedz się więcej o tym, jak zmienić identyfikator Apple ID i zaktualizować inne informacje o koncie.


Na komputerze Mac

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Apple ID.
 2. Kliknij opcję Hasło i ochrona.
 3. Kliknij opcję Zmień hasło. Aby umożliwić wyzerowanie hasła konta Apple ID, należy wprowadzić hasło używane do odblokowywania komputera Mac. 

Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave lub starszym

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję iCloud.
 2. Wybierz opcję Szczegóły konta.
 3. Kliknij kolejno opcje Zabezpieczenia > Wyzeruj hasło. Aby umożliwić wyzerowanie hasła konta Apple ID, należy wprowadzić hasło używane do odblokowywania komputera Mac. 

Na stronie internetowej

 1. Zaloguj się na stronie konta Apple ID.
 2. W sekcji Zabezpieczenia kliknij opcję Zmień hasło.
 3. Wprowadź bieżące hasło, a następnie wprowadź i potwierdź nowe hasło. 
 4. Kliknij opcję Zmień hasło.
 5. Zaloguj się za pomocą nowego hasła konta Apple ID, aby uzyskać dostęp do funkcji i usług Apple. 

Jeśli nie pamiętasz hasła

Jeśli nie pamiętasz hasła konta Apple ID, wykonaj te czynności, aby je zresetować. Po zresetowaniu hasła należy uaktualnić identyfikator Apple ID i hasło we wszystkich usługach wymagających logowania.

Jeśli klucz odzyskiwania został wygenerowany, możesz go użyć do wyzerowania hasła. Dowiedz się więcej o używaniu klucza odzyskiwania


Więcej informacji o hasłach i koncie Apple ID

Apple ID to konto niezbędne do korzystania z różnych usług Apple — takich jak App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime i innych.

Tworząc nowe hasło, pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Nowe hasło konta Apple ID musi składać się z co najmniej ośmiu znaków i zawierać cyfrę oraz wielką i małą literę. 
 • Nie może zawierać spacji ani trzech identycznych znaków obok siebie. Nie może też być takie samo jak identyfikator Apple ID ani hasło używane w ciągu ostatniego roku.

Dowiedz się więcej na temat wymagań dotyczących hasła oraz zapewniania bezpieczeństwa konta Apple ID

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Data publikacji: