System X11 dla komputerów Mac

Komputery Mac nie zawierają już systemu X11, ale biblioteki serwera i klienta systemu X11 można pobrać ze strony projektu XQuartz.

Firma Apple utworzyła projekt społecznościowy XQuartz na potrzeby rozwoju i obsługi systemu X11 na komputerach Mac. Projekt XQuartz pierwotnie był oparty na systemie X11 w wersji dołączonej do systemu Mac OS X 10.5. Od tego czasu udostępniono wiele wersji i poprawek, obsługę nowych funkcji oraz dodatkowe ulepszenia systemu X11. Firma Apple jest współautorem projektu XQuartz i podejmuje działania mające na celu zagwarantowanie, że system X11 będzie działać zgodnie z oczekiwaniami w systemie macOS z najnowszymi wersjami projektu XQuartz. 

Biblioteki serwera i klienta systemu X11 dla systemu macOS można pobrać ze strony projektu XQuartz: www.xquartz.org. Zalecamy pobranie najnowszej dostępnej wersji.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: