System X11 dla komputerów Mac

Komputery Mac nie zawierają już systemu X11, ale biblioteki serwera i klienta systemu X11 można pobrać ze strony projektu XQuartz.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Firma Apple utworzyła projekt społecznościowy XQuartz na potrzeby rozwoju i obsługi systemu X11 na komputerach Mac. Projekt XQuartz pierwotnie był oparty na systemie X11 w wersji dołączonej do systemu Mac OS X 10.5. Od tego czasu udostępniono wiele wersji i poprawek, obsługę nowych funkcji oraz dodatkowe ulepszenia systemu X11. Firma Apple jest współautorem projektu XQuartz i podejmuje działania mające na celu zagwarantowanie, że system X11 będzie działać zgodnie z oczekiwaniami w systemie macOS z najnowszymi wersjami projektu XQuartz. 

Biblioteki serwera i klienta systemu X11 dla systemu macOS można pobrać ze strony projektu XQuartz: www.xquartz.org. Zalecamy pobranie najnowszej dostępnej wersji.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: