Ukrywanie aplikacji na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac

Możesz ukrywać i ponownie pobierać aplikacje na urządzeniu z systemem iOS. Można je też ukrywać i ponownie pokazywać w App Store na komputerze Mac.

Kiedy ukryjesz aplikację na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, a następnie wyświetlisz ją w sklepie App Store, nie będzie ona wyświetlana jako kupiona. Jednak ukrycie aplikacji nie spowoduje jej usunięcia z Twojego urządzenia ani żadnych innych urządzeń, na których zalogowano się przy użyciu tego samego konta Apple ID. Dowiedz się, jak usuwać aplikacje pobrane na telefon iPhone, iPada lub iPoda touch.

Gdy ukryjesz aplikację na komputerze Mac, nie będziesz otrzymywać powiadomień o jej uaktualnieniach i nie będzie jej widać na ekranie Kupione w sklepie App Store na komputerze Mac.

Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej i ukryjesz aplikacje, zostaną one ukryte również u członków rodziny.

Dowiedz się, jak ukrywać i ponownie pokazywać muzykę, filmy, programy TV, książki i książki audio.

Aplikacje dla systemu iOS

Aplikacje można ukryć w sklepie App Store na telefonie iPhone, iPadzie czy iPodzie touch.

Ukrywanie aplikacji dla systemu iOS

 1. Otwórz aplikację App Store, a następnie stuknij opcję Dzisiaj u dołu ekranu.
 2. Stuknij przycisk przycisk Moje konto lub swoje zdjęcie w prawym górnym rogu, a następnie stuknij opcję Kupione.
 3. Znajdź aplikację, którą chcesz ukryć, a następnie przesuń po niej palcem w lewo i stuknij opcję Ukryj.
  Strona Kupione wyświetlająca aplikację, po której przesunięto palcem w lewo.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, to nawet gdy ukryjesz subskrybowaną aplikację, osoba będąca organizatorem w rodzinie otrzyma powiadomienie o opłatach przy każdym odnowieniu subskrypcji. Ukrycie aplikacji nie powoduje anulowania subskrypcji. Dowiedz się, jak wyświetlić, zmienić lub anulować subskrypcję.

Ponowne pobieranie ukrytych aplikacji dla systemu iOS

 1. Otwórz aplikację App Store, a następnie stuknij opcję Dzisiaj u dołu ekranu.
 2. Stuknij przycisk przycisk Moje konto lub swoje zdjęcie w prawym górnym rogu, a następnie stuknij swój identyfikator Apple ID. Na ekranie może się pojawić monit o zalogowanie się przy użyciu konta Apple ID.
 3. Przewiń do sekcji iTunes w chmurze i stuknij pozycję Ukryte zakupy.
 4. Znajdź aplikację, którą chcesz ponownie pobrać na urządzenie, a następnie stuknij opcję Pobierz.
  Strona Kupione wyświetlająca aplikacje z ikoną pobierania obok nich.

Aplikacje na komputer Mac

Aplikacje na komputer Mac możesz ukrywać i pokazywać w sklepie App Store na komputerze Mac.

Ukrywanie aplikacji na komputerze Mac

 1. Na komputerze Mac otwórz sklep App Store. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, kliknij opcję Zaloguj się na dole lewego paska bocznego, a następnie wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.
 2. Kliknij swoją nazwę na dole lewego paska bocznego. Zostaną wyświetlone kupione aplikacje.
 3. Przytrzymaj kursor nad aplikacją i znajdź przycisk Więcej opcji. Kliknij przycisk Więcej opcji, a następnie wybierz opcję Ukryj zakup.
  Strona Konto w sklepie App Store wyświetlająca przycisk Więcej opcji, który pojawia się po przytrzymaniu kursora nad aplikacją.
 4. Po wyświetleniu komunikatu z prośbą o potwierdzenie kliknij opcję Ukryj zakup.

Ponowne pokazywanie aplikacji na komputerze Mac

 1. Na komputerze Mac otwórz sklep App Store.
 2. Kliknij swoją nazwę na dole lewego paska bocznego, a następnie kliknij opcję Pokaż informacje w prawym górnym rogu. Po wyświetleniu monitu zaloguj się przy użyciu konta Apple ID.
 3. Przewiń w dół do sekcji Rzeczy ukryte, a następnie kliknij opcję Zarządzaj.
  Łącze Zarządzaj w sekcji Rzeczy ukryte.
 4. Znajdź aplikację, którą chcesz pokazać.
 5. Kliknij przycisk Pokaż, a następnie Gotowe.

Po kliknięciu przycisku Gotowe kliknij główne okno App Store, a następnie odśwież je. Aplikacja pojawi się ponownie na liście Kupione.
 

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: