Mój strumień zdjęć

Dzięki funkcji Mój strumień zdjęć możesz uzyskać dostęp do swoich najnowszych zdjęć zrobionych telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch bądź przesłanych z komputera Mac lub PC.

Co jest potrzebne

Z funkcji Mój strumień zdjęć możesz korzystać na następujących urządzeniach po skonfigurowaniu na nich usługi iCloud:

 • telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 5.1 lub nowszym;
 • komputerze Mac z systemem OS X Lion 10.7.5 lub nowszym i aplikacją Zdjęcia;
 • urządzeniu Apple TV (4. generacji) lub Apple TV (2. lub 3. generacji) z systemem tvOS 5.0 lub nowszym;
 • komputerze PC z systemem Windows 7 lub nowszym i aplikacją iCloud dla Windows.

Jeśli konto Apple ID zostało utworzone niedawno, funkcja Mój strumień zdjęć może być niedostępna. Biblioteka zdjęć iCloud pozwala przechowywać zdjęcia i nagrania wideo w usłudze iCloud.

W jaki sposób Mój strumień zdjęć współdziała z Biblioteką zdjęć iCloud

Funkcja Mój strumień zdjęć przesyła najnowsze zdjęcia (z wyjątkiem Live Photo), aby można je było oglądać na każdym posiadanym urządzeniu i zaimportować do każdego z nich. Zdjęcia są przechowywane w albumie Mój strumień zdjęć przez 30 dni. Biblioteka zdjęć iCloud przesyła wszystkie zdjęcia i nagrania wideo do usługi iCloud i uaktualnia je na wszystkich urządzeniach.

Jeśli włączysz w telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch zarówno funkcję Mój strumień zdjęć, jak i bibliotekę zdjęć iCloud, zdjęcia wykonane tym urządzeniem zostaną przesłane do biblioteki zdjęć iCloud i do funkcji Mój strumień zdjęć.

Jeśli użyjesz innego urządzenia z tym samym kontem Apple ID, w którym włączono funkcję Mój strumień zdjęć, zdjęcia wykonane przy użyciu tego urządzenia trafią wyłącznie do funkcji Mój strumień zdjęć. Nie będą widoczne na urządzeniach, na których włączono tylko bibliotekę zdjęć iCloud.

Dowiedz się, co różni bibliotekę zdjęć iCloud i funkcję Mój strumień zdjęć.

Wyświetlanie zdjęć z albumu Mój strumień zdjęć

Znajdź poniżej swoje urządzenie i wykonaj podane instrukcje.

Telefon iPhone, iPad lub iPod touch

 • System iOS 8 lub nowszy: stuknij kolejno opcje Zdjęcia > Albumy > Mój strumień zdjęć.
 • System iOS 7 lub starszy: stuknij kolejno opcje Strumień zdjęć > Mój strumień zdjęć.

Mac

Wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Albumy > Mój strumień zdjęć.

Urządzenie Apple TV

 • Apple TV (4. generacji): Po zalogowaniu się w usłudze iCloud wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta > iCloud, a następnie włącz funkcję Mój strumień zdjęć.
 • Apple TV (3. i 2. generacji): Po zalogowaniu się w usłudze iCloud wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Ustawienia zdjęć iCloud > Włącz Mój strumień zdjęć.

Komputer PC z systemem Windows

Po włączeniu opcji Zdjęcia aplikacja iCloud dla Windows tworzy w Eksploratorze plików folder Zdjęcia iCloud. Funkcja Mój strumień zdjęć automatycznie pobiera do folderu Pobrane wszystkie nowe zdjęcia zrobione urządzeniem z systemem iOS.

 Wyświetlanie albumu Mój strumień zdjęć w systemie Windows

Swoje zdjęcia możesz też wyświetlić na komputerze PC, wykonując następujące czynności:

 • Windows 10: wprowadź tekst „Zdjęcia iCloud” na pasku Szukaj w Internecie i systemie Windows. Gdy pojawią się wyniki wyszukiwania, kliknij aplikację Zdjęcia iCloud.
 • Windows 8.1: na ekranie startowym kliknij opcję Pobierz w lewym dolnym rogu, a następnie kliknij kolejno opcje iCloud > Zdjęcia iCloud.
 • Windows 8: na ekranie startowym wybierz ikonę Zdjęcia iCloud.
 • Windows 7: kliknij przycisk Start systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Obrazy. Kliknij pozycję Zdjęcia iCloud w menu Ulubione w panelu po lewej stronie.

Formaty zdjęć, które można używać w funkcji Mój strumień zdjęć

Funkcja Mój strumień zdjęć obsługuje formaty JPEG, TIFF i PNG oraz większość formatów RAW. Nie obsługuje natomiast nagrań wideo ani zdjęć Live Photo.

Usuwanie zdjęć z albumu Mój strumień zdjęć

Zaznacz co najmniej jedno zdjęcie w albumie Mój strumień zdjęć na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac, a następnie stuknij ikonę ikona kosza lub kliknij przycisk Usuń.

Na komputerze PC zaznacz zdjęcia, które chcesz usunąć z albumu Mój strumień zdjęć. Kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.

Usunięcie zdjęcia z albumu Mój strumień zdjęć na jednym urządzeniu powoduje jego automatyczne usunięcie z aplikacji Zdjęcia i usługi iCloud. Zdjęcia importowane z albumu Mój strumień zdjęć na inne urządzenia nie są usuwane.

Często zadawane pytania dotyczące funkcji Mój strumień zdjęć

Potrzebujesz pomocy? Możesz skorzystać z następujących informacji.

Czy mogę traktować album Mój strumień zdjęć jako kopię zapasową i zrezygnować z tworzenia backupu zdjęć przy użyciu funkcji Backup w iCloud lub aplikacji iTunes?

Nie. Zdjęcia z albumu Mój strumień zdjęć są przechowywane na serwerze usługi iCloud przez 30 dni. Po tym czasie następuje ich usunięcie z usługi iCloud. Aby zachować te zdjęcia lub utworzyć ich backup, należy skopiować je z albumu Mój strumień zdjęć na urządzenie z systemem iOS. Instrukcje: na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch otwórz aplikację Zdjęcia i stuknij kolejno opcje Albumy > Mój strumień zdjęć > Wybierz. Stuknij zdjęcia, które chcesz zachować, a następnie wybierz opcje ikona udostępniania > Zachowaj obrazek. Następnie można utworzyć backup zdjęć, korzystając z usługi iCloud lub aplikacji iTunes.

Jaką rozdzielczość mają zdjęcia w albumie Mój strumień zdjęć?

Na komputerze Mac lub PC zdjęcia są pobierane i przechowywane w pełnej rozdzielczości. Na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i urządzeniu Apple TV zdjęcia są wyświetlane w rozdzielczości zoptymalizowanej dla urządzenia w celu zwiększenia szybkości pobierania i oszczędności miejsca.

Wymiary mogą się różnić, ale zoptymalizowana wersja zdjęcia zrobionego standardowym aparatem kompaktowym po przesłaniu w trybie push na urządzenia będzie mieć rozdzielczość 2048 x 1536 pikseli. Zdjęcia panoramiczne mogą mieć szerokość do 5400 pikseli.

Kiedy zdjęcia są przesyłane do albumu Mój strumień zdjęć?

Zdjęcia zrobione telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch są automatycznie przesyłane do albumu Mój strumień zdjęć po zamknięciu aplikacji Aparat i nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi. Nowe zdjęcia zaimportowane do aplikacji Zdjęcia na komputerze Mac są automatycznie przesyłane po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi lub Ethernet. W razie potrzeby możesz zmienić preferencje tak, aby były przesyłane tylko te zdjęcia, które zostaną ręcznie dodane do albumu Mój strumień zdjęć.

Aby przesłać zdjęcia do albumu Mój strumień zdjęć na komputerze PC, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Obrazy. 
 2. Wybierz pozycję Zdjęcia iCloud w menu Ulubione w panelu po lewej stronie.
 3. Kliknij przycisk Prześlij zdjęcia.
 4. Wybierz zdjęcia, które chcesz dodać do albumu Mój strumień zdjęć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Zdjęcia można też przeciągnąć z komputera PC i upuścić w folderze Wysłane w folderze Zdjęcia iCloud.

Ile zdjęć można przechowywać w albumie Mój strumień zdjęć?

Na komputerze Mac lub PC można skonfigurować automatyczne pobieranie wszystkich zdjęć z albumu Mój strumień zdjęć.

Otwórz aplikację Zdjęcia i wybierz kolejno opcje Preferencje > Ogólne. Wybierz opcję Kopiuj zdjęcia do biblioteki Zdjęcia.

Aby zaoszczędzić miejsce, telefon iPhone, iPad i iPod touch przechowują w albumie Mój strumień zdjęć tylko 1000 najnowszych fotografii. Z poziomu albumu Mój strumień zdjęć można przeglądać zdjęcia i przenosić najciekawsze do innych albumów, aby je trwale zachować na urządzeniu z systemem iOS. Jeśli urządzenie Apple TV ma ograniczoną ilość miejsca, widoczne są na nim tylko najnowsze zdjęcia.

Czy album Mój strumień zdjęć zużywa miejsce dyskowe w usłudze iCloud?

Nie. Zdjęcia przesyłane do albumu Mój strumień zdjęć nie zmniejszają ilości miejsca dostępnego w usłudze iCloud.

Gdzie w albumie Mój strumień zdjęć znajdę zdjęcia zrobione w trybie serii?

Gdy robisz zdjęcia w trybie serii, na urządzenie są importowane tylko Twoje ulubione zdjęcia. W systemie iOS 7.1 lub nowszym można włączyć opcję zachowywania w albumie Mój strumień zdjęć wszystkich zdjęć robionych w trybie serii. W tym celu:

 • W systemie iOS 10.3 lub nowszym stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zdjęcia, a następnie włącz funkcję Prześlij zdjęcia z serii.
 • We wcześniejszych wersjach systemu iOS stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Zdjęcia, a następnie włącz funkcję Prześlij zdjęcia z serii.

Co się stanie ze zdjęciami po wyłączeniu funkcji Mój strumień zdjęć

Przed wyłączeniem funkcji Mój strumień zdjęć zachowaj na urządzeniu wszystkie zdjęcia, które chcesz zatrzymać. Wylogowanie się z usługi iCloud lub wyłączenie funkcji Mój strumień zdjęć na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch spowoduje usunięcie na tym urządzeniu wszystkich zdjęć z albumu Mój strumień zdjęć.

Nie ma to wpływu na zdjęcia w albumach Mój strumień zdjęć na innych urządzeniach. Zdjęcia z albumu Mój strumień zdjęć pozostają na serwerze iCloud przez 30 dni od daty ich przesłania do tego albumu. Gdy zalogujesz się w usłudze iCloud przy użyciu tego samego konta Apple ID i włączysz funkcję Mój strumień zdjęć na innym urządzeniu, zdjęcia zostaną automatycznie pobrane.

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: