Mój strumień zdjęć

Dzięki funkcji Mój strumień zdjęć możesz uzyskać dostęp do swoich najnowszych zdjęć zrobionych telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch bądź przesłanych z komputera Mac lub PC.

Co jest potrzebne

Z funkcji Mój strumień zdjęć możesz korzystać na następujących urządzeniach po skonfigurowaniu na nich usługi iCloud:

 • iPhone, iPad lub iPod touch z systemem iOS 5.1 lub nowszym;
 • komputer Mac z systemem OS X Lion 10.7.5 lub nowszym i aplikacją Zdjęcia;
 • urządzenie Apple TV HD lub Apple TV (2. lub 3. generacji) z systemem tvOS 5.0 lub nowszym;
 • komputer PC z systemem Windows 7 lub nowszym i aplikacją iCloud dla Windows.

Jeśli konto Apple ID zostało utworzone niedawno, funkcja Mój strumień zdjęć może być niedostępna. Jeśli funkcja Mój strumień zdjęć nie jest dostępna, użyj usługi Zdjęcia iCloud, aby przechowywać zdjęcia i filmy w usłudze iCloud.

W jaki sposób funkcja Mój strumień zdjęć współdziała z usługą Zdjęcia iCloud

Funkcja Mój strumień zdjęć przesyła najnowsze zdjęcia (z wyjątkiem zdjęć Live Photos), aby można je było oglądać na każdym posiadanym urządzeniu i zaimportować do każdego z nich. Zdjęcia są przechowywane w albumie Mój strumień zdjęć przez 30 dni. Usługa Zdjęcia iCloud przesyła wszystkie zdjęcia i nagrania wideo do usługi iCloud i uaktualnia je na wszystkich urządzeniach.

Jeśli włączysz w telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch zarówno funkcję Mój strumień zdjęć, jak i usługę Zdjęcia iCloud, zdjęcia wykonane tym urządzeniem zostaną przesłane do usługi Zdjęcia iCloud oraz do funkcji Mój strumień zdjęć.

Jeśli użyjesz innego urządzenia z tym samym kontem Apple ID, w którym włączono funkcję Mój strumień zdjęć, zdjęcia wykonane przy użyciu tego urządzenia trafią wyłącznie do funkcji Mój strumień zdjęć. Nie będą widoczne na urządzeniach, na których włączono tylko usługę Zdjęcia iCloud.

Dowiedz się, co różni usługę Zdjęcia iCloud i funkcję Mój strumień zdjęć.

Wyświetlanie zdjęć z albumu Mój strumień zdjęć

Znajdź poniżej swoje urządzenie i wykonaj podane instrukcje.

Telefon iPhone, iPad lub iPod touch

 • System iOS 8 lub nowszy: stuknij kolejno opcje Zdjęcia > Albumy > Mój strumień zdjęć.

Komputer Mac

Wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Albumy > Mój strumień zdjęć.

Urządzenie Apple TV

 • Apple TV HD: po zalogowaniu się w usłudze iCloud wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta > iCloud, a następnie włącz funkcję Mój strumień zdjęć.
 • Apple TV (3. i 2. generacji): po zalogowaniu się w usłudze iCloud wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Ustawienia zdjęć iCloud > Włącz Mój strumień zdjęć.

Komputer PC z systemem Windows

Po włączeniu opcji Zdjęcia aplikacja iCloud dla Windows tworzy w Eksploratorze plików folder Zdjęcia iCloud. Funkcja Mój strumień zdjęć automatycznie pobiera do folderu Pobrane wszystkie nowe zdjęcia zrobione za pomocą urządzenia z systemem iOS.

 Wyświetlanie albumu Mój strumień zdjęć w systemie Windows

Swoje zdjęcia możesz też wyświetlić na komputerze PC, wykonując następujące czynności:

 • Windows 10: wprowadź tekst „Zdjęcia iCloud” na pasku Szukaj w Internecie i systemie Windows. Gdy aplikacja Zdjęcia iCloud pojawi się w wynikach wyszukiwania, zaznacz ją.
 • Windows 8.1: na ekranie startowym kliknij ikonę Pobierz w lewym dolnym rogu, a następnie kliknij kolejno opcje iCloud > Zdjęcia iCloud.
 • Windows 8: na ekranie startowym wybierz ikonę Zdjęcia iCloud.
 • Windows 7: kliknij przycisk Start systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Obrazy. Kliknij pozycję Zdjęcia iCloud w menu Ulubione w panelu po lewej stronie.

Formaty zdjęć, których można używać w funkcji Mój strumień zdjęć

Funkcja Mój strumień zdjęć obsługuje formaty JPEG, TIFF i PNG oraz większość formatów RAW. Nie obsługuje natomiast nagrań wideo ani zdjęć Live Photos.

Usuwanie zdjęć z albumu Mój strumień zdjęć

Zaznacz co najmniej jedno zdjęcie w albumie Mój strumień zdjęć na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac, a następnie stuknij ikonę ikona kosza lub kliknij przycisk Usuń.

Na komputerze PC zaznacz zdjęcia, które chcesz usunąć z albumu Mój strumień zdjęć. Kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.

Usunięcie zdjęcia z albumu Mój strumień zdjęć na jednym urządzeniu powoduje jego automatyczne usunięcie z aplikacji Zdjęcia oraz usługi iCloud. Zdjęcia importowane z albumu Mój strumień zdjęć na inne urządzenia nie są usuwane.

Często zadawane pytania dotyczące funkcji Mój strumień zdjęć

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania.

Czy mogę traktować album Mój strumień zdjęć jako kopię zapasową i zrezygnować z tworzenia backupu zdjęć przy użyciu funkcji Backup w iCloud lub aplikacji iTunes?

Nie. Zdjęcia z albumu Mój strumień zdjęć są przechowywane na serwerze usługi iCloud przez 30 dni. Po tym czasie są usuwane z usługi iCloud. Aby zachować te zdjęcia lub utworzyć ich backup, należy skopiować je z albumu Mój strumień zdjęć na urządzenie z systemem iOS. Instrukcje: na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch otwórz aplikację Zdjęcia i stuknij kolejno opcje Albumy > Mój strumień zdjęć > Wybierz. Stuknij zdjęcia, które chcesz zachować, a następnie wybierz opcje ikona udostępniania > Zachowaj obrazek. Następnie możesz utworzyć backup zdjęć, korzystając z usługi iCloud lub aplikacji iTunes.

Jaką rozdzielczość mają zdjęcia w albumie Mój strumień zdjęć?

Na komputerze Mac lub PC zdjęcia są pobierane i przechowywane w pełnej rozdzielczości. Na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i urządzeniu Apple TV zdjęcia są wyświetlane w rozdzielczości zoptymalizowanej dla urządzenia w celu zwiększenia szybkości pobierania i oszczędności miejsca.

Wymiary mogą się różnić, ale zoptymalizowana wersja zdjęcia zrobionego standardowym aparatem kompaktowym po przesłaniu w trybie push na urządzenia będzie mieć rozdzielczość 2048 x 1536 pikseli. Zdjęcia panoramiczne mogą mieć szerokość do 5400 pikseli.

Kiedy zdjęcia są przesyłane do albumu Mój strumień zdjęć?

Zdjęcia zrobione telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch są automatycznie przesyłane do albumu Mój strumień zdjęć po zamknięciu aplikacji Aparat i nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi. Nowe zdjęcia zaimportowane do aplikacji Zdjęcia na komputerze Mac są automatycznie przesyłane po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi lub Ethernet. W razie potrzeby możesz zmienić preferencje tak, aby były przesyłane tylko te zdjęcia, które zostaną ręcznie dodane do albumu Mój strumień zdjęć.

Aby przesłać zdjęcia do albumu Mój strumień zdjęć na komputerze PC, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Obrazy. 
 2. Wybierz pozycję Zdjęcia iCloud w menu Ulubione w panelu po lewej stronie.
 3. Kliknij przycisk Prześlij zdjęcia.
 4. Wybierz zdjęcia, które chcesz dodać do albumu Mój strumień zdjęć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Zdjęcia można też przeciągnąć z komputera PC i upuścić w folderze Wysłane w folderze Zdjęcia iCloud.

Ile zdjęć można przechowywać w albumie Mój strumień zdjęć?

Aby zaoszczędzić miejsce, telefon iPhone, iPad i iPod touch przechowują w albumie Mój strumień zdjęć tylko 1000 najnowszych fotografii. Z poziomu albumu Mój strumień zdjęć można przeglądać zdjęcia i przenosić najciekawsze do innych albumów, aby je trwale zachować na urządzeniu z systemem iOS. Jeśli urządzenie Apple TV ma ograniczoną ilość miejsca, widoczne są na nim tylko najnowsze zdjęcia.

Na komputerze Mac lub PC można skonfigurować automatyczne pobieranie wszystkich zdjęć z albumu Mój strumień zdjęć.

Otwórz aplikację Zdjęcia i wybierz kolejno opcje Preferencje > Ogólne. Wybierz opcję Kopiuj rzeczy do biblioteki Zdjęć.

Czy album Mój strumień zdjęć zużywa miejsce dyskowe w usłudze iCloud?

Nie. Zdjęcia przesyłane do albumu Mój strumień zdjęć nie zmniejszają ilości miejsca dostępnego w usłudze iCloud.

Gdzie w albumie Mój strumień zdjęć znajdę zdjęcia zrobione w trybie serii?

Gdy robisz zdjęcia w trybie serii, na urządzenie są importowane tylko Twoje ulubione zdjęcia. Możesz włączyć opcję zachowującą w albumie Mój strumień zdjęć wszystkie zdjęcia zrobione w trybie serii: stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zdjęcia i włącz opcję Prześlij zdjęcia z serii.

Co się stanie ze zdjęciami po wyłączeniu funkcji Mój strumień zdjęć?

Przed wyłączeniem funkcji Mój strumień zdjęć zachowaj na urządzeniu wszystkie zdjęcia, które chcesz zatrzymać. Wylogowanie się z usługi iCloud lub wyłączenie funkcji Mój strumień zdjęć na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch spowoduje usunięcie na tym urządzeniu wszystkich zdjęć z albumu Mój strumień zdjęć.

Nie ma to wpływu na zdjęcia w albumach Mój strumień zdjęć na innych urządzeniach. Zdjęcia z albumu Mój strumień zdjęć pozostają na serwerze iCloud przez 30 dni od daty ich przesłania do tego albumu. Gdy zalogujesz się w usłudze iCloud przy użyciu tego samego identyfikatora Apple ID i włączysz funkcję Mój strumień zdjęć na innym urządzeniu, zdjęcia zostaną automatycznie pobrane.

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: