Bezpieczne przechowywanie i uaktualnianie zdjęć na wszystkich urządzeniach

Usługa Zdjęcia iCloud to najłatwiejszy sposób zabezpieczenia całej biblioteki zdjęć — nawet jeśli Twoje urządzenie zaginie. Jeśli wolisz ręcznie synchronizować zdjęcia i nagrania wideo, możesz przesyłać je z komputera na telefon iPhone, iPada i iPoda touch za pomocą programu iTunes.

Aplikacja Zdjęcia na iPadzie, telefonie iPhone i komputerze Mac

 

 

Usługa Zdjęcia iCloud umożliwia uzyskanie dostępu do zdjęć i nagrań wideo na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac, urządzeniu Apple TV, w witrynie iCloud.com, a nawet na komputerze PC z systemem Windows. Gdy Twoje urządzenie jest połączone z Internetem, siecią Wi-Fi lub siecią komórkową, najnowsze zdjęcia są automatycznie przesyłane, a naniesione zmiany uaktualniane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zawsze widzisz najnowszą wersję na urządzeniach i w Internecie.

Zanim rozpoczniesz

Włączanie usługi Zdjęcia iCloud

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zdjęcia, a następnie włącz opcję Zdjęcia iCloud.
 • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > iCloud > Opcje obok pozycji Zdjęcia, a następnie zaznacz opcję Zdjęcia iCloud.
 • Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta > iCloud > Zdjęcia iCloud.
 • Na komputerze PC z systemem Windows pobierz aplikację iCloud dla Windows, a następnie skonfiguruj usługę Zdjęcia iCloud.

Jeśli na urządzeniu z systemem iOS masz zdjęcia zsynchronizowane z aplikacji iTunes, po włączeniu usługi Zdjęcia iCloud wyświetli się komunikat „Zdjęcia i wideo synchronizowane z iTunes zostaną usunięte”. Oryginalne wersje zdjęć i nagrań wideo pozostaną na komputerze, a ich kopie zostaną usunięte z urządzenia z systemem iOS. Po włączeniu usługi Zdjęcia iCloud na komputerze Mac lub PC oryginalne wersje zostaną przesłane do usługi iCloud i będą dostępne na wszystkich urządzeniach.

Gdy wyłączysz usługę Zdjęcia iCloud, możesz ręcznie synchronizować zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji iTunes.

Ręczne synchronizowanie zdjęć za pomocą programu iTunes

Program iTunes można skonfigurować tak, aby synchronizował zdjęcia z telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch z aplikacji Zdjęcia lub z folderu na komputerze. Za każdym razem, gdy urządzenie iOS jest synchronizowane z iTunes, zdjęcia i nagrania wideo na urządzeniu są uaktualniane, aby odpowiadały albumom na komputerze. Jeśli na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz zdjęcia, których nie ma na komputerze, wykonaj te czynności, aby je zaimportować.

 1. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji aplikacji iTunes.
 2. Otwórz program iTunes na komputerze.
 3. Podłącz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
 4. Kliknij ikonę urządzenia w programie iTunes.
  Aplikacja iTunes wyświetlająca ikonę urządzenia
 5. Na pasku bocznym po lewej stronie okna programu iTunes kliknij opcję Zdjęcia.
  Opcja Zdjęcia wybrana na pasku bocznym aplikacji Zdjęcia
 6. Kliknij pole wyboru Synchronizuj zdjęcia. Jeśli zamiast tego wyświetla się informacja „Zdjęcia iCloud są włączone”, wszystkie zdjęcia i nagrania wideo są już przesłane na wszystkie Twoje urządzenia korzystające z usługi Zdjęcia iCloud. Nie trzeba synchronizować ich za pomocą programu iTunes.
 7. Wybierz aplikację lub folder, z których chcesz przeprowadzić synchronizację. Jeśli wybierzesz synchronizację folderu z podfolderami, pierwszy poziom podfolderów przyjmie na urządzeniu formę albumów.
  wybieranie lokalizacji zdjęć synchronizowanych w aplikacji iTunes
 8. Wybierz opcję synchronizowania wszystkich zdjęć i albumów lub tylko wybranych albumów. 
 9. Wybierz opcję Dołącz wideo, aby synchronizować również nagrania wideo z aplikacji lub folderu.
 10. Kliknij przycisk Zastosuj.

Nagrania wideo w zwolnionym tempie lub trybie filmu poklatkowego trzeba importować za pomocą aplikacji Zdjęcia lub aplikacji Pobieranie obrazów w systemie OS X Yosemite lub nowszym, aby te efekty były synchronizowane za pomocą programu iTunes. Gdy korzystasz z usługi Zdjęcia iCloud, nagrania wideo w zwolnionym tempie i trybie filmu poklatkowego zachowują swoje efekty.

Zdjęcia Live Photo zachowują swoje efekty przy importowaniu do aplikacji Zdjęcia w systemie OS X El Capitan lub nowszym, ale tracą je, gdy synchronizujesz je z powrotem z urządzeniem za pomocą programu iTunes. Używaj usługi Zdjęcia iCloud, aby zdjęcia Live Photos zachowywały swoje efekty, niezależnie od używanego urządzenia.

Jeśli synchronizujesz z aplikacji Zdjęcia, w programie iTunes jest dostępna tylko systemowa biblioteka zdjęć.

Wyłączanie synchronizowania w programie iTunes

Jeśli nie chcesz mieć synchronizowanych zdjęć na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, wyłącz synchronizację w programie iTunes, a zostaną one usunięte z urządzenia. Synchronizację można wyłączyć dla wybranych albumów zdjęć lub dla wszystkich naraz.

Zatrzymywanie synchronizowania wybranych albumów

 1. Otwórz program iTunes na komputerze i podłącz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch.
 2. Kliknij ikonę urządzenia w programie iTunes.
 3. Kliknij kartę Zdjęcia.
 4. Wybierz opcję Zaznaczone albumy, a następnie usuń zaznaczenie albumów lub kolekcji, które chcesz przestać synchronizować.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

Zatrzymywanie synchronizowania wszystkich zdjęć

 1. Otwórz program iTunes na komputerze i podłącz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch.
 2. Kliknij ikonę urządzenia w programie iTunes.
 3. Kliknij kartę Zdjęcia.
 4. Usuń zaznaczenie opcji Synchronizuj zdjęcia, a następnie kliknij opcję Usuń zdjęcia.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

 

Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: