iPod shuffle (4. generacji): włączanie i używanie funkcji VoiceOver

Dowiedz się, jak włączyć i używać funkcję VoiceOver na iPodzie shuffle (4. generacji).

Włączenie funkcji VoiceOver w programie iTunes dla iPoda shuffle (4. generacji) umożliwia odtwarzanie nazw utworów, artystów i list utworów mówionych podczas słuchania zawartości na iPodzie. Funkcja VoiceOver informuje także o stanie baterii i odczytuje inne komunikaty. Funkcję VoiceOver można włączyć po pierwszym skonfigurowaniu iPoda za pomocą programu iTunes lub później, na karcie Podsumowanie w oknie ustawień iPoda w programie iTunes. Po wybraniu opcji włączenia funkcji VoiceOver w Asystencie ustawień iPoda lub po kliknięciu przycisku Podsumowanie użytkownik zostanie przeprowadzony przez proces instalacji pakietu VoiceOver.

Aby włączyć funkcję VoiceOver podczas konfigurowania iPoda shuffle

 1. Podłącz iPoda shuffle do komputera.
 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w programie iTunes. Domyślnie opcja Włącz VoiceOver jest zaznaczona.
 3. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Na karcie Podsumowanie w obszarze Komunikaty głosowe wybierz z menu język, którego chcesz używać. W ten sposób ustalisz język odczytywanych komunikatów systemowych i nazw list utworów, a także wielu tytułów utworów i nazw wykonawców.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj. Po zakończeniu konfigurowania funkcja VoiceOver na iPodzie shuffle będzie włączona.

Uwaga: aby wybrać inny język dla określonych utworów:

 1. Zaznacz utwory w programie iTunes.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Informacje.
 3. Z menu podręcznego na karcie Opcje wybierz język funkcji VoiceOver.
 4. Kliknij przycisk OK.

Aby włączyć funkcję VoiceOver w innym momencie

 1. Podłącz iPoda shuffle do komputera.
 2. W programie iTunes zaznacz na liście urządzeń pozycję iPod shuffle, a następnie kliknij przycisk Podsumowanie.
 3. W obszarze Odpowiedzi głosowe zaznacz opcję Włącz VoiceOver.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj.
 5. W obszarze Odpowiedzi głosowe wybierz z menu język, którego chcesz używać.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj. Po zakończeniu synchronizacji funkcja VoiceOver będzie włączona.

Aby wyłączyć funkcję VoiceOver

 1. W programie iTunes zaznacz na liście urządzeń pozycję iPod shuffle, a następnie kliknij przycisk Podsumowanie.
 2. W obszarze Odpowiedzi głosowe usuń zaznaczenie opcji Włącz VoiceOver.
 3. Kliknij przycisk Zastosuj.

Po zakończeniu synchronizacji funkcja VoiceOver zostanie wyłączona. Niektóre informacje na iPodzie shuffle są odczytywane w języku angielskim. Dotyczy to między innymi stanu baterii, komunikatów o błędach i ogólnego menu numerowanych list utworów. Nie będą odczytywane nazwy utworów ani wykonawców.

Aby odsłuchać informacje o bieżącym utworze

W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk VoiceOver w iPodzie. Usłyszysz tytuł bieżącego utworu i nazwę wykonawcy. Za pomocą funkcji VoiceOver można przejść do innego utworu podczas słuchania informacji o utworach.

Aby użyć funkcji odczytywania informacji o utworze do przechodzenia

 • Jeśli trwa odtwarzanie na iPodzie shuffle, naciśnij:
  • przycisk VoiceOver, aby odsłuchać informacje o bieżącym utworze;
  • przycisk Następny/Przewiń do przodu, aby przejść do następnego utworu i odsłuchać informacje o nim;
  • przycisk Poprzedni/Przewiń do tyłu, aby przejść do poprzedniego utworu i odsłuchać informacje o nim.
 • Jeśli odtwarzanie jest wstrzymane na iPodzie shuffle, naciśnij:
  • przycisk VoiceOver, aby odsłuchać informacje o bieżącym utworze;
  • przycisk Następny/Przewiń do przodu, aby odsłuchać informacje o następnym utworze;
  • przycisk Poprzedni/Przewiń do tyłu, aby odsłuchać informacje o poprzednim utworze;
  • przycisk VoiceOver lub przycisk Odtwarzaj/Pauza, aby odtworzyć utwór, o którym informacje zostały odczytane.

Zmienianie list utworów

Gdy funkcja VoiceOver jest włączona, są odczytywane tytuły list utworów zsynchronizowanych z iPodem shuffle i można je wybierać. Jeśli z iPodem shuffle są zsynchronizowane książki audio lub podcasty, ich tytuły również są odczytywane w menu list utworów. Jeśli funkcja VoiceOver jest wyłączona w programie iTunes, listy utworów są identyfikowane według numerów, a nie według nazw („Lista utworów 1”, „Lista utworów 2” itd.).

Pozycje z menu list utworów są odczytywane w następującej kolejności:

 • Bieżąca lista utworów (jeśli dotyczy)
 • Domyślna lista utworów iPoda shuffle „Wszystkie utwory”
 • Wszystkie listy utworów, włącznie z listami odtwarzania funkcji Genius, w kolejności alfabetycznej
 • Wszystkie listy Miksy Genius w kolejności alfabetycznej
 • Wszystkie podcasty w kolejności alfabetycznej
 • Wszystkie zbiory iTunes U w kolejności alfabetycznej
 • Wszystkie książki audio w kolejności alfabetycznej

Aby wybrać pozycję z menu list utworów

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk VoiceOver. Usłyszysz nazwy list odtwarzania.
 2. Gdy usłyszysz nazwę listy, którą chcesz odtworzyć, naciśnij przycisk VoiceOver lub Odtwarzaj/Pauza, aby ją wybrać. Rozpocznie się odtwarzanie pierwszej pozycji z wybranej listy. Podczas odsłuchiwania menu list utworów można korzystać z przycisków Następny/Przewiń do przodu i Poprzedni/Przewiń do tyłu w celu przechodzenia do kolejnego lub poprzedniego elementu w menu list utworów.

Aby ponownie odtworzyć listę utworów, wybierz ją, wykonując przedstawione powyżej kroki.

Aby opuścić menu list utworów

Naciśnij i przytrzymaj przycisk VoiceOver.

Data publikacji: