Unikaj nadawania sieciom bezprzewodowym popularnych nazw (SSID)

Dowiedz się, dlaczego nie powinno się nadawać sieciom bezprzewodowym popularnych nazw.

Jeśli nadasz swojej sieci bezprzewodowej popularną nazwę, użytkownicy urządzeń z systemem iOS będą musieli podczas pierwszego korzystania z każdego punktu dostępu logować się do tego punktu dostępu w sieci (w przyszłości urządzenie z systemem iOS automatycznie połączy się ponownie z tym punktem dostępu). Ten proces ręcznego logowania jest wymagany, ponieważ na urządzeniach z systemem iOS jest przechowywany adres sprzętowy punktu dostępu (BSSID, Basic Service Set Identifier), gdy nazwa sieci (SSID, Service Set Identifier) zostanie uznana za popularną lub wieloznaczną.

Jeśli nadasz swojej sieci bezprzewodowej popularną nazwę (identyfikator SSID), istnieje ryzyko, że użytkownicy urządzeń z systemem iOS przebywający poza zasięgiem Twojej sieci połączą się z inną siecią o takiej samej nazwie. Po połączeniu z niewłaściwą siecią mogą oni być narażeni na kradzież danych.

Ze względu na kwestie bezpieczeństwa firma Apple prowadzi listę popularnych lub wieloznacznych identyfikatorów SSID, która obejmuje domyślne identyfikatory SSID wielu dostępnych w sprzedaży punktów dostępu, w tym identyfikatory „wireless” i „default” („bezprzewodowa” i „domyślna”). Jeśli nazwa Twojej sieci znajduje się na tej liście, wszystkie urządzenia z systemem iOS łączące się z tą siecią będą przechowywały identyfikator BSSID punktu dostępu, który zostanie skojarzony z identyfikatorem SSID sieci. Dzięki temu urządzenia te automatycznie będą łączyły się z siecią ponownie tylko wtedy, gdy identyfikator BSSID punktu dostępu będzie odpowiadał danym przechowywanym na urządzeniu. Eliminuje to ryzyko połączenia się z inną siecią o takiej samej nazwie.

Nadanie sieci niepowtarzalnej nazwy pozwala uniknąć stosowania tego środka bezpieczeństwa i umożliwia urządzeniom z systemem iOS automatyczne łączenie się z siecią w oczekiwany sposób.

Profile konfiguracji

W przypadku używania profilów konfiguracji do konfigurowania urządzeń z systemem iOS oraz sieci, z którymi się łączą, należy zwrócić uwagę na to, że profile te zawierają tylko identyfikator SSID, a nie zawierają identyfikatora BSSID. W związku z tym, nawet jeśli urządzenie z systemem iOS jest skonfigurowane tak, aby łączyło się z siecią na liście, nie będzie ono łączyło się z siecią automatycznie, ponieważ nie przechowuje identyfikatora BSSID. Gdy urządzenie z systemem iOS zostanie połączone ręcznie z danym punktem dostępu po raz pierwszy, w przyszłości będzie ono automatycznie łączyło się z nim ponownie.

Data publikacji: