Wyświetlanie broszur cyfrowych iTunes na komputerze, telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Broszury można wyświetlać w programie iTunes na komputerze Mac lub PC. Można też dodać je do usługi iCloud Drive i wyświetlać na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Broszury cyfrowe iTunes to pliki PDF zawierające grafikę, zdjęcia, notatki lub inne informacje związane z albumem.

Na komputerze Mac lub PC

Jeśli album zawiera broszurę cyfrową iTunes, można ją pobrać i wyświetlić na komputerze Mac lub PC w programie iTunes:

 1. Otwórz iTunes i kliknij Bibliotekę.
 2. W pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes kliknij Utwory.
 3. Przewijaj swoje zakupy, aż zobaczysz ikonę broszury cyfrowej.
 4. Kliknij dwukrotnie broszurę, aby ją wyświetlić. W zależności od ustawień broszura może zostać wyświetlona w programie innym niż iTunes.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Zanim będzie można wyświetlić broszurę cyfrową na urządzeniu z systemem iOS, należy dodać tę broszurę do usługi iCloud Drive za pomocą komputera Mac lub PC. Po zachowaniu broszury w usłudze iCloud Drive można wyświetlać ją na wszystkich urządzeniach.

Dodaj broszurę na komputerze Mac

 1. Upewnij się, że na komputerze jest skonfigurowana usługa iCloud Drive.
 2. Znajdź broszurę w programie iTunes, korzystając z powyższej procedury.
 3. Kliknij ikonę broszury z naciśniętym klawiszem Control i wybierz polecenie Pokaż w Finderze.
 4. Po otwarciu okna Findera kliknij broszurę cyfrową z naciśniętym klawiszem Control i wybierz polecenie kopiowania pliku „Broszura cyfrowa — [Tytuł].pdf”.
 5. Na pasku bocznym Findera kliknij pozycję iCloud Drive.
 6. Kliknij z naciśniętym klawiszem Control okno iCloud Drive, a następnie wybierz polecenie Wklej rzecz. Broszura zostanie dodana do usługi iCloud Drive.

Dodaj broszurę na komputerze PC

 1. Upewnij się, że na komputerze jest skonfigurowana usługa iCloud Drive.
 2. Znajdź broszurę w programie iTunes, korzystając z powyższej procedury.
 3. Kliknij ikonę broszury prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Pokaż w Eksploratorze Windows.
 4. Po otwarciu okna Eksploratora Windows kliknij broszurę cyfrową prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj.
 5. Na pasku bocznym Eksploratora kliknij pozycję iCloud Drive.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy okno iCloud Drive, a następnie wybierz polecenie Wklej. Broszura zostanie dodana do usługi iCloud Drive.

Jeśli broszura nie znajduje się na Twoim komputerze

Jeśli zakupiona broszura nie znajduje się obecnie na Twoim komputerze, pobierz ponownie album, który zawiera broszurę, ze sklepu iTunes Store.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: