Korzystanie z danych sieci komórkowej na iPhonie lub iPadzie

Dowiedz się, jak sprawdzić poziom użycia danych sieci komórkowej, oraz jak włączyć lub wyłączyć sieć komórkową danych dla wszystkich lub wybranych aplikacji.

Włączanie lub wyłączanie sieci komórkowej danych

Aby włączyć lub wyłączyć sieć komórkową danych, otwórz Ustawienia, a następnie stuknij opcję Sieć komórkowa lub Dane mobilne. Jeśli używasz iPada, możesz zobaczyć opcje Ustawienia > Dane komórkowe.

Ekran iPhone’a wyświetlający ustawienia sieci komórkowej 

W zależności od operatora i modelu urządzenia w obszarze Opcje danych sieci komórkowej mogą być dostępne dodatkowe opcje:

  • Włączenie sieci LTE, 4G lub 3G: możesz wybrać typ połączenia sieciowego używanego do obsługi rozmów i danych. Dowiedz się więcej o tych opcjach. Dowiedz się więcej o opcjach transmisji danych w sieci 5G na iPhonie lub iPadzie.
  • Włączanie lub wyłączanie roamingu głosowego: w sieciach CDMA można wyłączyć roaming głosowy, aby uniknąć opłat za korzystanie z sieci innych operatorów.
  • Włączanie lub wyłączanie roamingu danych: podczas podróży międzynarodowych można wyłączyć roaming danych, aby uniknąć opłat za tę usługę. Jeśli masz międzynarodowy plan danych, może być wymagane pozostawienie włączonego roamingu danych. Dowiedz się więcej o podróżach międzynarodowych z iPhonem lub iPadem.

W przypadku niektórych operatorów roaming danych może być także używany podczas podróży krajowych. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać więcej informacji o zasadach dotyczących roamingu i innych ustawieniach sieci komórkowej danych. Włączając lub wyłączając sieć komórkową danych, można blokować używanie tej funkcji jako metody dostępu aplikacji i usług do Internetu. Kiedy sieć komórkowa danych jest włączona, w przypadku braku dostępu do sieci Wi-Fi aplikacje i usługi korzystają z połączenia komórkowego. Wskutek tego mogą być naliczane opłaty za jednoczesne korzystanie z pewnych funkcji i usług oraz sieci komórkowej danych. Więcej informacji o potencjalnych opłatach można uzyskać, kontaktując się z operatorem.

Wyświetlanie ilości użytych danych

Aby sprawdzić ilość użytych danych sieci komórkowej, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa lub Ustawienia > Dane mobilne. Jeśli używasz iPada, możesz zamiast tego zobaczyć opcje Ustawienia > Dane komórkowe.

Ekran iPhone’a wyświetlający wykorzystanie danych sieci komórkowej 

  • Przewiń w dół, aby wyświetlić listę aplikacji korzystających z sieci komórkowej danych. Jeśli nie chcesz, aby aplikacja korzystała z danych sieci komórkowej, możesz wyłączyć tę opcję dla tej aplikacji. Kiedy dane sieci komórkowej są wyłączone, aplikacje przesyłają dane tylko przez sieć Wi-Fi.
  • Aby sprawdzić użycie danych komórkowych przez poszczególne usługi systemowe, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa lub Ustawienia > Dane mobilne. Następnie stuknij opcję Usługi systemowe na liście w obszarze Dane sieci komórkowej. Sieci komórkowej danych nie można włączyć lub wyłączyć dla pojedynczych usług systemowych.
  • Możesz wyświetlić statystyki zużycia danych dla aplikacji za bieżący okres lub dla aplikacji używanych w roamingu. Aby wyzerować te statystki, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa lub Ustawienia > Mobile Data (Dane mobilne) i stuknij opcję Wyzeruj statystyki.
  • Gdy używasz iPhone’a z funkcją Dual SIM, możesz sprawdzić, ile danych sieci komórkowej zostało wykorzystanych z wybranym numerem danych sieci komórkowej.

Aby uzyskać najdokładniejsze dane dotyczące wykorzystania danych komórkowych z bieżącego okresu, skontaktuj się z operatorem.

Pomoc

  • Dowiedz się, co zrobić, jeśli nadal nie możesz połączyć się z siecią komórkową.
  • Jeśli korzystasz z konta Exchange ActiveSync, może ono nadal używać sieci komórkowej danych po wyłączeniu jej dla aplikacji Mail i Kalendarz. Aby sprawdzić użycie danych komórkowych przez konto Exchange ActiveSync, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa > Usługi systemowe.
  • Funkcja Asysta Wi-Fi, jeśli jest aktywna, automatycznie przełącza urządzenie na sieć komórkową, gdy sygnał sieci Wi-Fi stanie się słaby. Funkcja Asysta Wi-Fi jest domyślnie włączona. Może to prowadzić do dodatkowego wykorzystania danych komórkowych, co może się wiązać z dodatkowymi opłatami w zależności od planu danych. Funkcję Asysta Wi-Fi można wyłączyć w Ustawieniach. Więcej informacji znajdziesz w artykule O funkcji Asysta Wi-Fi.
Data publikacji: