Sprawdzanie użycia danych sieci komórkowej na telefonie iPhone i iPadzie

Dowiedz się, jak sprawdzać poziom użycia danych sieci komórkowej, oraz jak włączać i wyłączać sieć komórkową danych dla wszystkich lub wybranych aplikacji.

Włączanie i wyłączanie sieci komórkowej danych

Aby włączyć lub wyłączyć sieć komórkową danych, otwórz Ustawienia, a następnie stuknij opcję Sieć komórkowa lub Mobile Data (Dane mobilne). Jeśli używasz iPada, możesz zobaczyć opcje Ustawienia > Dane komórkowe. Jeśli używasz telefonu iPhone z funkcją Dual SIM, musisz ustawić jeden z planów jako podstawowy numer danych, aby sprawdzić ilość użytych danych sieci komórkowej.

W zależności od operatora i modelu urządzenia w obszarze Opcje danych sieci komórkowej mogą być dostępne dodatkowe opcje:

  • Włączenie sieci LTE, 4G lub 3G. Można wybrać typ połączenia sieciowego używanego do obsługi rozmów i danych. Dowiedz się więcej na temat tych opcji.
  • Włączanie lub wyłączanie roamingu głosowego: w sieciach CDMA można wyłączyć roaming głosowy, aby uniknąć opłat za korzystanie z sieci innych operatorów.
  • Włączanie lub wyłączanie roamingu danych: podczas podróży międzynarodowych można wyłączyć roaming danych, aby uniknąć opłat za tę usługę. Jeśli masz międzynarodowy plan danych, może być wymagane pozostawienie roamingu danych włączonego. Dowiedz się więcej o podróżach międzynarodowych z telefonem iPhone lub iPadem.

W przypadku niektórych operatorów roaming danych może być także używany podczas podróży krajowych. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać więcej informacji o zasadach dotyczących roamingu i innych ustawieniach sieci komórkowej danych. Włączając lub wyłączając sieć komórkową danych, można blokować używanie tej funkcji jako metody dostępu aplikacji i usług do Internetu. Kiedy sieć komórkowa danych jest włączona, w przypadku braku dostępu do sieci Wi-Fi aplikacje i usługi korzystają z połączenia komórkowego. Wskutek tego mogą być naliczane opłaty za jednoczesne korzystanie z pewnych funkcji i usług oraz sieci komórkowej danych. Więcej informacji o potencjalnych opłatach można uzyskać, kontaktując się z operatorem.


Wyświetlanie ilości użytych danych

Aby sprawdzić ilość użytych danych komórkowych, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa lub Ustawienia > Mobile Data (Dane mobilne). Jeśli używasz iPada, możesz zamiast tego zobaczyć opcje Ustawienia > Dane komórkowe.

Przewiń w dół, aby wyświetlić listę aplikacji korzystających z sieci komórkowej danych. Jeśli nie chcesz, aby aplikacja korzystała z danych sieci komórkowej, możesz wyłączyć tę opcję dla tej aplikacji. Kiedy sieć komórkowa danych jest wyłączona, aplikacje przesyłają dane tylko przez sieć Wi-Fi.

Aby sprawdzić użycie danych komórkowych przez poszczególne usługi systemowe, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa lub Ustawienia > Mobile Data (Dane mobilne). Następnie przewiń w dół ekranu i stuknij opcję Usługi systemowe. Sieci komórkowej danych nie można włączać i wyłączać dla pojedynczych usług systemowych.

Możesz wyświetlić statystyki zużycia danych dla aplikacji za obecny okres lub dla aplikacji używanych w roamingu. Aby wyzerować te statystki, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa lub Ustawienia > Mobile Data (Dane mobilne) i stuknij opcję Wyzeruj statystyki.


Pomoc

  • Dowiedz się, co zrobić, jeśli nadal nie możesz połączyć się z siecią komórkową.
  • Jeśli korzystasz z konta Exchange ActiveSync, może ono nadal używać sieci komórkowej danych po wyłączeniu jej dla aplikacji Mail i Kalendarz. Aby sprawdzić użycie danych komórkowych przez konto Exchange ActiveSync, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa > Usługi systemowe.
  • Funkcja Asysta Wi-Fi, jeśli jest aktywna, automatycznie przełącza urządzenie na sieć komórkową, gdy sygnał sieci Wi-Fi stanie się słaby. Funkcja Asysta Wi-Fi jest domyślnie włączona. Może to prowadzić do dodatkowego wykorzystania danych komórkowych, co może się wiązać z dodatkowymi opłatami w zależności od planu danych. Funkcję Asysta Wi-Fi można wyłączyć w Ustawieniach. Więcej informacji znajdziesz w artykule O funkcji Asysta Wi-Fi.
Data publikacji: