Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego modemu i routera

Modemy sieciowe i routery wraz z rozwiązaniami sprzętowymi używają wbudowanego oprogramowania (nazywanego oprogramowaniem sprzętowym lub „firmwarem”) do udostępniania usług sieciowych, takich jak dostęp do Internetu lub poczty e-mail. Dowiedz się, jak uaktualniać takie oprogramowanie.

Aby prawidłowo działać, modemy i routery potrzebują aktualnego oprogramowania sprzętowego. Nieaktualne oprogramowanie sprzętowe może być przyczyną występowania problemów podczas próby nawiązania połączenia z urządzeniem lub uzyskania dostępu do Internetu za pomocą urządzenia.

W przypadku niektórych modemów lub routerów uaktualnianie oprogramowania sprzętowego wymaga zastosowania specjalnych procedur. W razie braku pewności co do sposobu uaktualnienia oprogramowania należy się skontaktować z producentem urządzenia. Należy pamiętać o podaniu modelu i wersji urządzenia (jeśli dotyczy). Te informacje powinny być wydrukowane na etykiecie umieszczonej na samym urządzeniu.

Więcej informacji

Zwykle modemy i routery są dostarczane z najnowszą dostępną w chwili wyprodukowania wersją oprogramowania sprzętowego. Jednak oprogramowanie sprzętowe może zostać uaktualnione w czasie od wyprodukowania modemu lub routera do momentu, w którym zacznie być używany, dlatego konieczne może być uaktualnienie tego oprogramowania natychmiast po otrzymaniu.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: