Korzystanie z aplikacji Wiadomości na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aplikacja Wiadomości umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, zdjęć, wideo i wiadomości głosowych. Wiadomości można dostosowywać przy użyciu animowanych efektów, aplikacji dla iMessage i innych funkcji — wszystko to bezpośrednio w aplikacji Wiadomości.

Wysyłanie wiadomości

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Stuknij przycisk przycisk Utwórz, aby rozpocząć pisanie nowej wiadomości, lub przejdź do istniejącej rozmowy.
 3. Stuknij pole tekstowe i wpisz wiadomość.
 4. Stuknij przycisk przycisk wysyłania wiadomość, aby wysłać wiadomość.

Odpowiadanie na wiadomość z ekranu blokady

 1. Z poziomu ekranu blokady mocno naciśnij powiadomienie, na które chcesz odpowiedzieć.
 2. Wpisz swoją wiadomość.
 3. Stuknij przycisk przycisk wysyłania wiadomość, aby wysłać wiadomość.

Jeśli masz telefon iPhone X lub nowszy, iPada Pro 11 cali lub iPada Pro 12,9 cala i nie możesz odpowiedzieć na wiadomość z ekranu blokady, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Face ID i kod, a następnie włącz opcję Wiadomość. Jeśli masz telefon iPhone 8 lub starszy bądź iPada, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Touch ID i kod > Pozwalaj na dostęp przy zablokowanym ekranie, a następnie włącz opcję Wiadomość.

Dowiedz się, jak zarządzać powiadomieniami z aplikacji Wiadomości z poziomu ekranu blokady.

Przesyłanie wiadomości dalej

Otwórz rozmowę z wiadomościami i wykonaj następujące czynności:

przesyłanie wiadomości dalej

Przytrzymaj dymek wiadomości, którą chcesz przesłać, a następnie stuknij opcję Więcej.

 

przesyłanie wiadomości dalej

Stuknij przycisk prześlij wiadomość dalej i wprowadź kontakt. Stuknij przycisk wyślij wiadomość, aby wysłać wiadomość.

 

Usuwanie wiadomości lub rozmowy

Usuniętych wiadomości i rozmów nie można odzyskać. Pamiętaj, aby zachować ważne informacje z tych wiadomości.

Aby usunąć wiadomość:

 1. W rozmowie z wiadomościami przytrzymaj dymek wiadomości, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij opcję Więcej.
 2. Stuknij przycisk przycisk usuwania wiadomości, a następnie stuknij opcję Usuń wiadomość. Jeśli chcesz usunąć wszystkie wiadomości z danego wątku, stuknij opcję Usuń wszystkie w lewym górnym rogu ekranu. Następnie stuknij opcję Usuń rozmowę.

Aby usunąć jedną rozmowę, przesuń palcem w lewo na rozmowie, którą chcesz usunąć, stuknij opcję Usuń i potwierdź decyzję, ponownie stukając opcję Usuń. Aby usunąć więcej niż jedną rozmowę, otwórz aplikację Wiadomości, a następnie stuknij opcję Edycja w lewym górnym rogu ekranu. Następnie stuknij kółko obok rozmowy i stuknij opcję Usuń w prawym dolnym rogu ekranu.

Aby przechować wiadomości przez określony czas, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości > Przechowuj wiadomości. Następnie wybierz czas przechowywania wiadomości.

 

Przechowywanie wiadomości w usłudze iCloud

Usługa iCloud przechowuje teraz całą historię wiadomości — jest ona uaktualniana i dostępna na wszystkich urządzeniach, nawet gdy skonfigurujesz nowe urządzenie. 

Wiadomości w usłudze iCloud są automatycznie uaktualniane, a więc te same wiadomości są dostępne wszędzie tam, gdzie korzystasz z usługi iMessage. Kiedy usuwasz wiadomość, zdjęcie lub rozmowę na jednym urządzeniu, element ten jest usuwany z wszystkich urządzeń. Miejsce na urządzeniach jest też oszczędzane, gdyż wszystkie załączniki pozostają w usłudze iCloud.

Funkcji Wiadomości w iCloud możesz używać na telefonie iPhone, iPadzie i komputerze Mac.

Używanie funkcji predykcji tekstu

Dzięki funkcji predykcji tekstu możesz pisać i uzupełniać całe zdania kilkoma stuknięciami. Podczas pisania będą wyświetlane podpowiedzi słów i fraz, które mogą zostać wpisane jako następne. Podpowiedzi są oparte na wcześniejszych rozmowach i stylu pisania. Możesz również dostosować dodatkowe ustawienia klawiatury

Aby wyłączyć predykcję tekstu, dotknij i przytrzymaj przycisk przycisk emoji lub przycisk przycisk kuli ziemskiej, stuknij opcję Ustawienia klawiatury, a następnie wyłącz opcję Predykcja.

Ukrywanie alertów

Włączanie opcji Ukryj alerty

Aby przestać otrzymywać powiadomienia o wiadomościach:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Przesuń palcem w lewo na rozmowie, którą chcesz wyciszyć.
 3. Stuknij opcję Ukryj alerty.

Gdy opcja Ukryj alerty jest włączona, obok rozmowy jest wyświetlany przycisk przycisk półksiężyca. Powoduje to wyłączenie powiadomień tylko dla tej rozmowy, nie dla urządzenia. Nadal będziesz otrzymywać wszystkie pozostałe wiadomości, a powiadomienia dla nich będą widoczne na ekranie blokady.

Dowiedz się, jak zarządzać powiadomieniami z aplikacji Wiadomości z poziomu ekranu blokady.

Znajdowanie załączników do rozmowy

 1. Otwórz wiadomość.
 2. Stuknij nazwę kontaktu u góry wiadomości, a następnie stuknij przycisk przycisk informacji
 3. Zostaną wyświetlone obrazy i załączniki. Przytrzymaj obraz lub załącznik, aby wyświetlić opcje takie jak Kopiuj, Usuń i Więcej.

Aby zachować obraz lub załącznik poza aplikacją Wiadomości, stuknij obraz lub załącznik, stuknij przycisk przycisk udostępniania, a następnie wybierz opcję, na przykład Zachowaj obrazek lub Zapisz w Plikach. Gdy stukniesz opcję Zachowaj obrazek, obrazek zostanie zachowany w aplikacji Zdjęcia.

Udostępnianie położenia

Wysyłanie i udostępnianie swojego położenia

Aby wysłać lub udostępnić swoje położenie w wiadomości:

 1. Stuknij nazwę kontaktu w górnej części rozmowy. 
 2. Stuknij przycisk przycisk informacji
 3. Stuknij opcję Wyślij moje położenie. Odbiorca zobaczy Twoje położenie na mapie. Możesz też stuknąć opcję Wysyłaj moje położenie, a następnie wybrać, jak długo chcesz udostępniać swoje położenie.

Data publikacji: