Korzystanie z aplikacji Wiadomości na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aplikacja Wiadomości umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, zdjęć, wideo i wiadomości głosowych. Wiadomości można dostosowywać przy użyciu animowanych efektów, aplikacji dla iMessage i innych funkcji — wszystko to bezpośrednio w aplikacji Wiadomości.

Wysyłanie wiadomości

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Stuknij ikonę , aby rozpocząć pisanie nowej wiadomości, lub przejdź do istniejącej rozmowy.
 3. Stuknij pole tekstowe i wpisz wiadomość.
 4. Stuknij przycisk przycisk wysyłania wiadomość, aby wysłać wiadomość.

Odpowiadanie z poziomu ekranu blokady

 1. Z poziomu ekranu blokady mocno naciśnij powiadomienie, na które chcesz odpowiedzieć.
 2. Wpisz swoją wiadomość.
 3. Stuknij przycisk przycisk wysyłania wiadomość, aby wysłać wiadomość.

Jeśli masz telefon iPhone X lub nowszy bądź iPada z funkcją Face ID i nie możesz odpowiedzieć na wiadomość z ekranu blokady, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Face ID i kod, a następnie włącz opcję Wiadomość. Jeśli masz telefon iPhone 8 lub starszy bądź iPada, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Touch ID i kod > Pozwalaj na dostęp przy zablokowanym ekranie, a następnie włącz opcję Wiadomość.

Dowiedz się, jak zarządzać powiadomieniami z aplikacji Wiadomości z poziomu ekranu blokady.


Zmienianie imienia, nazwiska i zdjęcia

W systemach iOS 13 i iPadOS możesz udostępniać swoje imię, nazwisko i zdjęcie podczas odpowiadania na wiadomość lub rozpoczynania pisania nowej. Jako zdjęcia możesz użyć Animoji, Memoji lub niestandardowego obrazu. Oto jak uaktualnić profil w aplikacji Wiadomości:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości i stuknij ikonę .
 2. Stuknij opcję Edycja imienia, nazwiska i zdjęcia. 
 3. Stuknij okrąg, aby wybrać obraz lub zdjęcie. Następnie stuknij pola tekstowe, w których pojawia się Twoje imię i nazwisko, aby je dodać lub uaktualnić.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Możesz udostępniać swoje imię, nazwisko i zdjęcie wszystkim użytkownikom usługi iMessage, ale podczas odpowiadania na wiadomość lub wysyłania nowej wiadomości otrzymasz prośbę o potwierdzenie, że zgadzasz się na udostępnienie. Udostępnianie można również włączać lub wyłączać. Wykonaj kroki 1. i 2., a następnie włącz lub wyłącz udostępnianie imienia, nazwiska i zdjęcia.

Usuwanie wiadomości lub rozmowy

Usuniętych wiadomości i rozmów nie można odzyskać. Pamiętaj, aby zachować ważne informacje z tych wiadomości.

Aby usunąć wiadomość:

 1. W rozmowie z wiadomościami przytrzymaj dymek wiadomości, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij opcję Więcej.
 2. Stuknij ikonę , a następnie stuknij opcję Usuń wiadomość. Jeśli chcesz usunąć wszystkie wiadomości z danego wątku, stuknij opcję Usuń wszystkie w lewym górnym rogu ekranu. Następnie stuknij opcję Usuń rozmowę.

Aby usunąć jedną rozmowę, przesuń palcem w lewo na rozmowie, którą chcesz usunąć, stuknij opcję Usuń i potwierdź decyzję, ponownie stukając opcję Usuń. Aby usunąć więcej niż jedną rozmowę, otwórz aplikację Wiadomości, a następnie stuknij opcję Edycja w lewym górnym rogu ekranu. Następnie stuknij kółko obok rozmowy i stuknij opcję Usuń w prawym dolnym rogu ekranu.

Aby przechować wiadomości przez określony czas, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości > Przechowuj wiadomości. Następnie wybierz czas przechowywania wiadomości.

 

Włączanie opcji Ukryj alerty

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Przesuń palcem w lewo na rozmowie, którą chcesz wyciszyć.
 3. Stuknij opcję Ukryj alerty.

Gdy opcja Ukryj alerty jest włączona, obok rozmowy jest wyświetlany przycisk przycisk półksiężyca. Powoduje to wyłączenie powiadomień tylko dla tej rozmowy, nie dla urządzenia. Nadal będziesz otrzymywać wszystkie pozostałe wiadomości, a powiadomienia dla nich będą widoczne na ekranie blokady.

Dowiedz się, jak zarządzać powiadomieniami z aplikacji Wiadomości z poziomu ekranu blokady.

Znajdowanie załączników do rozmowy

 1. Otwórz wiadomość.
 2. Stuknij nazwę kontaktu u góry wiadomości, a następnie stuknij przycisk .
 3. Zostaną wyświetlone obrazy i załączniki. Przytrzymaj obraz lub załącznik, aby wyświetlić opcje takie jak Kopiuj, Usuń i Więcej.

Aby zachować obraz lub załącznik poza aplikacją Wiadomości, stuknij obraz lub załącznik, stuknij przycisk , a następnie wybierz opcję, na przykład Zachowaj obrazek lub Zapisz w Plikach. Gdy stukniesz opcję Zachowaj obrazek, obrazek zostanie zachowany w aplikacji Zdjęcia.

Wysyłanie i udostępnianie swojego położenia

Aby wysłać lub udostępnić swoje położenie w wiadomości:

 1. Stuknij nazwę kontaktu w górnej części rozmowy. 
 2. Stuknij ikonę 
 3. Stuknij opcję Wyślij moje położenie. Odbiorca zobaczy Twoje położenie na mapie. Możesz też stuknąć opcję Wysyłaj moje położenie, a następnie wybrać, jak długo chcesz udostępniać swoje położenie.

Więcej możliwości w aplikacji Wiadomości

Data publikacji: