Korzystanie z Wiadomości na iPhonie lub iPadzie

Wysyłaj wiadomości tekstowe, zdjęcia, nagrania wideo i nie tylko. Przypinaj swoje rozmowy. Dowiedz się, jak edytować lub cofać wiadomości.

Wysyłanie wiadomości na iPhonie lub iPadzie

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Stuknij przycisk Utwórz , aby rozpocząć tworzenie nowej wiadomości. lub przejdź do istniejącej rozmowy.
 3. Napisz wiadomość, a następnie stuknij przycisk Wyślij przycisk wyślij wiadomość.

W systemach iOS 14 i iPadOS 14 i nowszych możesz również użyć wbudowanych odpowiedzi i wzmianek, aby zwracać uwagę na określone wiadomości i osoby w wiadomościach.

Dowiedz się, jak usuwaćjak odzyskiwać wiadomości.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz wysyłać lub odbierać wiadomości

Po dotknięciu i przytrzymaniu wiadomości w rozmowie w aplikacji Wiadomości w systemie iOS 16 widoczne są opcje Edytuj i Cofnij wysłanie.  

Cofanie wysłanej wiadomości na iPhonie lub iPadzie

 1. W Wiadomościach stuknij rozmowę.
 2. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz cofnąć.
 3. Stuknij Cofnij wysłanie ikona cofania.

Wiadomość zniknie i pojawi się powiadomienie „Ty cofasz wysłanie wiadomości”. Wiadomość możesz cofnąć do dwóch minut po jej wysłaniu.

Aby można było cofnąć wysłanie wiadomości, wszyscy muszą używać iMessage w systemie iOS 16, iPadOS 16.1, macOS Ventura lub nowszym. Jeśli cofniesz wysłanie wiadomości w starszej wersji systemu iOS, iPadOS lub macOS, Twój kontakt może zobaczyć tę wiadomość.

Edytowanie wysłanej wiadomości na iPhonie lub iPadzie

 1. W Wiadomościach stuknij rozmowę.
 2. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz edytować.
 3. Stuknij Edytuj ikona edycji.
 4. Wprowadź zmiany, a następnie stuknij znacznik wyboru, aby zatwierdzić wiadomość, lub X, aby przywrócić oryginalną wersję.

Jeśli wprowadzisz zmiany, pod wiadomością pojawi się słowo „Edytowana”. Wiadomość można edytować maksymalnie pięć razy w ciągu 15 minut od jej wysłania. Po edycji wiadomości każdy może stuknąć słowo „Edytowana” i wyświetlić historię edycji.

Aby można było edytować wiadomości, wszyscy muszą używać iMessage w systemie iOS 16, iPadOS 16.1, macOS Ventura lub nowszym. Jeśli edytujesz wysłaną wiadomość w starszej wersji systemu iOS, iPadOS lub macOS, zaktualizowana wersja pojawi się jako druga wiadomość.

Odpowiadanie z ekranu blokady

 1. Na ekranie blokady dotknij i przytrzymaj powiadomienie, na które chcesz odpowiedzieć. W zależności od urządzenia może też być konieczne przesunięcie palcem w lewo na powiadomieniu i stuknięcie opcji Wyświetl*.
 2. Wpisz swoją wiadomość.
 3. Stuknij przycisk Wyślij przycisk wyślij wiadomość.

Jeśli masz iPhone’a X lub nowszego bądź iPada z funkcją Face ID i nie możesz odpowiedzieć na wiadomość z ekranu blokady, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Face ID i kod, a następnie włącz opcję Wiadomość. Jeśli masz telefon iPhone SE (2. i 3. generacji), iPhone 8 lub starszy model albo iPada, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Touch ID i kod > Pozwalaj na dostęp przy zablokowanym ekranie, a następnie włącz opcję Wiadomość.

* Opcja dotknięcia i przytrzymania jest dostępna na większości urządzeń obsługujących system iOS 13 i nowszy lub iPadOS.

iPhone przedstawiający sposób przypinania wiadomości. 

Przypinanie ważnych rozmów

 1. W Wiadomościach stuknij opcję Edytuj lub przycisk Więcej .
 2. Stuknij opcję Edytuj przypięcia , a następnie stuknij przycisk Przypnij .
 3. Stuknij opcję Gotowe.

Możesz też dotknąć i przytrzymać rozmowę, aby ją przypiąć. W systemach iOS 14 i iPadOS 14 lub nowszych możesz przypiąć maksymalnie dziewięć rozmów.

Telefon iPhone na którym pokazano, jak zmienić swoją nazwę lub zdjęcie w aplikacji Wiadomości. 

Zmienianie nazwy i zdjęcia

 1. W Wiadomościach stuknij opcję Edytuj lub przycisk Więcej .
 2. Stuknij polecenie Edytuj nazwę i zdjęcie Stuknij polecenie Edytuj nazwę i zdjęcie.
 3. Edytuj swoją nazwę. Możesz też stuknąć okrąg, aby wybrać obraz, zdjęcie, emoji lub Memoji.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Możesz udostępniać swoje imię, nazwisko i zdjęcie wszystkim użytkownikom usługi iMessage, ale podczas odpowiadania na wiadomość lub wysyłania nowej wiadomości otrzymasz prośbę o potwierdzenie, że zgadzasz się na udostępnienie. Udostępnianie można również włączać lub wyłączać. Wykonaj kroki 1. i 2., a następnie włącz lub wyłącz udostępnianie imienia, nazwiska i zdjęcia.

iPhone na którym pokazano, jak włączyć opcję Ukryj alerty, przeciągając w lewo na wiadomości.

Włącz opcję Ukryj alerty

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Przesuń palcem w lewo na rozmowie, którą chcesz wyciszyć.
 3. Stuknij przycisk Alerty .

Gdy opcja Ukryj alerty jest włączona, przycisk Alerty wyświetla się obok rozmowy. Powoduje to wyłączenie powiadomień tylko dla tej rozmowy, nie dla urządzenia. Nadal będziesz otrzymywać wszystkie pozostałe wiadomości, a powiadomienia dla nich będą widoczne na ekranie blokady.

Znajdowanie załączników do rozmowy

 1. Otwórz wiadomość.
 2. Stuknij nazwę kontaktu w górnej części wiadomości. Jeśli używasz systemu iOS 14 lub starszego albo iPadOS, stuknij przycisk Informacje .
 3. Zobaczysz opcje Zdjęcia i Łącza. Przytrzymaj obraz lub załącznik, aby wyświetlić opcje takie jak Zachowaj, Kopiuj, Udostępnij i Usuń.

Telefon iPhone na którym pokazano, jak wysyłać i udostępniać swoje położenie w aplikacji Wiadomości. 

Data publikacji: