Korzystanie z aplikacji Wiadomości na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Bądź na bieżąco z najważniejszymi rozmowami. Wysyłaj wiadomości tekstowe, zdjęcia, nagrania wideo i nie tylko. Następnie spersonalizuj swoje wiadomości za pomocą animowanych efektów, przypnij ważne rozmowy, wysyłaj odpowiedzi bezpośrednio w powiadomieniu i dodawaj wzmianki.

Wysyłanie wiadomości

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Stuknij przycisk Utwórz , aby rozpocząć pisanie nowej wiadomości lub przejdź do istniejącej rozmowy.
 3. Wpisz swoją wiadomość.
 4. Stuknij przycisk Wyślij przycisk wysyłania wiadomości.

W systemie iOS 14 możesz również wysyłać odpowiedzi bezpośrednio w powiadomieniu i używać wzmianek, aby skierować uwagę na określone wiadomości i osoby biorące udział w wymianie wiadomości.

Odpowiadanie z poziomu ekranu blokady

 1. Z poziomu ekranu blokady dotknij i przytrzymaj powiadomienie, na które chcesz odpowiedzieć. W zależności od urządzenia może też być konieczne przesunięcie palcem w lewo na powiadomieniu i stuknięcie opcji Wyświetl*.
 2. Wpisz swoją wiadomość.
 3. Stuknij przycisk Wyślij przycisk wysyłania wiadomości.

Jeśli masz telefon iPhone X lub nowszy bądź iPada z funkcją Face ID i nie możesz odpowiedzieć na wiadomość z ekranu blokady, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Face ID i kod, a następnie włącz opcję Odpow. wiadomością. Jeśli masz telefon iPhone SE (2. generacji), iPhone 8 lub starszy bądź iPada, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Touch ID i kod > Pozwalaj na dostęp przy zablokowanym ekranie, a następnie włącz opcję Wiadomość.

* Opcja dotknięcia i przytrzymania jest dostępna na większości urządzeń obsługujących system iOS 13 i nowszy lub iPadOS. Na telefonie iPhone SE (2. generacji) musisz przesunąć palcem w lewo na powiadomieniu, a następnie stuknąć opcję Wyświetl, aby odpowiedzieć na wiadomość z ekranu blokady.

Dowiedz się, jak zarządzać powiadomieniami z aplikacji Wiadomości z poziomu ekranu blokady.

Telefon iPhone na którym pokazano, jak przypiąć wiadomość, przesuwając palcem w lewo na wiadomości.

Przypinanie ważnych wiadomości

W aplikacji Wiadomości w systemie iOS 14 możesz przypiąć do dziewięciu rozmów. Gdy przypniesz rozmowę, pojawi się ona u góry aplikacji Wiadomości, dzięki czemu będzie łatwo dostępna.

Aby przypiąć rozmowę, otwórz aplikację Wiadomości, a następnie przesuń palcem w prawo na rozmowie. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości, a następnie stuknij opcję Edytuj lub przycisk Więcej .
 2. Stuknij opcję Edytuj przypięcia , a następnie stuknij przycisk Przypnij .
 3. Stuknij opcję Gotowe.


Telefon iPhone na którym pokazano, jak zmienić swoją nazwę lub zdjęcie w aplikacji Wiadomości.

Zmienianie nazwy i zdjęcia

W systemie iOS 13 lub nowszym oraz iPadOS możesz udostępniać swoją nazwę i zdjęcie podczas odpowiadania na wiadomość lub rozpoczynania pisania nowej. Jako zdjęcia możesz użyć Memoji lub niestandardowego obrazu. W tym celu:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości i stuknij opcję Edycja w lewym górnym rogu ekranu.
 2. Stuknij polecenie Edytuj nazwę i zdjęcie Stuknij polecenie Edytuj nazwę i zdjęcie
 3. Edytuj swoją nazwę. Możesz też stuknąć okrąg, aby wybrać obraz, zdjęcie, emoji lub Memoji.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Możesz udostępniać swoje imię, nazwisko i zdjęcie wszystkim użytkownikom usługi iMessage, ale podczas odpowiadania na wiadomość lub wysyłania nowej wiadomości otrzymasz prośbę o potwierdzenie, że zgadzasz się na udostępnienie. Udostępnianie można również włączać lub wyłączać. Wykonaj kroki 1. i 2., a następnie włącz lub wyłącz udostępnianie imienia, nazwiska i zdjęcia.

Usuwanie wiadomości lub rozmowy

Usuniętych wiadomości i rozmów nie można odzyskać. Pamiętaj, aby zachować ważne informacje z tych wiadomości. Aby usunąć pojedynczą wiadomość:

 1. Przytrzymaj dymek wiadomości, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij opcję Więcej .
 2. Stuknij przycisk Kosz , a następnie stuknij polecenie Usuń wiadomość. Jeśli chcesz usunąć wszystkie wiadomości z danego wątku, stuknij opcję Usuń wszystkie w lewym górnym rogu ekranu. Następnie stuknij opcję Usuń rozmowę.

Jeśli rozmowa nie jest przypięta, możesz także przesunąć palcem w lewo na rozmowie, stuknąć opcję Usuń i potwierdzić decyzję, ponownie stukając opcję Usuń. Aby usunąć więcej niż jedną rozmowę, otwórz aplikację Wiadomości, a następnie stuknij opcję Edycja w lewym górnym rogu ekranu. Stuknij polecenie Zaznacz wiadomości, a następnie stuknij kółko obok rozmowy i stuknij opcję Usuń w prawym dolnym rogu ekranu.

Aby przechować wiadomości przez określony czas, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości > Przechowuj wiadomości. Następnie wybierz czas przechowywania wiadomości.

 

Telefon iPhone na którym pokazano, jak włączyć opcję Ukryj alerty, przeciągając w lewo na wiadomości.

Włączanie opcji Ukryj alerty

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Przesuń palcem w lewo na rozmowie, którą chcesz wyciszyć.
 3. Stuknij przycisk Alerty .

Gdy opcja Ukryj alerty jest włączona, obok rozmowy jest wyświetlana ikona półksiężyca Ikona półksiężyca oznacza, że dla określonego wątku wiadomości opcja Ukryj alerty jest włączona.. Powoduje to wyłączenie powiadomień tylko dla tej rozmowy, nie dla urządzenia. Nadal będziesz otrzymywać wszystkie pozostałe wiadomości, a powiadomienia dla nich będą widoczne na ekranie blokady.

Dowiedz się, jak zarządzać powiadomieniami z aplikacji Wiadomości z poziomu ekranu blokady.

Znajdowanie załączników do rozmowy

 1. Otwórz wiadomość.
 2. Stuknij nazwę kontaktu u góry wiadomości, a następnie stuknij przycisk informacji 
 3. Zobaczysz opcje Zdjęcia i Łącza. Przytrzymaj obraz lub załącznik, aby wyświetlić opcje takie jak Zachowaj, Kopiuj, Udostępnij i Usuń.

Aby zachować obraz lub załącznik poza aplikacją Wiadomości, stuknij załącznik, stuknij przycisk Udostępnij , a następnie wybierz opcję, na przykład Zachowaj obrazek lub Zachowaj do plików. Gdy stukniesz opcję Zachowaj obrazek, obrazek zostanie zachowany w aplikacji Zdjęcia.

 

Telefon iPhone na którym pokazano, jak wysyłać i udostępniać swoje położenie w aplikacji Wiadomości.

Wysyłanie i udostępnianie swojego położenia

 1. Stuknij nazwę kontaktu w górnej części rozmowy. 
 2. Stuknij przycisk Informacje 
 3. Stuknij opcję Wyślij moje położenie. Odbiorca zobaczy Twoje położenie na mapie. Możesz też stuknąć opcję Wysyłaj moje położenie, a następnie wybrać, jak długo chcesz udostępniać swoje położenie.

Więcej możliwości w aplikacji Wiadomości

Data publikacji: