Korzystanie z aplikacji Wiadomości na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Dowiedz się, czym różnią się wiadomości iMessage od wiadomości SMS/MMS oraz jak wysyłać wiadomości tekstowe, zdjęcia i nagrania wideo za pośrednictwem aplikacji Wiadomości.

Wiadomości iMessage a wiadomości SMS/MMS

Na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch można korzystać zarówno z wiadomości iMessage, jak i z wiadomości SMS/MMS.

iMessage

Wiadomości iMessage mogą mieć formę tekstu, zdjęć lub nagrań wideo. Wysyła się je na urządzenia z systemem iOS i komputery Mac za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej. Treść takich wiadomości jest wyświetlana w niebieskich dymkach. Aby włączyć lub wyłączyć wiadomości iMessage, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości.

 

SMS/MMS

Jeśli nie korzystasz z wiadomości iMessage, możesz używać wiadomości SMS. Wiadomości SMS/MMS są wiadomościami w formie tekstu i zdjęć. Można je wysyłać na inne telefony komórkowe lub urządzenia z systemem iOS. Ich treść jest wyświetlana w zielonych dymkach.

Aby używać wiadomości SMS/MMS na telefonie iPhone, musisz wykupić pakiet na takie wiadomości u operatora komórkowego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem. Możesz też skonfigurować inne urządzenia firmy Apple do wysyłania oraz odbierania wiadomości SMS i MMS.

Jeśli sieć Wi-Fi jest niedostępna, wiadomości iMessage są wysyłane z wykorzystaniem danych komórkowych. Może się to wiązać z dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem operatora.

Wysyłanie wiadomości

  1. Otwórz aplikację Wiadomości i stuknij przycisk Przycisk Utwórz.
  2. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail albo stuknij przycisk Przycisk z symbolem plus i wybierz kontakt.
  3. Wpisz treść wiadomości i stuknij przycisk Wyślij.

Wysyłając wiadomość, możesz dołączać zdjęcia, nagrania wideo i nagrania audio. Możesz też używać ikon emoji (emotikonów).

Przesyłanie wiadomości dalej

Otwórz aplikację Wiadomości i wykonaj następujące czynności:

 Wiadomości

Przytrzymaj dymek wiadomości, którą chcesz przesłać dalej. Następnie stuknij opcję Więcej.

Wiadomości

Stuknij ikonę  i wprowadź kontakt.

Usuwanie wiadomości lub rozmowy

Aby usunąć wiadomość:

  1. W aplikacji Wiadomości przytrzymaj dymek wiadomości, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij opcję Więcej.
  2. Stuknij opcję  . Jeśli chcesz usunąć wszystkie wiadomości z danego wątku, stuknij opcję Usuń wszystkie.

Aby usunąć rozmowę, otwórz aplikację Wiadomości, wykonaj gest machnięcia do lewej na rozmowie, a następnie stuknij opcję Usuń. Zamiast tego możesz też otworzyć aplikację Wiadomości, stuknąć opcję Edycja, stuknąć ikonę   obok rozmowy i stuknąć opcję Usuń. 

Usuniętych wiadomości i rozmów nie można odzyskać.

Przechowywanie wiadomości

Wiadomości możesz przechowywać bez limitu, przez rok lub przez 30 dni. Wybierz odpowiadające Ci ustawienie na ekranie Ustawienia > Wiadomości > Przechowuj wiadomości. Po upływie okresu przechowywania wraz z wiadomościami usuwane są też załączniki.

 

 

Wyciszanie rozmów

Jeśli nie chcesz dostawać powiadomień o wiadomościach, możesz wyciszyć rozmowę. W aplikacji Wiadomości przejdź do rozmowy, dla której chcesz wyciszyć powiadomienia. Następnie stuknij opcję Szczegóły i włącz ustawienie Nie przeszkadzać. Gdy jest włączone ustawienie Nie przeszkadzać, obok rozmowy jest wyświetlana ikona . Powoduje to wyłączenie powiadomień tylko dla tej rozmowy, nie dla urządzenia. Nadal będziesz otrzymywać wszystkie pozostałe wiadomości, a powiadomienia dla nich będą widoczne na ekranie blokady.

Możesz też wyciszyć wszystkie rozmowy, włączając opcję Nie przeszkadzać w Ustawieniach. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Nie przeszkadzać i stuknij opcję Ręcznie lub Zaplanowane. Spowoduje to wyłączenie wszystkich powiadomień na urządzeniu.

Znajdowanie załączników do rozmowy

Otwórz rozmowę i stuknij opcję Szczegóły w prawym górnym rogu. U dołu ekranu zobaczysz listę wszystkich załączników (najnowsze u góry). 

Stuknij załącznik, aby go otworzyć, lub przytrzymaj go, aby wyświetlić dostępne opcje, takie jak Kopiuj, Usuń i Więcej.

    

Wysyłanie i udostępnianie swojego położenia

Aby wysyłać lub udostępniać swoje położenie znajomym i członkom rodziny w rozmowach wiadomości, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz rozmowę i stuknij opcję Szczegóły w prawym górnym rogu.
  2. Stuknij opcję Wyślij moje położenie. Odbiorca będzie widzieć Twoje położenie i może stuknąć mapę, aby uzyskać trasę. 
  3. Możesz też stuknąć opcję Wysyłaj moje położenie, a następnie wybrać, jak długo chcesz udostępniać swoje położenie. Możesz je udostępniać przez godzinę, dzień lub bez limitu czasu. W zależności od wybranej opcji aplikacja Wiadomości skonfiguruje tymczasowe lub stałe udostępnianie położenia usłudze Znajdź moich znajomych. Umożliwi to odbiorcy wyświetlanie Twojego położenia.

Więcej informacji

Ostatnia modyfikacja: