Korzystanie z aplikacji Wiadomości na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aplikacja Wiadomości umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, zdjęć, wideo i wiadomości głosowych. Wiadomości można dostosowywać przy użyciu animowanych efektów, aplikacji iMessage i innych funkcji — wszystko to bezpośrednio w aplikacji Wiadomości.

Wysyłanie wiadomości

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Stuknij przycisk  przycisk Utwórz i wprowadź kontakt lub przejdź do istniejącej rozmowy.
 3. Stuknij pole tekstowe i wpisz wiadomość.
 4. Aby wysłać wiadomość, stuknij przycisk  wyślij wiadomość.

Odpowiadanie na wiadomość z ekranu blokady

 1. Z ekranu blokady przesuń palcem w lewo na wiadomości.
 2. Stuknij opcję Pokaż.
 3. Wpisz swoją wiadomość, a następnie stuknij ikonę wyślij wiadomość, aby ją wysłać.

Jeśli nie możesz odpowiedzieć na wiadomość z ekranu blokady, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Touch ID i kod > Dawaj dostęp przy blokadzie ekranu i włącz opcję Odpowiedz wiadomością. Jeśli masz telefon iPhone X, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Face ID i kod, a następnie włącz opcję Wiadomość.

Przesyłanie wiadomości dalej

Otwórz rozmowę z wiadomościami i wykonaj następujące czynności:

Przytrzymaj dymek wiadomości, którą chcesz przesłać dalej, a następnie stuknij opcję Więcej.

Stuknij przycisk prześlij wiadomość dalej i wprowadź kontakt. Następnie stuknij przycisk wyślij wiadomość, aby wysłać wiadomość.

Usuwanie wiadomości lub rozmowy

Usuniętych wiadomości i rozmów nie można odzyskać. Pamiętaj, aby zachować ważne informacje z tych wiadomości.

Aby usunąć wiadomość, wykonaj następujące czynności:

 1. W rozmowie z wiadomościami przytrzymaj dymek wiadomości, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij opcję Więcej.
 2. Stuknij przycisk  usuń wiadomość, a następnie stuknij opcję Usuń wiadomość. Jeśli chcesz usunąć wszystkie wiadomości z danego wątku, stuknij opcję Usuń wszystkie w lewym górnym rogu ekranu. Następnie stuknij opcję Usuń rozmowę.

Aby usunąć jedną rozmowę, przesuń palcem w lewo na rozmowie, którą chcesz usunąć, stuknij opcję Usuń i potwierdź decyzję, ponownie stukając opcję Usuń. Chcesz usunąć więcej niż jedną rozmowę naraz? Otwórz aplikację Wiadomości i stuknij opcję Edycja w lewym górnym rogu ekranu. Następnie stuknij kółko obok rozmowy i stuknij opcję Usuń w prawym dolnym rogu ekranu.

Aby zachowywać wiadomości przez określony czas, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości > Przechowuj wiadomości. Następnie wybierz czas przechowywania wiadomości.

Przechowywanie wiadomości w usłudze iCloud

Usługa iCloud zapewnia synchronizację i dostępność całej historii wiadomości na wszystkich urządzeniach. Robi to nawet dla nowych, dopiero skonfigurowanych urządzeń. 

Wiadomości w usłudze iCloud są automatycznie uaktualniane, a więc są takie same wszędzie tam, gdzie korzystasz z usługi iMessage. Kiedy usuwasz wiadomość, zdjęcie lub rozmowę na jednym urządzeniu, element ten jest usuwany z wszystkich Twoich urządzeń. Miejsce na urządzeniach jest też oszczędzane, gdyż wszystkie załączniki pozostają w usłudze iCloud.

Funkcji Wiadomości w iCloud możesz używać na telefonie iPhone, iPadzie i komputerze Mac. Dowiedz się, w jaki sposób korzystać z funkcji Wiadomości w iCloud.

Używanie funkcji predykcji tekstu

Dzięki funkcji predykcji tekstu możesz pisać i uzupełniać całe zdania kilkoma stuknięciami. Podczas pisania będą wyświetlane podpowiedzi słów i fraz, które mogą zostać wpisane jako następne. Podpowiedzi są oparte na wcześniejszych rozmowach i stylu pisania. 

Aby wyłączyć predykcję tekstu, dotknij i przytrzymaj ikonę emoji lub , stuknij opcję Ustawienia klawiatury, a następnie wyłącz opcję Predykcja. 


Ukrywanie alertów

Aby przestać otrzymywać powiadomienia o wiadomościach, można użyć opcji Ukryj alerty. Przejdź do rozmowy, którą chcesz wyciszyć, stuknij opcję szczegóły, włącz opcję Ukryj alerty i stuknij opcję Gotowe. Gdy ustawienie Ukryj alerty jest włączone, obok rozmowy jest wyświetlana ikona nie przeszkadzać. Powoduje to wyłączenie powiadomień tylko dla tej rozmowy, nie dla urządzenia. Nadal będziesz otrzymywać wszystkie pozostałe wiadomości, a powiadomienia dla nich będą widoczne na ekranie blokady.

Możesz też ukryć alerty dla wszystkich rozmów, włączając opcję Nie przeszkadzać. Otwórz Ustawienia i stuknij opcję Nie przeszkadzać lub Zaplanowane, aby ustawić określony przedział czasu. Spowoduje to wyłączenie wszystkich powiadomień na urządzeniu.

Znajdowanie załączników do rozmowy

Otwórz rozmowę i stuknij opcję Szczegóły w prawym górnym rogu ekranu. Zostaną wyświetlone sekcje Obrazy i Załączniki. Stuknij obraz lub załącznik, aby go otworzyć. Możesz też przytrzymać obraz lub załącznik, aby wyświetlić opcje takie jak Kopiuj, Usuń i Więcej.

    

Wysyłanie i udostępnianie swojego położenia

Aby wysłać lub udostępnić swoje położenie w wiadomości, wykonaj następujące czynności:

 1. W rozmowie stuknij opcję Szczegóły w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Stuknij opcję Wyślij moje położenie. Odbiorca zobaczy Twoje położenie na mapie. Możesz też stuknąć opcję Wysyłaj moje położenie, a następnie wybrać, jak długo chcesz udostępniać swoje położenie. Możesz je udostępniać przez godzinę lub dzień albo bez limitu czasu. W zależności od wybranej opcji aplikacja Wiadomości skonfiguruje tymczasowe lub stałe udostępnianie położenia usłudze Znajdź moich znajomych.

Więcej informacji

 

Data publikacji: