Używanie funkcji wyszukiwania na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Funkcja wyszukiwania umożliwia szybkie znajdowanie elementów na urządzeniu i w Internecie. Funkcja wyszukiwania udostępnia również sugestie i uaktualnia wyniki w trakcie pisania.

Ekran telefonu iPhone na którym pokazano, jak przesunąć palcem, aby wyszukać

Przesuwanie palcem w celu wyszukania

  1. Przesuń palcem w dół od środka ekranu początkowego.
  2. Stuknij pole wyszukiwania, a następnie wprowadź nazwy poszukiwanych rzeczy. Podczas wprowadzania tekstu funkcja wyszukiwania uaktualnia wyniki w czasie rzeczywistym.
  3. Aby uzyskać więcej wyników, stuknij opcję Pokaż więcej lub wyszukaj bezpośrednio w aplikacji, stukając opcję Szukaj w aplikacji.
  4. Stuknij wynik wyszukiwania, aby go otworzyć.

Zmienianie ustawień wyszukiwania

Ustawienia wyszukiwania można zmieniać w celu ograniczenia aplikacji i wyników wyświetlanych podczas wyszukiwania. W tym celu:

  1. Otwórz Ustawienia i stuknij opcję Siri i wyszukiwanie.
  2. Przewiń w dół i wybierz aplikację.
  3. Następnie wybierz opcję Aplikacja w wyszukiwaniu, Treści w wyszukiwaniu, Na ekranie początkowym, Sugeruj aplikację lub Sugeruj powiadomienia.

Aby wyłączyć sugestie Siri dla wszystkich aplikacji, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Siri i wyszukiwanie i wyłącz żądane ustawienia.

Data publikacji: