Ponowne pobieranie aplikacji, muzyki, filmów, programów TV i książek ze sklepów App Store, iTunes Store i Apple Books

Kupione utwory muzyczne, albumy, filmy, programy TV, aplikacje, książki i książki audio można pobierać ponownie.

Zanim możliwe będzie ponowne pobranie rzeczy kupionych w sklepie App Store, iTunes Store lub Apple Books, wykonaj poniższe czynności:

Jeśli masz pytania dotyczące rozliczeń i subskrypcji, skorzystaj z pomocy. Możesz także wyświetlić historię zakupów, aby dowiedzieć się więcej na temat zakupionych wcześniej rzeczy.

 

Ponowne pobieranie aplikacji

Aplikacje można pobrać ponownie na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub urządzeniu Apple TV*. Możesz też pobrać ponownie niektóre zakupy w aplikacji.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację App Store, a następnie stuknij opcję „Dzisiaj” u dołu ekranu.
 2. Stuknij przycisk przycisk Moje konto lub swoje zdjęcie w prawym górnym rogu, a następnie stuknij opcję Kupione. Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, stuknij pozycję Moje zakupy lub wybierz nazwę członka rodziny, aby wyświetlić zakupioną przez daną osobę zawartość.
  Telefon iPhone przedstawiający ekran Konto w aplikacji App Store w systemie iOS. Wyróżniona jest opcja Kupione.
 3. Stuknij opcję „Nie na tym [nazwa urządzenia]”.
 4. Znajdź aplikację, którą chcesz pobrać, a następnie stuknij przycisk przycisk Pobierz . Aplikacja zostanie pobrana na urządzenie. Nie widzisz kupionej aplikacji?

Na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację App Store na komputerze Mac.
 2. Kliknij przycisk przycisk Moje konto lub swoje zdjęcie w lewym dolnym rogu okna. Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu identyfikatora Apple ID. Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, możesz wybrać nazwę członka rodziny obok pozycji „Zakupione przez”, aby wyświetlić zakupioną przez daną osobę zawartość.
 3. Znajdź aplikację, którą chcesz pobrać, a następnie kliknij przycisk przycisk Pobierz . Aplikacja zostanie pobrana na komputer. Nie widzisz kupionej aplikacji?
  App Store na komputerze Mac z otwartym ekranem Konto przedstawiającym kupione aplikacje.

Aby zainstalować ponownie Safari, Mail, App Store, iTunes lub inne aplikacje dostępne domyślnie na komputerze Mac, zainstaluj ponownie system operacyjny macOS. System macOS Sierra lub nowszy nie jest wyświetlany wśród zakupów. Aby ponownie zainstalować system macOS, wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Uaktualnienia.

Na urządzeniu Apple TV

 1. Na ekranie początkowym wybierz ikonę App Store.
 2. Wybierz opcję Kupione. Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, możesz wybrać nazwę członka rodziny, aby wyświetlić zakupioną przez daną osobę zawartość.
 3. Znajdź i wybierz aplikację, którą chcesz ponownie pobrać.
 4. Wybierz przycisk przycisk Pobierz . Aplikacja zostanie pobrana na urządzenie. Nie widzisz kupionej aplikacji?

 

* Ponowne pobranie aplikacji na urządzenie inne niż to, za pomocą którego została zakupiona, może nie być możliwe, jeśli wersja na to urządzenie jest niedostępna. Przykładowo może nie być możliwe ponowne pobranie aplikacji na urządzenie z systemem iOS kupionej dla komputera Mac.

† Nie można pobierać ponownie aplikacji na urządzenie Apple TV (3. generacji lub starsze).


Ponowne pobieranie filmów, programów TV i muzyki

Filmy, programy TV i muzykę możesz pobierać ponownie na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub PC.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację iTunes Store.
 2. Na telefonie iPhone lub iPodzie touch stuknij opcję  Więcej w menu u dołu ekranu, a następnie stuknij opcję  Kupione. Na iPadzie stuknij opcję  Kupione. 
 3. W zależności od tego, co chcesz ponownie pobrać, stuknij opcję Muzyka, Filmy lub Programy TV. Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, stuknij pozycję Moje zakupy lub wybierz nazwę członka rodziny, aby wyświetlić zakupioną przez daną osobę zawartość.
 4. Znajdź film, program TV lub muzykę, które chcesz ponownie pobrać, a następnie stuknij odpowiednią pozycję. 
 5. Stuknij przycisk przycisk Pobierz z prawej strony tytułu. Film, program TV lub muzyka zostaną pobrane na urządzenie. Ponownie pobrane filmy i programy TV znajdziesz w aplikacji TV§ lub aplikacji Wideo, a muzykę — w aplikacji Muzyka. Nie widzisz kupionej rzeczy?
  iPhone, na którym wyświetlona jest strona Justice League w sklepie iTunes Store.

Na komputerze Mac lub PC

 1. Otwórz program iTunes. Użytkownik, który nie jest zalogowany, powinien zalogować się za pomocą konta Apple ID.
 2. Na pasku menu w górnej części ekranu komputera lub na górze okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Kupione. Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, zamiast opcji Kupione wyświetlana może być opcja Zakupy rodzinne.
  Menu rozwijane Konto w aplikacji iTunes z podświetloną opcją Kupione. Okno iTunes Store na drugim planie.
 3. W zależności od tego, jaką rzecz chcesz pobrać ponownie, kliknij opcję Filmy, Programy TV lub Muzyka w prawym górnym rogu okna programu iTunes. Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, możesz wybrać nazwę członka rodziny obok pozycji Kupione, aby wyświetlić zakupioną przez daną osobę zawartość.
  Komputer Mac wyświetlający stronę Kupione z kupionymi filmami, programami TV i muzyką
 4. Znajdź film, program TV lub muzykę, które chcesz ponownie pobrać, a następnie kliknij przycisk przycisk Pobierz w prawym górnym rogu. Film, program TV lub muzyka zostaną pobrane do biblioteki iTunes. Nie widzisz kupionej rzeczy?

Broszury cyfrowe iTunes są pobierane razem z załączoną muzyką. Aby je znaleźć, otwórz aplikację iTunes, kliknij pozycję Biblioteka, a następnie Utwory.

Na urządzeniu Apple TV

Oglądając filmy lub programy TV i słuchając muzyki na urządzeniu Apple TV, nie pobierasz ich na to urządzenie. Kupione wcześniej filmy oraz pogramy TV można znaleźć w aplikacji TV§, Filmy iTunes albo Programy TV, a muzykę — w aplikacji Muzyka.

 

‡ Sprawdź, jakiego typu pliki multimedialne można pobrać w danym kraju lub regionie.

§ Aplikacja TV jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach. Zobacz, czy aplikacja TV jest dostępna w Twoim kraju lub regionie.


Ponowne pobieranie książek i książek audio

Książki można pobrać ponownie w aplikacji Apple Books na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub na komputerze Mac. Książki audio można pobrać ponownie w aplikacji Apple Books na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch albo w aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC.

Jeśli pojawi się powiadomienie, że nie można kupić książki audio w aplikacji Apple Books, możesz spróbować dwóch opcji. Jeśli rzecz została wcześniej kupiona, wykonaj poniższe czynności, aby pobrać ją ponownie bez konieczności uiszczania kolejnej opłaty. Jeśli rzecz nie została kupiona, poszukaj uaktualnionej wersji tej samej książki audio w Księgarni.

¶ Sprawdź, jakiego typu pliki multimedialne można pobrać w danym kraju lub regionie.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Apple Books, a następnie stuknij kartę Czytane u dołu ekranu.
 2. Stuknij przycisk przycisk Moje konto lub swoje zdjęcie w prawym górnym rogu okna. 
 3. W zależności od tego, co chcesz pobrać ponownie, w menu Moje zakupy stuknij opcję Książki lub Książki audio. Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, możesz stuknąć nazwę członka rodziny, aby wyświetlić zakupioną przez daną osobę zawartość.
 4. Stuknij kolejno opcję „Nie na tym [nazwa urządzenia]” i opcję Wszystkie książki lub Wszystkie książki audio.
 5. Znajdź książkę lub książkę audio, którą chcesz pobrać, a następnie stuknij przycisk przycisk pobierania . Rzecz zostanie pobrana na urządzenie. Nie widzisz kupionej rzeczy?
  Telefon iPhone wyświetlający stronę Wszystkie książki

Na komputerze Mac

Książki kupione w Apple Books możesz pobrać ponownie na komputerze Mac. Aby ponownie pobrać książki audio, wykonaj w aplikacji iTunes takie same kroki, jakie należy wykonać, aby ponownie pobrać filmy, programy TV lub muzykę na komputerze Mac lub PC.

 1. Otwórz aplikację Apple Books. W razie potrzeby zaloguj się za pomocą konta Apple ID.
 2. W lewym górnym rogu kliknij opcję Księgarnia.
 3. W części Szybkie linki po prawej stronie okna Księgarnia kliknij opcję Kupione. Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, możesz wybrać nazwę członka rodziny obok pozycji Kupione, aby wyświetlić zakupioną przez daną osobę zawartość.
  Apple Books na komputerze Mac z wyświetloną stroną Księgarnia.
 4. Aby wyświetlić zawartość, której nie ma na danym komputerze, kliknij opcję Brak w mojej bibliotece.
  Apple Books na komputerze Mac z wyświetlonymi kupionymi książkami.
 5. Znajdź książkę, którą chcesz pobrać, a następnie kliknij przycisk przycisk Pobierz w prawym górnym rogu. Książka zostanie pobrana do biblioteki aplikacji Książki. Nie widzisz kupionej rzeczy?


Więcej informacji o ponownym pobieraniu zakupów


Pomoc związana z rozliczeniami

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: