Ponowne pobieranie aplikacji, muzyki, filmów, programów TV i książek

Znajdź rzecz w zakupach i ponownie pobierz ją na swoje urządzenie. Jeśli jej nie widzisz, dowiedz się, co zrobić.

Zanim rozpoczniesz

Jeśli masz pytania dotyczące rozliczeń, płatności lub subskrypcji, skorzystaj z pomocy. Możesz także wyświetlić historię zakupów, aby dowiedzieć się więcej na temat kupionych wcześniej rzeczy.

Ponowne pobieranie aplikacji

iPhone, iPad i Apple Watch wyświetlające listy aplikacji z przyciskiem pobierania obok nich.

Gry, z których korzystasz w ramach subskrypcji Apple Arcade, nie są wyświetlane wśród zakupów. Aby ponownie pobrać grę z Apple Arcade, wyszukaj ją i pobierz jeszcze raz.

Jak ponownie pobierać aplikacje na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację App Store, a następnie stuknij opcję Dziś u dołu ekranu.
 2. Stuknij przycisk logowania  lub swoje zdjęcie w górnej części ekranu. Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Apple ID, które posłużyło do zakupu rzeczy.
 3. Stuknij opcję Kupione.
  Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, stuknij pozycję Moje zakupy lub wybierz imię członka rodziny, aby wyświetlić zawartość kupioną przez tę osobę.
 4. Stuknij opcję „Nie na tym [nazwa urządzenia]”.
 5. Znajdź aplikację, którą chcesz pobrać, a następnie stuknij przycisk pobierania Nie widzisz kupionej aplikacji?

Jak ponownie pobierać aplikacje na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację App Store na komputerze Mac.
 2. Kliknij przycisk logowania  lub swoje zdjęcie na pasku bocznym. Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Apple ID, które posłużyło do zakupu rzeczy.
 3. Znajdź aplikację, którą chcesz pobrać. 
  Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, możesz wybrać imię członka rodziny obok pozycji Kupione przez, aby wyświetlić zawartość kupioną przez tę osobę.
 4. Kliknij przycisk pobierania  obok aplikacji. Nie widzisz kupionej aplikacji?

Jak ponownie pobierać aplikacje na zegarku Apple Watch

 1. Otwórz aplikację App Store na zegarku Apple Watch.
 2. Przewiń do samego dołu, stuknij opcję Konto , a następnie opcję Kupione.
  Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, stuknij pozycję Moje zakupy lub wybierz imię członka rodziny, aby wyświetlić zawartość kupioną przez tę osobę.
 3. Znajdź aplikację, którą chcesz pobrać, a następnie stuknij przycisk pobierania Nie widzisz kupionej aplikacji?

Jak ponownie pobierać aplikacje na urządzeniu Apple TV

 1. Na ekranie początkowym wybierz ikonę App Store.
 2. Wybierz opcję Kupione. 
  Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, możesz wybrać imię członka rodziny, aby wyświetlić zawartość kupioną przez tę osobę.
 3. Znajdź i wybierz aplikację, którą chcesz pobrać ponownie.
 4. Wybierz przycisk pobierania . Nie widzisz kupionej aplikacji?

Nie można pobierać ponownie aplikacji na urządzenie Apple TV (3. generacji lub starsze).

Ponowne pobieranie muzyki

iPhone i Mac wyświetlające zakupioną muzykę, którą można pobrać ponownie, w tym utwory Eda Sheerana i Brittany Howard.

Jeśli masz subskrypcję usługi Apple Music, rzeczy pobrane do słuchania poza siecią nie będą widoczne w obszarze historii zakupów ze sklepu iTunes Store. Aby mieć dostęp do biblioteki muzycznej oraz muzyki pobranej z usługi Apple Music na wszystkich urządzeniach, możesz włączyć opcję Synchronizuj bibliotekę.

Jak ponownie pobierać muzykę na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację iTunes Store. Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Apple ID, które posłużyło do zakupu rzeczy.
 2. Na telefonie iPhone lub iPodzie touch stuknij opcję Więcej  w menu u dołu ekranu, a następnie stuknij opcję Kupione . Na iPadzie stuknij opcję  Kupione. 
 3. Stuknij opcję Muzyka u góry ekranu.
  Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej i chcesz wyświetlić zawartość zakupioną przez członka rodziny, stuknij imię tej osoby.
 4. Znajdź muzykę, którą chcesz ponownie pobrać, a następnie stuknij ją. 
 5. Stuknij przycisk pobierania  obok utworu lub albumu. Muzykę znajdziesz w aplikacji Muzyka. Nie widzisz kupionej rzeczy?

Jak ponownie pobierać muzykę na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację Muzyka. Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Apple ID, które posłużyło do zakupu rzeczy.
 2. Z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje Konto > Kupione.
  Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, zamiast opcji Kupione wyświetlana może być opcja Zakupy rodzinne.
 3. Znajdź muzykę, którą chcesz ponownie pobrać.
  Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, możesz wybrać imię członka rodziny obok pozycji Kupione przez, aby wyświetlić zawartość kupioną przez tę osobę.
 4. Kliknij przycisk pobierania  obok albumu lub utworu. Muzykę znajdziesz w aplikacji Muzyka.  Nie widzisz kupionej rzeczy?

Jak ponownie pobierać muzykę w aplikacji iTunes dla systemu Windows

 1. Otwórz aplikację iTunes. Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Apple ID, które posłużyło do zakupu rzeczy.
 2. Z paska menu w górnej części okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Kupione.
  Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, zamiast opcji Kupione wyświetlana może być opcja Zakupy rodzinne.
 3. Wybierz opcję Muzyka w menu w lewym górnym rogu okna aplikacji iTunes.
 4. Znajdź muzykę, którą chcesz ponownie pobrać.
  Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, możesz wybrać imię członka rodziny obok pozycji Kupione przez, aby wyświetlić zawartość kupioną przez tę osobę.
 5. Kliknij przycisk pobierania  obok albumu lub utworu. Nie widzisz kupionej rzeczy?

Słuchanie muzyki na innych urządzeniach

Możesz zsynchronizować muzykę na telefonie iPhone z zegarkiem Apple Watch.

Na urządzeniu Apple TV, urządzeniach z systemem Android i innych urządzeniach włącz opcję Synchronizuj bibliotekę, aby słuchać dowolnego utworu z usługi Apple Music lub biblioteki muzycznej.

Ponowne pobieranie filmów i programów TV

iPhone i komputer Mac wyświetlające zakupione filmy, które można pobrać ponownie, w tym film „Free Solo: ekstremalna wspinaczka”.

Kanały Apple TV nie są wyświetlane wśród zakupów. Aby ponownie pobrać odcinki lub filmy z kanału Apple TV, wyszukaj wybrane pozycje w aplikacji Apple TV i pobierz je jeszcze raz.

Wypożyczony film możesz pobrać tylko na jedno urządzenie jednocześnie.

Jak ponownie pobierać filmy i programy TV na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację iTunes Store. Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Apple ID, które posłużyło do zakupu rzeczy.
 2. Na telefonie iPhone lub iPodzie touch stuknij opcję Więcej  w menu u dołu ekranu, a następnie stuknij opcję Kupione . Na iPadzie stuknij opcję  Kupione. 
 3. Stuknij opcję Filmy lub opcję Programy TV u góry ekranu.
  Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej i chcesz wyświetlić zawartość zakupioną przez członka rodziny, stuknij imię tej osoby.
 4. Znajdź film lub program TV, który chcesz ponownie pobrać, a następnie go stuknij. 
 5. Stuknij przycisk pobierania  obok tytułu. Po ukończeniu pobierania film lub program TV można znaleźć w aplikacji Apple TV. Nie widzisz kupionej rzeczy?

Jak ponownie pobierać filmy i programy TV na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację Apple TV. Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Apple ID, które posłużyło do zakupu rzeczy.
 2. Z paska menu w górnej części okna wybierz kolejno opcje Konto > Kupione.
 3. Znajdź film lub program TV, który chcesz ponownie pobrać.
  Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, możesz wybrać imię członka rodziny obok pozycji Kupione przez, aby wyświetlić zawartość kupioną przez tę osobę.
 4. Kliknij przycisk pobierania  obok wybranej pozycji. Nie widzisz kupionej rzeczy?

Jak ponownie pobierać filmy i programy TV w aplikacji iTunes dla systemu Windows

 1. Otwórz aplikację iTunes. Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Apple ID, które posłużyło do zakupu rzeczy.
 2. Z paska menu w górnej części okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Kupione.
  Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, zamiast opcji Kupione wyświetlana może być opcja Zakupy rodzinne.
 3. Kliknij opcję Filmy lub opcję Programy TV w górnym rogu okna aplikacji iTunes.
  Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, możesz wybrać imię członka rodziny obok pozycji Kupione przez, aby wyświetlić zawartość kupioną przez tę osobę.
 4. Znajdź film lub program TV, który chcesz ponownie pobrać, a następnie kliknij przycisk pobierania  obok wybranej pozycji. Nie widzisz kupionej rzeczy?

Ponowne pobieranie filmów i programów TV na innych urządzeniach

Na innych urządzeniach, takich jak telewizory Smart TV, filmy i programy telewizyjne są przesyłane strumieniowo, więc nie musisz ich ponownie pobierać. Aby przesyłać strumieniowo wcześniejsze zakupy, otwórz aplikację Apple TV i znajdź swoją bibliotekę.

Ponowne pobieranie książek i książek audio

iPhone i Mac wyświetlające zakupione książki, które można pobrać ponownie, w tym książkę „Dare to Lead”.

Jeśli pojawi się powiadomienie, że nie można kupić książki audio w aplikacji Apple Books, możesz spróbować dwóch opcji:

 • Jeśli rzecz została wcześniej kupiona, wykonaj poniższe czynności, aby pobrać ją ponownie bez konieczności uiszczania kolejnej opłaty. 
 • Jeśli rzecz nie została kupiona, poszukaj uaktualnionej wersji tej samej książki audio w Księgarni.

Jak ponownie pobierać książki i książki audio na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Apple Books, a następnie stuknij kartę Czytane u dołu ekranu.
 2. Stuknij przycisk logowania  lub swoje zdjęcie w prawym górnym rogu ekranu. Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Apple ID, które posłużyło do zakupu rzeczy.
 3. W menu Moje zakupy stuknij opcję Książki lub Książki audio.
  Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, możesz stuknąć imię członka rodziny, aby wyświetlić zawartość kupioną przez tę osobę.
 4. Stuknij kolejno opcję „Nie na tym [nazwa urządzenia]” i opcję Wszystkie książki lub Wszystkie książki audio.
 5. Znajdź książkę lub książkę audio, którą chcesz pobrać, a następnie stuknij przycisk pobierania Nie widzisz kupionej rzeczy?

Jak ponownie pobierać książki i książki audio na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację Apple Books. Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Apple ID, które posłużyło do zakupu rzeczy.
 2. Kliknij opcję Księgarnia.
 3. W obszarze Szybkie linki kliknij opcję Kupione. 
  Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, możesz wybrać imię członka rodziny obok pozycji Kupione przez, aby wyświetlić zawartość kupioną przez tę osobę.
 4. Aby wyświetlić zawartość, której nie ma na danym komputerze, kliknij opcję Brak w mojej bibliotece.
 5. Znajdź książkę, którą chcesz pobrać, a następnie kliknij przycisk pobierania  w rogu wybranej pozycji. Nie widzisz kupionej rzeczy?

Dostęp do książek audio na innych urządzeniach

Możesz dodać książki audio z telefonu iPhone na zegarek Apple Watch.

Aby ponownie pobrać książki audio na komputerze PC, użyj aplikacji iTunes dla systemu Windows. Wykonaj te same czynności, które posłużyły do ponownego pobrania muzyki, ale w górnym rogu panelu Zakupy wybierz opcję Książki audio.

Więcej informacji o ponownym pobieraniu

Jeśli nie widzisz rzeczy, którą chcesz ponownie pobrać

Jeśli wystąpił problem podczas ponownego pobierania

Jak ponownie pobierać inne rzeczy

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: