Ponowne pobieranie aplikacji, muzyki, filmów, programów TV i książek ze sklepów App Store, iTunes Store i Apple Books

Kupione utwory muzyczne, albumy, filmy, programy TV, aplikacje, książki i książki audio można pobierać ponownie.

Zanim możliwe będzie ponowne pobranie rzeczy kupionych w sklepie App Store, iTunes Store lub Apple Books, wykonaj poniższe czynności:

Jeśli masz pytania dotyczące rozliczeń i subskrypcji, skorzystaj z pomocy. Możesz także wyświetlić historię zakupów1, aby dowiedzieć się więcej na temat zakupionych wcześniej pozycji.

 

1. Jeśli kraj lub region konta Apple ID został wcześniej zmieniony, niektóre spośród wcześniejszych zakupów mogą nie być widoczne.

Ponowne pobieranie aplikacji

Aplikacje można pobrać ponownie na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub urządzeniu Apple TV.2 Możesz też pobrać ponownie niektóre zakupy w aplikacji.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację App Store, a następnie stuknij opcję „Dzisiaj” u dołu ekranu.
 2. Stuknij przycisk przycisk Moje konto lub swoje zdjęcie w prawym górnym rogu, a następnie stuknij opcję Kupione.
  Telefon iPhone przedstawiający ekran Konto w aplikacji App Store w systemie iOS. Wyróżniona jest opcja Kupione.
 3. Stuknij opcję „Nie na tym [nazwa urządzenia]”.
 4. Znajdź aplikację, którą chcesz pobrać, a następnie stuknij przycisk przycisk Pobierz. Aplikacja zostanie pobrana na urządzenie. Nie widzisz kupionej aplikacji?

Na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację App Store na komputerze Mac.
 2. Kliknij przycisk przycisk Moje konto lub swoje zdjęcie w lewym dolnym rogu okna. Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu konta Apple ID.
 3. Znajdź aplikację, którą chcesz pobrać, a następnie kliknij przycisk przycisk Pobierz. Aplikacja zostanie pobrana na komputer. Nie widzisz kupionej aplikacji?
  App Store na komputerze Mac z otwartym ekranem Konto przedstawiającym kupione aplikacje.

Aby zainstalować ponownie Safari, Mail, App Store, iTunes lub inne aplikacje dostępne domyślnie na komputerze Mac, zainstaluj ponownie system operacyjny macOS. System macOS Sierra lub nowszy nie jest wyświetlany wśród zakupów. Aby ponownie zainstalować system macOS, wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Uaktualnienia.

Aby zainstalować ponownie aplikację, która jest już zainstalowana, przenieś ją najpierw do Kosza. Jeśli aplikacja w sekcji Kupione sklepu App Store nadal wyświetla przycisk Otwórz zamiast przycisku Pobierz lub przycisku Instaluj, na pasku menu u góry ekranu komputera wybierz kolejno opcje Sklep > Odśwież stronę.

Aby zainstalować uaktualnienia wcześniej zainstalowanych aplikacji, kliknij opcję Uaktualnienia na lewym pasku bocznym. Dowiedz się więcej na temat uaktualniania oprogramowania na komputerze Mac.

Na urządzeniu Apple TV

 1. Na ekranie początkowym wybierz ikonę App Store.
 2. Wybierz opcję Kupione.
 3. Znajdź i wybierz aplikację, którą chcesz ponownie pobrać3.
 4. Wybierz przycisk przycisk Pobierz. Aplikacja zostanie pobrana na urządzenie. Nie widzisz kupionej aplikacji?

 

2. Ponowne pobranie aplikacji na urządzenie inne niż to, za pomocą którego została zakupiona, może nie być możliwe, jeśli wersja na to urządzenie jest niedostępna. Przykładowo może nie być możliwe ponowne pobranie aplikacji na urządzenie z systemem iOS kupionej dla komputera Mac.

3. Nie można pobierać ponownie aplikacji na urządzenie Apple TV (3. generacji lub starsze).


Ponowne pobieranie filmów, programów TV i muzyki

Filmy, programy TV i muzykę możesz pobierać ponownie na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub PC.

Dowiedz się więcej na temat ponownego pobierania zawartości ze sklepu iTunes Store:

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację iTunes Store.
 2. Na telefonie iPhone lub iPodzie touch stuknij opcję  Więcej w menu u dołu ekranu, a następnie stuknij opcję  Kupione. Na iPadzie stuknij opcję  Kupione.
 3. W zależności od tego, co chcesz ponownie pobrać, stuknij opcję Muzyka, Filmy lub Programy TV. Być może w celu wyświetlenia wszystkich rzeczy konieczne będzie stuknięcie opcji „Nie na tym [nazwa urządzenia]”.
 4. Znajdź film, program TV lub muzykę, które chcesz ponownie pobrać, a następnie stuknij odpowiednią pozycję. 
 5. Stuknij przycisk przycisk Pobierz z prawej strony tytułu. Film, program TV lub muzyka zostaną pobrane na urządzenie. Ponownie pobrane filmy i programy TV znajdziesz w aplikacji TV4 lub aplikacji Wideo, a muzykę — w aplikacji Muzyka. Nie widzisz kupionej rzeczy?
  iPhone, na którym wyświetlona jest strona Justice League w sklepie iTunes Store.

Na komputerze Mac lub PC

 1. Otwórz aplikację iTunes. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), zaloguj się za pomocą konta Apple ID.
 2. Na pasku menu w górnej części ekranu komputera lub na górze okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Kupione. Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, zamiast opcji Kupione wyświetlana może być opcja Zakupy rodzinne.
  Menu rozwijane Konto w aplikacji iTunes z podświetloną opcją Kupione. Okno iTunes Store na drugim planie.
 3. W zależności od tego, jaką rzecz chcesz pobrać ponownie, kliknij opcję Filmy, Programy TV lub Muzyka w prawym górnym rogu okna programu iTunes.
  Okno iTunes z kupionymi filmami.
 4. Znajdź film, program TV lub muzykę, które chcesz ponownie pobrać, a następnie kliknij przycisk przycisk Pobierz w prawym górnym rogu. Film, program TV lub muzyka zostaną pobrane do biblioteki iTunes. Nie widzisz kupionej rzeczy?

Na urządzeniu Apple TV

Oglądając filmy lub programy TV i słuchając muzyki na urządzeniu Apple TV, nie pobierasz ich na to urządzenie. Kupione wcześniej filmy oraz programy TV można znaleźć w aplikacji TV4, Filmy iTunes albo Programy TV, a muzykę — w aplikacji Muzyka. 

 

4. Aplikacja TV jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach. Zobacz, czy aplikacja TV jest dostępna w Twoim kraju lub regionie.


Ponowne pobieranie książek i książek audio

Książki można pobrać ponownie w aplikacji Apple Books na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub na komputerze Mac. Książki audio można pobrać ponownie w aplikacji Apple Books na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch albo w aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Apple Books.
 2. Stuknij przycisk przycisk Moje konto lub swoje zdjęcie w prawym górnym rogu okna.
 3. W zależności od tego, co chcesz pobrać ponownie, w menu Moje zakupy stuknij opcję Książki lub Książki audio.
 4. Stuknij kolejno opcję „Nie na tym [nazwa urządzenia]” i opcję Wszystkie książki lub Wszystkie książki audio.
 5. Znajdź książkę lub książkę audio, którą chcesz pobrać, a następnie stuknij przycisk przycisk pobierania. Rzecz zostanie pobrana na urządzenie. Nie widzisz kupionej rzeczy?
  iPhone z aplikacją Apple Books otwartą na stronie Wszystkie książki.

Na komputerze Mac

Książki kupione w Apple Books możesz pobrać ponownie na komputerze Mac. Aby ponownie pobrać książki audio, wykonaj w aplikacji iTunes takie same kroki, jakie należy wykonać, aby ponownie pobrać filmy, programy TV lub muzykę na komputerze Mac lub PC.

 1. Otwórz sklep Apple Books. W razie potrzeby zaloguj się za pomocą konta Apple ID.
 2. W lewym górnym rogu kliknij opcję Księgarnia.
 3. W części Szybkie linki po prawej stronie okna Księgarnia kliknij opcję Kupione.
  Apple Books na komputerze Mac z wyświetloną stroną Księgarnia.
 4. Aby wyświetlić zawartość, której nie ma na danym komputerze, kliknij opcję Brak w mojej bibliotece.
  Apple Books na komputerze Mac z wyświetlonymi kupionymi książkami.
 5. Znajdź książkę, którą chcesz pobrać, a następnie kliknij przycisk przycisk Pobierz w prawym górnym rogu. Książka zostanie pobrana do biblioteki aplikacji Książki. Nie widzisz kupionej rzeczy?


Więcej informacji o ponownym pobieraniu zakupów

 • Nie można ponownie pobrać zakupów w aplikacjach z historii zakupów, ale można odtworzyć niektóre zakupy w aplikacjach.
 • Jeśli nie możesz znaleźć rzeczy do ponownego pobrania, sprawdź historię zakupów, aby upewnić się, że jesteś zalogowany(-a) za pomocą tego samego identyfikatora Apple ID, którego użyto do jej zakupu. Jeśli nie, zaloguj się za pomocą innego konta Apple ID.
 • Jeśli w historii zakupów na innych kontach Apple ID nie widzisz rzeczy, sprawdź, czy zakupy nie zostały ukryte. Jeśli zakupy są ukryte, nie będziesz ich widzieć nawet po wykonaniu czynności opisanych w tym artykule. Dowiedz się, jak ponownie pokazać ukryte zakupy.
 • Jeśli widzisz pozycje w historii zakupów, ale nie możesz ich ponownie pobrać, zgłoś problem za pośrednictwem tej strony.
 • Jeśli pobieranie zostało przerwane, dowiedz się, jak je wznowić.
 • Jeśli pojawi się informacja „To urządzenie jest już powiązane z innym Apple ID. Będzie je można powiązać z kolejnym Apple ID za [liczba] dni”, być może pobranie zakupów będzie możliwe dopiero za jakiś czas. Dowiedz się więcej na temat powiązanych urządzeń.
 • Danych sieci komórkowej możesz używać do pobierania pozycji, których rozmiar nie przekracza 150 MB5.

 

5. W zależności od kraju lub regionu oraz operatora limit pobierania może być wyższy.


Pomoc związana z rozliczeniami

 

Dostępność sklepów i ich funkcje mogą różnić się w zależności od kraju i regionu. Dowiedz się więcej o tym, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: