Jak używać aplikacji Apple Hardware Test na komputerze Mac

Aplikacja Apple Hardware Test (AHT) zawiera szereg funkcji diagnostycznych, które sprawdzają podzespoły komputera Mac.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Jeśli zachodzi podejrzenie, że przyczyną nieprawidłowego działania komputera Mac jest jeden z jego podzespołów, aplikacja Apple Hardware Test pomoże go zidentyfikować.

W przypadku komputerów Mac wprowadzonych na rynek po czerwcu 2013 roku należy użyć aplikacji Diagnostyka Apple

Jak używać aplikacji Apple Hardware Test

  1. Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne z wyjątkiem klawiatury, myszy, wyświetlacza, kabla Ethernet (w stosownych przypadkach) i zasilacza sieciowego. Jeśli którekolwiek z pozostałych urządzeń nie zostanie odłączone, aplikacja Apple Hardware Test może wyświetlić komunikat o błędzie. 
  2. Upewnij się, że powierzchnia, na której znajduje się komputer Mac, jest twarda, płaska, stabilna i zapewnia odpowiednią wentylację.
  3. Wyłącz komputer Mac.
  4. Włącz komputer Mac i niezwłocznie naciśnij i przytrzymaj klawisz D na klawiaturze. Nie puszczaj klawisza D, dopóki nie wyświetli się ikona aplikacji Apple Hardware Test:
  5. Wybierz język i kliknij strzałkę w prawo. Jeśli nie używasz myszy, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby wybrać język, a następnie naciśnij klawisz Return.
  6. Aby rozpocząć test, kliknij przycisk Test albo naciśnij klawisz T lub Return. Przed rozpoczęciem testu możesz również wybrać opcję Perform extended testing (Wykonaj test rozszerzony). Zostanie wtedy przeprowadzony dokładniejszy test, który jednak trwa dłużej.
  7. Wyniki zakończonego testu zostaną wyświetlone w prawej dolnej części okna.
  8. Aby zamknąć aplikację Apple Hardware Test, kliknij przycisk Uruchom ponownie lub Wyłącz u dołu okna.

Więcej informacji

  • Na niektórych komputerach Mac dostarczonych z systemem OS X Lion w wersji 10.7 lub nowszej możliwe jest uruchomienie aplikacji AHT przez Internet, jeśli dysk startowy nie zawiera aplikacji AHT lub jeśli podczas uruchamiania zostaną przytrzymane klawisze Option-D. W takiej sytuacji wymagane jest połączenie internetowe (Ethernet lub Wi-Fi).
  • Jeśli używasz systemu OS X Lion w wersji 10.7 lub starszej i nie możesz uruchomić aplikacji AHT, sprawdź, czy dysponujesz płytą instalacyjną systemu OS X oznaczoną jako „Applications Install Disc 2”. Przed wykonaniem czynności opisanych powyżej włóż płytę do wewnętrznego napędu optycznego lub zewnętrznego napędu Apple SuperDrive. Jeśli używasz MacBooka Air (koniec 2010 r.), umieść w porcie USB nośnik MacBook Air Software Reinstall.
Data publikacji: