Jak używać aplikacji Apple Hardware Test na komputerze Mac

Aplikacja Apple Hardware Test (AHT) zawiera szereg funkcji diagnostycznych, które sprawdzają podzespoły komputera.

Jeśli zachodzi podejrzenie, że przyczyną nieprawidłowego działania komputera Mac jest jeden z jego podzespołów, aplikacja Apple Hardware Test pomoże go zidentyfikować.

W przypadku komputerów Mac wprowadzonych na rynek po czerwcu 2013 roku należy użyć aplikacji Diagnostyka Apple

Jak używać aplikacji Apple Hardware Test

  1. Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne z wyjątkiem klawiatury, myszy, wyświetlacza, kabla Ethernet (w stosownych przypadkach) i zasilacza sieciowego. Jeśli którekolwiek z pozostałych urządzeń nie zostanie odłączone, aplikacja Apple Hardware Test może wyświetlić komunikat o błędzie. 
  2. Upewnij się, że powierzchnia, na której znajduje się komputer Mac, jest twarda, płaska, stabilna i zapewnia odpowiednią wentylację.
  3. Wyłącz komputer.
  4. Włącz komputer Mac i niezwłocznie naciśnij i przytrzymaj klawisz D na klawiaturze. Nie puszczaj klawisza D, dopóki nie wyświetli się ikona aplikacji Apple Hardware Test:
  5. Wybierz język i kliknij strzałkę w prawo. Jeśli nie używasz myszy, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby wybrać język, a następnie naciśnij klawisz Return.
  6. Aby rozpocząć test, kliknij przycisk Test albo naciśnij klawisz T lub Return. Przed rozpoczęciem testu możesz również wybrać opcję „Perform extended testing” (Wykonaj test rozszerzony). Zostanie wtedy przeprowadzony dokładniejszy test, który jednak trwa dłużej.
  7. Wyniki zakończonego testu zostaną wyświetlone w prawej dolnej części okna.
  8. Aby zamknąć aplikację Apple Hardware Test, kliknij przycisk Uruchom ponownie lub Wyłącz u dołu okna.

Więcej informacji

  • Na niektórych komputerach Mac dostarczonych z systemem OS X Lion w wersji 10.7 lub nowszej możliwe jest uruchomienie aplikacji AHT przez Internet, jeśli dysk startowy nie zawiera aplikacji AHT lub jeśli podczas uruchamiania zostaną przytrzymane klawisze Option-D. W takiej sytuacji wymagane jest połączenie internetowe (Ethernet lub Wi-Fi).
  • Jeśli używasz systemu OS X Lion w wersji 10.7 lub starszej i nie możesz uruchomić aplikacji AHT, sprawdź, czy dysponujesz płytą instalacyjną systemu OS X oznaczoną jako „Applications Install Disc 2”. Przed wykonaniem czynności opisanych powyżej włóż płytę do wewnętrznego napędu optycznego lub zewnętrznego napędu Apple SuperDrive. Jeśli używasz MacBooka Air (koniec 2010 r.), umieść w porcie USB nośnik MacBook Air Software Reinstall.
Data publikacji: