Zgodność klientów sieci SAN z kontrolerami Xsan i StorNext

Dowiedz się, które wersje StorNext mogą być używane w tej samej sieci SAN z kontrolerami metadanych (MDC) Xsan oraz które wersje Xsan mogą być używane w tej samej sieci SAN z kontrolerami StorNext.

Zgodność kontrolerów MDC Xsan z klientami StorNext FX

Wersja Xsan

Wersja StorNext

  StorNext
6.0.x do 6.4.0
StorNext
5.3.1, 5.3.2.x, 5.4.x (wszystkie) 
StorNext
5.3.0
StorNext
5.2.2
StorNext 5.2.0
lub 5.2.1
Xsan 5.0.1      
Xsan 5    
Xsan 4.1      
Xsan 4    

 

Zgodność kontrolerów MDC StorNext z klientami Xsan

Wersja StorNext Wersja Xsan
  Xsan 5.0.1 
(macOS 10.13 do 10.15)
Xsan 5
(macOS 10.12)
Xsan 4.1
(macOS 10.11)
Xsan 4
(macOS 10.10)
StorNext 6.1.x, 6.2.x, 6.3.x, 6.4.0    
StorNext 6.0.5 lub 6.0.6.x    
StorNext 6.0, 6.0.1, lub 6.0.1.1
StorNext 5.4.x
StorNext 5.3.2.x
StorNext 5.2.2, 5.3.0, 5.3.1    
StorNext 5.2 lub 5.2.1      

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: