Kombinacje klawiszy używane podczas uruchamiania komputera Mac

Poznaj funkcje i narzędzia komputera Mac, do których masz dostęp, przytrzymując przynajmniej jeden klawisz podczas rozruchu. 

Aby skorzystać z tych funkcji, klawisze należy nacisnąć i przytrzymać natychmiast po naciśnięciu przycisku zasilania, który włącza komputer Mac, lub zaraz po rozpoczęciu jego ponownego uruchamiania i trzymać je do chwili wystąpienia opisanego zachowania.

Jeśli komputer Mac jest zabezpieczony hasłem sprzętowym, wszystkie kombinacje klawiszy, z wyjątkiem tych określonych poniżej, są wyłączone. 

Command (⌘)+R: uruchamia komputer z wbudowanego trybu odzyskiwania systemu macOS. Można też przytrzymać klawisze Option+Command+R lub Shift+Option+Command+R, aby uruchomić komputer za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS przez Internet. Funkcja odzyskiwania systemu macOS instaluje różne wersje systemu macOS w zależności od kombinacji klawiszy naciśniętych podczas uruchamiania. Jeśli komputer Mac jest zabezpieczony hasłem sprzętowym, w pierwszej kolejności pojawi się prośba o podanie hasła.

Option (⌥): uruchamia Menadżer uruchamiana, za pomocą którego można wybrać inne dyski startowe, jeśli są dostępne. Jeśli komputer Mac jest zabezpieczony hasłem sprzętowym, w pierwszej kolejności pojawi się prośba o podanie hasła.

Option+Command+P+R: wyzerowywuje pamięć NVRAM lub PRAM. Jeśli komputer Mac używa hasła sprzętowego, ignoruje tę kombinację klawiszy lub uruchamia się przy użyciu funkcji odzyskiwania systemu macOS. 

Shift (⇧): uruchamia komputer w trybie bezpiecznym

D: uruchamia komputer z wbudowanego narzędzia Apple Hardware Test lub narzędzia Diagnostyka Apple, w zależności od używanego modelu komputera Mac. Możesz też przytrzymać klawisze Option+D , aby uruchomić komputer z tego narzędzia przez Internet.

N: uruchamia komputer z serwera NetBoot, jeśli komputer Mac obsługuje sieciowe woluminy startowe. Przytrzymując klawisze Option+N podczas uruchamiania, możesz użyć obrazu domyślnego z serwera.

Command+S: uruchamia komputer w trybie pojedynczego użytkownika. Ta kombinacja klawiszy wymaga systemu macOS High Sierra lub starszego

T: uruchamia komputer w trybie dysku twardego.

Command+V: uruchamia komputer w trybie opisowym.

Przycisk Wysuń (⏏) lub F12 lub przycisk myszy lub przycisk gładzika: wysuwa nośniki wymienne, takie jak płyta optyczna.

Więcej informacji

Data publikacji: