Kombinacje klawiszy używane podczas uruchamiania komputera Mac

Poznaj funkcje i narzędzia komputera Mac, do których masz dostęp, przytrzymując przynajmniej jeden klawisz podczas rozruchu. 

Aby skorzystać z tych funkcji, klawisze należy nacisnąć i przytrzymać natychmiast po naciśnięciu przycisku zasilania, który włącza komputer Mac, lub zaraz po rozpoczęciu jego ponownego uruchamiania i trzymać je do chwili wystąpienia opisanego zachowania.

Jeśli komputer Mac jest zabezpieczony hasłem sprzętowym, wszystkie kombinacje klawiszy, z wyjątkiem tych określonych poniżej, są wyłączone.

Klawisze przytrzymywane podczas uruchamiania Opis
Shift (⇧) Uruchamia komputer w trybie bezpiecznym.
Option (⌥) Uruchamia Menadżer uruchamiana, za pomocą którego można wybrać inne dyski startowe, jeśli są dostępne. 
Jeśli komputer Mac jest zabezpieczony hasłem sprzętowym, w pierwszej kolejności pojawi się prośba o podanie hasła.
D Uruchamia komputer z wbudowanego narzędzia Apple Hardware Test lub narzędzia Apple Diagnostics, w zależności od używanego modelu komputera Mac. Można też przytrzymać klawisze Option+D, aby uruchomić komputer z tego narzędzia przez Internet.
N Uruchamia komputer ze zgodnego serwera NetBoot, jeśli jest dostępny. Przytrzymując klawisze Option+N podczas uruchamiania, można użyć obrazu domyślnego z serwera NetBoot.
Komputery z układem Apple T2 nie obsługują tej kombinacji klawiszy podczas uruchamiania komputera.
Command (⌘)+R Uruchamia komputer z wbudowanego systemu odzyskiwania systemu macOS. Można też przytrzymać klawisze Option+Command+R lub Shift+Option+Command+R, aby uruchomić komputer za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS przez Internet. Funkcja odzyskiwania systemu macOS instaluje różne wersje systemu macOS w zależności od kombinacji klawiszy naciśniętych podczas uruchamiania.
Option+Command+P+R Resetuje pamięć NVRAM (lub PRAM).
Jeśli jest używane hasło sprzętowe, komputer Mac ignoruje tę kombinację klawiszy lub uruchamia się przy użyciu funkcji odzyskiwania systemu macOS. Aby zresetować pamięć NVRAM, najpierw wyłącz hasło sprzętowe.
Command+S Uruchamia komputer w trybie pojedynczego użytkownika.
T Uruchamia komputer w trybie dysku twardego.
Command+V Uruchamia komputer w trybie opisowym.
Klawisz wysuwania (⏏), F12, przycisk myszy lub gładzika Wysuwa nośniki wymienne, takie jak płyta optyczna.

Te kombinacje klawiszy są obsługiwane na komputerach Mac z procesorami Intel. Pozostałe skróty klawiszowe komputera Mac są dostępne po jego uruchomieniu.

Data publikacji: