Kombinacje klawiszy używane podczas uruchamiania komputera Mac

Poznaj funkcje i narzędzia komputera Mac, do których masz dostęp, przytrzymując przynajmniej jeden klawisz podczas uruchamiania komputera. 

Te kombinacje klawiszy mają zastosowanie tylko do komputerów Mac z czipem Intel, a nie do komputerów Mac z czipem Apple Silicon.

Aby skorzystać z tych funkcji, klawisze należy nacisnąć i przytrzymać natychmiast po naciśnięciu przycisku zasilania, który włącza komputer Mac, lub zaraz po rozpoczęciu jego ponownego uruchamiania i trzymać je do chwili wystąpienia opisanego zachowania.

 


Jeśli kombinacja klawiszy nie działa

Jeśli podczas uruchamiania komputera dana kombinacja klawiszy nie działa, spróbuj wykonać poniższe czynności:

  • Naciśnij i przytrzymaj wszystkie klawisze z kombinacji w tym samym momencie, a nie pojedynczo. 
  • Wyłącz komputer Mac. Następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer Mac. Naciśnij i przytrzymaj klawisze podczas uruchamiania komputera Mac. 
  • Zaczekaj kilka sekund przed naciśnięciem klawiszy, aby komputer Mac rozpoznał klawiaturę podczas uruchamiania. Niektóre klawiatury mają wskaźnik, który miga przez krótki czas podczas uruchamiania, co oznacza, że klawiatura została rozpoznana i jest gotowa do użycia.
  • Jeśli używasz klawiatury bezprzewodowej, podłącz ją do komputera Mac, jeśli jest taka możliwość. Możesz też użyć wbudowanej klawiatury lub przewodowej. Jeśli korzystasz z klawiatury zaprojektowanej dla komputera PC, przykładowo takiej z logo Windows, użyj klawiatury zaprojektowanej dla komputera Mac.
  • Jeśli uruchamiasz system Microsoft Windows za pomocą aplikacji Boot Camp, zmień to ustawienie w preferencjach Dysk startowy, aby uruchamiał się system macOS. Następnie wyłącz lub ponownie uruchom komputer i spróbuj jeszcze raz.

Niektóre kombinacje klawiszy nie działają, gdy komputer Mac używa hasła sprzętowego.

 


Data publikacji: