Autoryzowanie komputera i wycofywanie jego autoryzacji dla rzeczy kupionych w sklepie iTunes Store

Dowiedz się, jak autoryzować komputer, aby odtwarzać na komputerze rzeczy pobrane ze sklepu iTunes Store i je synchronizować.

Autoryzując komputer Mac lub PC, zezwalasz mu na uzyskiwanie dostępu do Twojej muzyki, filmów i innych materiałów.

 • Możliwe jest autoryzowanie maksymalnie 5 komputerów, co oznacza, że możesz odtwarzać swoje materiały na nawet 5 różnych komputerach.
 • Nie można tego zrobić z poziomu innego komputera lub telefonu iPhone, iPada czy iPoda touch.

Przed wysłaniem komputera do serwisu, sprzedaniem go lub oddaniem wycofaj autoryzację komputera, aby zablokować dostęp do chronionych zakupów. W przypadku innych urządzeń dowiedz się, jak sprawdzić, na których urządzeniach zalogowano się przy użyciu konta Apple ID i jak usunąć urządzenia z listy.

Dostępność produktów i funkcji może się różnić w zależności od kraju i regionu.

Jak autoryzować komputer Mac lub PC

Przed autoryzacją komputera Mac uaktualnij system macOS do najnowszej wersji. Na komputerze PC uaktualnij aplikację iTunes dla systemu Windows do najnowszej wersji.

 1. Na komputerze Mac otwórz aplikację Muzyka, Apple TV lub Apple Books. Na komputerze PC otwórz aplikację iTunes dla systemu Windows.
 2. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
 3. Na pasku menu komputera Mac lub PC wybierz kolejno opcje Konto > Autoryzacje > Autoryzuj ten komputer.
  Jeśli ponownie wyświetli się monit z prośbą o autoryzację komputera, nowa autoryzacja nie zostanie wykorzystana. Konto Apple ID korzysta z tej samej autoryzacji dla tego samego komputera.

Sprawdzanie liczby autoryzowanych komputerów

Aby automatycznie zalogować się na stronie Informacje o koncie z poziomu komputera, kliknij tutaj. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Na komputerze Mac otwórz aplikację Muzyka, Apple TV lub Apple Books. Na komputerze PC otwórz aplikację iTunes dla systemu Windows.
 2. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
 3. Na pasku menu komputera Mac lub PC wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto.
 4. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
 5. Na stronie Informacje o koncie przewiń do sekcji Podsumowanie Apple ID. Zostanie wyświetlona liczba komputerów autoryzowanych przy użyciu tego konta Apple ID. Nazwy komputerów nie będą wyświetlone. Jeśli przynajmniej 2 komputery nie zostały autoryzowane, ta informacja nie będzie widoczna.

Jeśli liczba autoryzowanych komputerów jest większa niż oczekiwana, możliwe jest, że komputery, których już nie używasz lub które zostały oddane lub sprzedane, nie zostały dezautoryzowane. Musisz wycofać autoryzację wszystkich komputerów, a następnie ponownie autoryzować każdy komputer, którego nadal używasz.

Wycofywanie autoryzacji komputera

 1. Na komputerze Mac otwórz aplikację Muzyka, Apple TV lub Apple Books. Na komputerze PC otwórz aplikację iTunes dla systemu Windows.
 2. Z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje Konto > Autoryzacje > Wycofaj autoryzację tego komputera.
 3. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
 4. Wybierz opcję Wycofaj autoryzację.

Jeśli skończyły Ci się autoryzacje, wycofaj autoryzację wszystkich komputerów

Jeśli jedna z pięciu autoryzacji została wykorzystana na komputerze, którego już nie używasz, możesz ją wycofać. Jeśli komputer, który korzystał z jednej z 5 autoryzacji, został sprzedany lub oddany, na stronie Informacje o koncie musisz wybrać opcję Wycofaj autoryzację wszystkich. Następnie autoryzuj każdy komputer, którego nadal używasz.

Autoryzacja innych urządzeń Apple

Telefonu iPhone, iPada, iPoda touch ani innych urządzeń Apple nie trzeba autoryzować. Te urządzenia nie wykorzystują dostępnych autoryzacji. Dowiedz się, jak sprawdzić listę urządzeń, na których zalogowano się za pomocą Twojego Apple ID i jak usunąć urządzenie z listy.

Pomoc

 • Dowiedz się, co zrobić, jeśli komputer ustawicznie wymaga autoryzacji, gdy próbujesz odtwarzać pliki.
 • Operację wycofania autoryzacji wszystkich komputerów można wykonać raz w roku.
 • Jeśli opcja Konto nie jest widoczna na pasku menu u góry ekranu komputera lub u góry okna aplikacji Muzyka lub programu iTunes, sprawdź swoje Ograniczenia. Możliwe, że dostęp do sklepu iTunes Store jest wyłączony.

Dostępność produktów i funkcji może się różnić w zależności od kraju i regionu.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: