Autoryzowanie komputera w programie iTunes

Dowiedz się, jak autoryzować komputer w programie iTunes, aby odtwarzać na komputerze rzeczy pobrane ze sklepu iTunes Store i je synchronizować.

Autoryzując komputer Mac lub PC, zezwalasz mu na uzyskiwanie dostępu do Twoich aplikacji, audiobooków, książek, muzyki, filmów i innych materiałów. 

 • Możliwe jest autoryzowanie maksymalnie 5 komputerów, co oznacza, że możesz odtwarzać swoje materiały na nawet 5 różnych komputerach.
 • Autoryzację komputera można przeprowadzić tylko za pośrednictwem programu iTunes na tym właśnie komputerze. 
 • Nie można tego zrobić z poziomu innego komputera lub telefonu iPhone, iPada czy iPoda touch.

Jak autoryzować komputer Mac lub PC

Przed autoryzacją komputera upewnij się, że dysponujesz najnowszą wersją programu iTunes.

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple ID.
 3. Na komputerze Mac: na pasku menu u góry ekranu komputera wybierz kolejno polecenia Konto > Autoryzacje > Autoryzuj ten komputer.

  Na komputerze z systemem Windows: z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Autoryzacje > Autoryzuj ten komputer. Jeśli pasek menu jest niewidoczny, naciśnij klawisze Control-B.
 4. Wprowadź swoje hasło, a następnie naciśnij klawisz Return lub Enter albo kliknij przycisk Autoryzuj.

Jeśli program iTunes ponownie wyświetli monit z prośbą o autoryzację komputera, nowa autoryzacja nie zostanie wykorzystana. Program iTunes korzysta z tej samej autoryzacji dla tego samego komputera.

Jak sprawdzić liczbę wykorzystanych autoryzacji

Aby automatycznie otworzyć program iTunes i zalogować się na stronie Informacje o koncie z poziomu komputera, kliknij to łącze: Pokaż moje konto. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple ID.
 3. Na komputerze Mac: na pasku menu u góry ekranu wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto.
  Na komputerze z systemem Windows: z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto. Jeśli pasek menu jest niewidoczny, naciśnij klawisze Control-B.
 4. Wprowadź swoje hasło, a następnie naciśnij klawisz Return lub Enter albo kliknij przycisk Pokaż konto.

Na stronie Informacje o koncie:

Przewiń do sekcji Podsumowanie Apple ID. Zostanie wyświetlona liczba komputerów autoryzowanych przy użyciu tego konta Apple ID. Nazwy komputerów nie będą wyświetlone. Jeśli przynajmniej 2 komputery nie zostały autoryzowane, ta informacja nie będzie widoczna.

Jeśli liczba autoryzowanych komputerów jest większa niż oczekiwana, możliwe jest, że komputery, których już nie używasz lub które zostały oddane lub sprzedane, nie zostały dezautoryzowane. Musisz wycofać autoryzację wszystkich komputerów, a następnie ponownie autoryzować każdy komputer, którego nadal używasz.

Jeśli skończyły Ci się autoryzacje

Jeśli jedna z pięciu autoryzacji została wykorzystana na komputerze, którego już nie używasz, możesz ją wycofać. Jeśli komputer, który korzystał z jednej z 5 autoryzacji, został sprzedany lub oddany, musisz dezautoryzować wszystkie komputery, a następnie ponownie autoryzować każdy komputer, którego nadal używasz.

Użytkownicy systemu Windows

Jeśli komputer nie został dezautoryzowany przed ponowną instalacją systemu Windows lub wymianą pamięci RAM, dysku twardego bądź innych podzespołów, być może korzysta z kilku autoryzacji. Spróbuj dezautoryzować komputer kilka razy, aż pomyślnie wycofasz autoryzację, a następnie ponownie autoryzuj komputer, aby używał tylko jednej autoryzacji.

Informacja o autoryzowaniu urządzeń z systemem iOS

Telefonu iPhone, iPada ani iPoda touch nie trzeba autoryzować. Urządzenia z systemem iOS nie wykorzystują dostępnych autoryzacji.

Pomoc

 

Dostępność produktów i funkcji może się różnić w zależności od kraju i regionu.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: