Jeśli aparat słuchowy „Made for iPhone” nie nawiązuje połączenia

Czasami aparaty słuchowe „Made for iPhone” nie łączą się z telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch. Wykonanie poniższych czynności może pomóc w rozwiązaniu problemu.

Najpierw upewnij się, że używasz najnowszej wersji systemu iOS.

Jeśli aparat słuchowy „Made for iPhone” nadal nie jest połączony, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk Usypianie/Budzenie, aby przełączyć wyświetlacz w tryb uśpienia.
  2. Odczekaj pięć sekund, a następnie naciśnij przycisk Początek, aby wybudzić wyświetlacz.
    Nie trzeba odblokowywać urządzenia.
  3. Otwórz Centrum sterowania, aby sprawdzić, czy aparat słuchowy jest połączony. Jego nazwa będzie wyświetlana obok opcji AirDrop:
    Centrum sterowania
  4. Jeśli aparat słuchowy nadal nie jest połączony, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth i odczekaj kilka sekund.
  5. Ponownie sprawdź w Centrum sterowania, czy aparat słuchowy jest połączony. 

Ten dokument zostanie zaktualizowany, gdy dostępnych będzie więcej informacji.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: