Jeśli aparat słuchowy „Made for iPhone” nie nawiązuje połączenia

Czasami aparaty słuchowe „Made for iPhone” nie łączą się z telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch. Wykonanie poniższych czynności może pomóc w rozwiązaniu problemu.

Najpierw upewnij się, że używasz najnowszej wersji systemu iOS.

Jeśli aparat słuchowy „Made for iPhone” nadal nie jest połączony, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk Usypianie/Budzenie, aby przełączyć wyświetlacz w tryb uśpienia.
  2. Odczekaj pięć sekund, a następnie naciśnij przycisk Początek, aby wybudzić wyświetlacz.
    Nie trzeba odblokowywać urządzenia.
  3. Otwórz Centrum sterowania, aby sprawdzić, czy aparat słuchowy jest połączony. Jego nazwa będzie wyświetlana obok opcji AirDrop:
    Centrum sterowania
  4. Jeśli aparat słuchowy nadal nie jest połączony, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth i odczekaj kilka sekund.
  5. Ponownie sprawdź w Centrum sterowania, czy aparat słuchowy jest połączony. 

Ten dokument zostanie zaktualizowany, gdy dostępnych będzie więcej informacji.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: