Nagranie wideo w zwolnionym tempie zaimportowane z telefonu iPhone 6 jest odtwarzane zbyt szybko w programie iMovie (2014)

Klipy wideo w zwolnionym tempie z telefonu iPhone 6 dodane do linii czasowej są zwalnianie o 25%, ale nie można ich bardziej zwolnić.

Ustawienie szybkości klipu na Automatycznie spowoduje odtwarzanie nagrania z oczekiwaną szybkością.

  1. Dodaj klip w zwolnionym tempie do linii czasowej.
  2. Na linii czasowej kliknij ikonę żółwia wyświetlaną na klipie.
  3. Na pasku Regulacje kliknij przycisk Automatycznie.
Data publikacji: