Pomoc dotycząca kwestii bezpieczeństwa

Ta strona zawiera informacje na temat bezpieczeństwa produktów firmy Apple przeznaczone dla klientów, deweloperów, funkcjonariuszy organów ścigania i dziennikarzy.

Firma Apple dokłada wszelkich starań, aby zapewnić klientom bezpieczeństwo i chronić ich prywatność. Odwiedź nasze strony Prywatność, aby uzyskać wskazówki i informacje pomocne w zapewnieniu bezpieczeństwa urządzeniom i danym. Możesz także zadać nam pytanie dotyczące prywatności

Jeśli uważasz, że udało Ci się wykryć lukę w zabezpieczeniach lub systemie ochrony prywatności w produkcie firmy Apple, dowiedz się, jak wysłać zgłoszenie.

Poniższe informacje mogą pomóc w kwestiach bezpieczeństwa i związanych z nimi pytaniami. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Hasła i zakupy

Phishing i inne oszustwa

Jeśli otrzymasz podejrzaną wiadomość e-mail, która być może została sfałszowana tak, by wyglądała na wysłaną przez firmę Apple, możesz przekazać ją na adres reportphishing@apple.com. Dowiedz się więcej o wyłudzaniu informacji (phishingu) i innych oszustwach.

Zasoby dla deweloperów

Skontaktuj się z Apple Developer Connection, aby poprosić o pomoc dotyczącą wystawiania lub unieważniania certyfikatu.

Organy ścigania

W przypadku kontaktowania się z firmą Apple w sprawach związanych z przepisami prawa zapoznaj się z poniższymi wytycznymi:

Dziennikarze

Dziennikarze mogą się skontaktować z działem ds. współpracy z mediami firmy Apple pod adresem media.help@apple.com.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: