Jeśli widzisz komunikat o błędzie podczas uaktualniania lub odtwarzania telefonu iPhone, iPada lub iPoda

Dowiedz się, co zrobić, gdy podczas uaktualniania lub odtwarzania urządzenia za pomocą komputera pojawi się kod błędu lub alert o błędzie.

Uaktualnij komputer Mac lub PC

Podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera

Podłącz urządzenie z systemem iOS bezpośrednio do portu USB komputera (nie podłączaj go do klawiatury ani koncentratora USB). Jeśli nadal widzisz alert o błędzie, spróbuj użyć innego przewodu.


Przewód ze złącza Lightning na USB

Uruchom ponownie

Wyłącz komputer i urządzenie. Następnie włącz je z powrotem.

Ponownie uruchom urządzenie: iPhoneiPad lub iPod touch.

Sprawdź oprogramowanie zabezpieczające na komputerze

Konieczna może okazać się aktualizacja, zmiana lub dezinstalacja oprogramowania, które zakłóca połączenie komputera z aplikacją iTunes.


 

Spróbuj ponownie

Spróbuj jeszcze raz uaktualnić lub odtworzyć urządzenie.

Dodatkowa pomoc

Jeśli po wykonaniu tych czynności błąd nadal występuje, zastosuj procedury przypisane do kodu błędu.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: