Jeśli widzisz komunikat o błędzie podczas uaktualniania lub odtwarzania telefonu iPhone, iPada lub iPoda

Dowiedz się, co zrobić, gdy podczas uaktualniania lub odtwarzania urządzenia za pomocą aplikacji iTunes pojawi się kod błędu lub powiadomienie.

Uaktualnij program iTunes

Pobierz na swój komputer najnowszą wersję aplikacji iTunes.

Uaktualnij komputer

Podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera

Podłącz urządzenie z systemem iOS bezpośrednio do portu USB komputera (nie podłączaj go do klawiatury ani koncentratora USB).


Przewód ze złącza Lightning na USB

Uruchom ponownie

Wyłącz komputer i urządzenie. Następnie włącz je z powrotem.

Sprawdź oprogramowanie zabezpieczające na komputerze

Konieczne może okazać się uaktualnienie, odinstalowanie lub zmienienie oprogramowania, które zakłóca połączenie komputera z aplikacją iTunes.


 

Spróbuj ponownie

Spróbuj jeszcze raz uaktualnić lub odtworzyć urządzenie.

Dodatkowa pomoc

Jeśli po wykonaniu tych czynności błąd nadal występuje, zastosuj procedury przypisane do kodu błędu.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: