Jeśli widzisz komunikat o błędzie podczas uaktualniania lub odtwarzania telefonu iPhone, iPada lub iPoda

Dowiedz się, co zrobić, gdy podczas uaktualniania lub odtwarzania urządzenia za pomocą komputera pojawi się kod błędu lub powiadomienie.

Uaktualnij komputer Mac lub PC

Dowiedz się, jak uaktualnić Maca. Jeśli masz komputer PC, pobierz uaktualnienia z witryny firmy Microsoft. Jeśli używasz aplikacji iTunes, upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana jej najnowsza wersja.

Podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera

Podłącz iPhone’a, iPada lub iPoda bezpośrednio do portu USB komputera (nie podłączaj go do klawiatury ani koncentratora USB). Sprawdź, czy przewód jest w dobrym stanie.

Sprawdź, czy urządzenie jest odblokowane. Jeśli pojawi się monit, zaufaj swojemu urządzeniu.

Jeśli nadal widzisz komunikat o błędzie, spróbuj użyć innego przewodu USB Apple lub podłącz przewód do innego portu USB w komputerze.
 

Ponownie uruchom komputer i urządzenie

Wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie. Następnie ponownie uruchom urządzenie.

Dowiedz się, jak ponownie uruchomić iPhone’a, iPada lub iPoda touch.
 

Sprawdź oprogramowanie zabezpieczające na komputerze

Konieczna może okazać się aktualizacja, zmiana lub dezinstalacja oprogramowania, które zakłóca połączenie komputera z aplikacją iTunes.
 

Użyj innego komputera

Spróbuj uaktualnić lub odtworzyć urządzenie za pomocą innego komputera, który korzysta z innej sieci.
 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: