Realizowanie kart upominkowych App Store i iTunes oraz kodów sklepowych

Realizując karty upominkowe, możesz dodać środki do salda konta Apple ID, a następnie wykorzystać te środki na zakupy w sklepach App Store, iTunes Store i Apple Books, subskrypcję usługi Apple Music lub do zwiększenia miejsca w iCloud.

Karta upominkowa App Store i iTunes oraz karta upominkowa Apple Music

W zależności od wartości karty upominkowej* możesz mieć możliwość zrealizowania jej na miesiące indywidualnej subskrypcji usługi Apple Music. Dowiedz się, co zrobić, jeśli masz kartę upominkową Apple Store lub nie wiesz, jakiego typu jest Twoja karta upominkowa.

Możesz również zrealizować promocyjne kody zakupowe na określone produkty w sklepach App Store, iTunes Store lub Księgarni w usłudze Apple Books.

Zrealizuj kartę upominkową lub kod

 

Jeśli nie jesteś zalogowany(-a) na urządzeniu przy użyciu konta Apple ID, do którego chcesz dodać środki, wykonaj poniższe czynności, aby zrealizować kartę upominkową. Dowiedz się, co zrobić, jeśli pojawia się komunikat lub nie możesz zrealizować karty upominkowej App Store i iTunes albo kodu zakupowego

* Karty upominkowe App Store i iTunes nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach. Dowiedz się, czy saldo konta Apple ID z kart upominkowych jest dostępne w danym kraju lub regionie.

Lokalizowanie kodu na karcie

Gdy chcesz zrealizować kartę upominkową, musisz podać kod przypisany do tej karty. Oderwij lub delikatnie zdrap warstwę zasłaniającą 16-znakowy kod rozpoczynający się literą X. Jeśli kod jest zniszczony lub nieczytelny, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Przykładowa karta upominkowa iTunes z 16-cyfrowym kodem

Promocyjne kody zakupowe nie muszą mieć naklejki lub zdrapki, mogą mieć długość inną niż 16 znaków i nie muszą się zaczynać literą X.

Jeśli masz starszą kartę, numer może się znajdować w innym miejscu. Oto kilka przykładów:

Karta upominkowa iTunes z 16-cyfrowym kodem w prawym górnym rogu

Karta upominkowa iTunes z 16-cyfrowym kodem na środku

Karta upominkowa iTunes z 16-cyfrowym kodem po prawej stronie nad kodem kreskowym

 

 

Telefon iPhone X wyświetlający funkcję Użyj aparatu

iPhone, iPad, iPod touch

 1. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch otwórz aplikację App Store.
 2. Stuknij opcję Dzisiaj, a następnie stuknij przycisk przycisk Moje konto lub swoje zdjęcie w prawym górnym rogu.
 3. Stuknij opcję Zrealizuj kartę podarunkową lub kod, a następnie zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie pamiętasz swojego Apple ID
 4. Jeśli chcesz dodać kartę upominkową za pomocą aparatu wbudowanego w telefon iPhone, iPada lub iPoda touch, stuknij opcję Użyj aparatu. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby przechwycić kod z karty.
  W przypadku starszych kart, a także w niektórych krajach lub regionach, kod z karty można wprowadzić tylko ręcznie: stuknij opcję Możesz także wpisać kod ręcznie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
  • W przypadku karty upominkowej App Store i iTunes wpisz 16-cyfrowy kod rozpoczynający się literą X, który znajduje się na odwrocie karty.
  • W przypadku kodu zakupowego lub promocyjnego wprowadź kod znajdujący się na odwrocie karty.
 5. Stuknij opcję Gotowe.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli zostanie wyświetlony komunikat z alertem lub jeśli nie możesz zrealizować karty upominkowej Apple Store i iTunes lub Apple Music albo kodu zakupowego.

Komputer Mac lub PC

 1. Otwórz aplikację iTunes lub sklep App Store.
 2. W sklepie App Store zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID, kliknij swoje imię lub zdjęcie w lewym dolnym rogu, a następnie kliknij opcję Zrealizuj kartę podarunkową.
  W aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Zrealizuj z paska menu na górze ekranu komputera lub na górze okna aplikacji Windows, a następnie zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.Menu Konto w aplikacji iTunes z zaznaczoną opcją Zrealizuj
 3. Jeśli do zrealizowania karty upominkowej chcesz użyć aparatu komputera, kliknij opcję Użyj aparatu. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby przechwycić kod z karty.
  W przypadku starszych kart, a także w niektórych krajach lub regionach, kod z karty można wprowadzić tylko ręcznie w polu Możesz także wpisać kod ręcznie, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami. Po zakończeniu kliknij opcję Zrealizuj.
  • W przypadku karty upominkowej App Store i iTunes wpisz 16-cyfrowy kod rozpoczynający się literą X, który znajduje się na odwrocie karty.
  • W przypadku kodu zakupowego lub promocyjnego wprowadź kod znajdujący się na odwrocie karty.

Dowiedz się, jak po zrealizowaniu wyświetlić saldo konta Apple ID. Dowiedz się, co zrobić, jeśli pojawia się komunikat lub nie możesz zrealizować karty upominkowej App Store i iTunes albo kodu zakupowego.

Telefon z systemem Android

Możesz zrealizować kartę upominkową App Store i iTunes na indywidualną subskrypcję usługi Apple Music na telefonie z systemem Android.

 1. Otwórz aplikację Apple Music.
 2. W menu na dole ekranu stuknij opcję Biblioteka, Dla Ciebie, Przeglądaj lub Radio.
 3. Stuknij przycisk menu przycisk Sortuj opcje, a następnie stuknij pozycję Ustawienia konta. Jeśli nie widzisz opcji Ustawienia konta, stuknij kolejno pozycje Ustawienia, Zaloguj się, zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple ID, stuknij przycisk Wstecz przycisk Nawigacja do góry i ponownie stuknij przycisk menu przycisk Sortuj opcje.
 4. Stuknij opcję Zrealizuj kartę podarunkową lub kod.
 5. Wprowadź kod znajdujący się na odwrocie karty, a następnie stuknij opcję Zrealizuj.

Na ekranie może się pojawić prośba o zrealizowanie karty na miesiące świadczenia usługi. Jeśli nie wybierzesz tej opcji, karta zostanie zrealizowana jako kredyt sklepowy konta Apple ID używany co miesiąc, aż do momentu wykorzystania wszystkich środków.

Więcej informacji

 • Saldo konta Apple ID możesz wykorzystywać na zakupy w dowolnym ze sklepów, również do zakupu subskrypcji Apple Music i miejsca dyskowego w iCloud, aż do wyczerpania całej kwoty. Dowiedz się, jak wyświetlić saldo konta Apple ID.
 • W przypadku niektórych zakupów do konta musi być przypisana karta kredytowa, nawet jeśli do zakupu posłużyły środki z konta Apple ID.
 • Jeśli karta upominkowa App Store i iTunes Store została do Ciebie wysłana pocztą e-mail, kliknij opcję Zrealizuj teraz w wiadomości e-mail, aby dodać środki z karty do swojego konta.
 • Jeśli chcesz zrealizować kod promocyjny Apple Music, musi on odpowiadać typowi posiadanej subskrypcji, np. w przypadku subskrypcji indywidualnej możesz wymienić wyłącznie indywidualny kod promocyjny. Drugą opcją realizacji kodu jest rozpoczęcie subskrypcji usługi Apple Music o typie zgodnym z typem kodu promocyjnego.
 • Środków z karty upominkowej App Store i iTunes nie można przeznaczyć na zakup kolejnych kart upominkowych ani upominków App Store i iTunes.
 • Te środki można wykorzystać tylko na swoim koncie. Jeśli używasz Chmury rodzinnej, pozostali członkowie rodziny nie mogą robić zakupów z wykorzystaniem Twoich środków.
 • Dowiedz się, jak pobierać cyfrowe kopie płyt DVD lub Blu-ray w sklepie iTunes Store.
 • Dowiedz się, co zrobić, gdy karta jest nieaktywna, została zrealizowana lub nie możesz zrealizować karty upominkowej App Store i iTunes lub kodu zakupowego.

Funkcje sklepów App Store i iTunes Store mogą różnić się w zależności od kraju i regionu. Dowiedz się, co jest dostępne w Twoim kraju lub regionie.

Data publikacji: