Realizowanie kart upominkowych App Store i iTunes, kart upominkowych Apple Music oraz kodów zakupowych

Realizując karty upominkowe, możesz dodać kredyt sklepowy do konta Apple ID, a następnie wykorzystać ten kredyt na zakupy w sklepach App Store i iTunes Store lub do zwiększenia miejsca w iCloud.

Karta upominkowa App Store i iTunes oraz karta upominkowa Apple Music

W zależności od typu karty upominkowej, podczas jej realizacji mogą być dostępne różne opcje do wyboru:

 • Jeśli masz kartę upominkową App Store i iTunes, możesz wymienić ją na kredyt sklepowy.
 • Jeśli masz kartę upominkową Apple Music, możesz wymienić ją na subskrypcję Apple Music 1 lub kredyt sklepowy.

Możesz również zrealizować promocyjne kody zakupowe na określone produkty w sklepach App Store, iTunes Store lub Book Store w aplikacji Apple Books.

Zrealizuj kartę upominkową lub kod

 

Jeśli nie jesteś zalogowany(-a) na urządzeniu za pomocą konta Apple ID, do którego chcesz dodać kredyt sklepowy, wykonaj poniższe czynności, aby zrealizować kartę upominkową. Dowiedz się, co zrobić, gdy karta jest nieaktywna, została już zrealizowana lub nie możesz zrealizować karty upominkowej App Store i iTunes, karty upominkowej Apple Music lub kodu zakupowego.

1. Użytkownicy niebędący wcześniej subskrybentami usługi Apple Music realizujący kartę upominkową Apple Music otrzymują (w stosownych przypadkach) dodatkowe bezpłatne miesiące doliczane do liczby miesięcy określonej przez wartość karty. Miesięcy subskrypcji usługi Apple Music uzyskanych dzięki karcie upominkowej Apple Music nie można wykorzystać w przypadku subskrypcji rodzinnej, subskrypcji studenckiej ani pakietów oferowanych przez operatorów sieci komórkowych (dotyczy obsługiwanych operatorów).

Lokalizowanie kodu na karcie

Gdy chcesz zrealizować kartę upominkową, musisz podać kod przypisany do tej karty. Oderwij lub delikatnie zdrap warstwę zasłaniającą 16-znakowy kod rozpoczynający się literą X.

Przykładowa karta upominkowa iTunes z 16-cyfrowym kodem

Promocyjne kody zakupowe nie muszą mieć naklejki lub zdrapki, mogą mieć długość inną niż 16 znaków i nie muszą się zaczynać literą X.

Jeśli masz starszą kartę, numer może się znajdować w innym miejscu. Oto kilka przykładów:

Karta upominkowa iTunes z 16-cyfrowym kodem w prawym górnym rogu

Karta upominkowa iTunes z 16-cyfrowym kodem na środku

Karta upominkowa iTunes z 16-cyfrowym kodem po prawej stronie nad kodem kreskowym

 

 

Telefon iPhone X wyświetlający funkcję Użyj aparatu

iPhone, iPad, iPod touch

 1. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch otwórz aplikację App Store.
 2. Stuknij opcję Dzisiaj, a następnie stuknij przycisk przycisk Moje konto lub swoje zdjęcie w prawym górnym rogu.
 3. Stuknij opcję Zrealizuj kartę podarunkową lub kod, a następnie zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple ID. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie pamiętasz identyfikatora Apple ID
 4. Jeśli chcesz dodać kartę upominkową za pomocą aparatu wbudowanego w telefon iPhone, iPada lub iPoda touch, stuknij opcję Użyj aparatu. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby przechwycić kod z karty.
  W przypadku starszych kart, a także w niektórych krajach lub regionach, kod z karty można wprowadzić tylko ręcznie: stuknij opcję Możesz także wpisać kod ręcznie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
  • W przypadku karty upominkowej App Store i iTunes lub Apple Music wpisz 16-znakowy kod rozpoczynający się literą X, który znajduje się na odwrocie karty.
  • W przypadku kodu zakupowego lub promocyjnego wprowadź kod znajdujący się na odwrocie karty.
 5. Stuknij opcję Gotowe.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli zostanie wyświetlony komunikat z alertem lub jeśli nie możesz zrealizować karty upominkowej Apple Store i iTunes lub Apple Music albo kodu zakupowego.

Kredyt sklepowy na koncie Apple ID możesz wykorzystywać na zakupy w dowolnym ze sklepów, również do zakupu subskrypcji Apple Music i miejsca dyskowego w iCloud, aż do wyczerpania całej kwoty. Dowiedz się, jak wyświetlić saldo kredytu sklepowego.

Komputer Mac lub PC

 1. Otwórz aplikację iTunes lub sklep App Store.
 2. W sklepie App Store zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora Apple ID, kliknij swoje imię lub zdjęcie w lewym dolnym rogu, a następnie kliknij opcję Zrealizuj kartę podarunkową.
  W aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Zrealizuj z paska menu na górze ekranu komputera lub na górze okna aplikacji Windows, a następnie zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple ID.Menu Konto w aplikacji iTunes z zaznaczoną opcją Zrealizuj
 3. Jeśli do zrealizowania karty upominkowej chcesz użyć aparatu komputera, kliknij opcję Użyj aparatu. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby przechwycić kod z karty.
  W przypadku starszych kart, a także w niektórych krajach lub regionach, kod z karty można wprowadzić tylko ręcznie w polu Możesz także wpisać kod ręcznie, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami. Po zakończeniu kliknij opcję Zrealizuj.
  • W przypadku karty upominkowej App Store i iTunes lub Apple Music wpisz 16-znakowy kod rozpoczynający się literą X, który znajduje się na odwrocie karty.
  • W przypadku kodu zakupowego lub promocyjnego wprowadź kod znajdujący się na odwrocie karty.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli zostanie wyświetlony komunikat z alertem lub jeśli nie możesz zrealizować karty upominkowej Apple Store i iTunes lub Apple Music albo kodu zakupowego.

Kredyt sklepowy na koncie Apple ID możesz wykorzystywać na zakupy w dowolnym ze sklepów, również do zakupu subskrypcji Apple Music i miejsca dyskowego w iCloud, aż do wyczerpania całej kwoty. Dowiedz się, jak wyświetlić saldo kredytu sklepowego.

Telefon z systemem Android

Karty upominkowe Apple Music można realizować na telefonie z systemem Android.

 1. Otwórz aplikację Apple Music, a następnie stuknij ikonę . Jeśli jest widoczna opcja Zaloguj się, wprowadź identyfikator Apple ID i hasło, a następnie stuknij przycisk Zaloguj się. Następnie ponownie stuknij ikonę .
 2. Stuknij opcję Ustawienia.
 3. Stuknij opcję Ustawienia konta.
 4. Stuknij opcję Zrealizuj kartę podarunkową lub kod.
 5. Wprowadź kod znajdujący się na odwrocie karty, a następnie jeszcze raz stuknij opcję Zrealizuj.

Więcej informacji

Funkcje sklepów App Store i iTunes Store mogą różnić się w zależności od kraju i regionu.

Data publikacji: