Migracja z systemu Android na telefon iPhone, iPada lub iPoda touch

Chcesz rozpocząć swoją przygodę z systemem iOS? Pobierz aplikację Move to iOS, która pomoże w migracji z urządzenia z systemem Android na nowy telefon iPhone, iPada lub iPoda touch.Pobierz aplikację Move to iOS ze sklepu Google Play

 

Jeśli mieszkasz w Chinach kontynentalnych, dowiedz się, jak pobrać aplikację Move to iOS.

 

ekrany wyświetlające aplikację Move to iOS na telefonie iPhone i urządzeniu z systemem Android

Zanim rozpoczniesz

  • Upewnij się, że na urządzeniu z systemem Android jest włączona funkcja Wi-Fi. 
  • Podłącz oba urządzenia — nowe urządzenie z systemem iOS i urządzenie z systemem Android — do zasilania.
  • Upewnij się, że przenoszona zawartość, uwzględniając tę przechowywaną na zewnętrznej karcie Micro SD, zmieści się na nowym urządzeniu z systemem iOS
  • Aby przenieść zakładki z przeglądarki Chrome, uaktualnij ją do najnowszej wersji na urządzeniu z systemem Android.

 

Stuknij opcję Przenieś dane z Androida

Podczas konfigurowania nowego urządzenia z systemem iOS znajdź ekran Aplikacje i dane. Następnie stuknij opcję Przenieś dane z Androida. (Jeśli konfiguracja została już zakończona, musisz wymazać urządzenie z systemem iOS i zacząć od nowa. Jeśli nie chcesz wymazywać urządzenia, po prostu przenieś zawartość ręcznie).

Ekran Aplikacje i dane na telefonie iPhone

 

Uruchom aplikację Move to iOS

Na urządzeniu z systemem Android uruchom aplikację Move to iOS i stuknij opcję Continue (Dalej). Zapoznaj się z wyświetlonymi warunkami. Stuknij opcję Agree (Akceptuję), aby kontynuować, a następnie stuknij opcję Next (Dalej) w prawym dolnym rogu ekranu Find Your Code (Znajdź swój kod).

 

Poczekaj na kod

Na urządzeniu z systemem iOS stuknij opcję Dalej na ekranie Przenieś z Androida. Następnie poczekaj na wyświetlenie 10- lub 6-cyfrowego kodu. Jeśli urządzenie z systemem Android wyświetli ostrzeżenie o słabym połączeniu internetowym, możesz je zignorować.

Ekran Przenieś z Androida z wyświetlonym kodem na telefonie iPhone

Użyj kodu

Wprowadź kod na urządzeniu z systemem Android. Następnie poczekaj na wyświetlenie ekranu Transfer Data (Przenoszenie danych). 

 

Wybierz zawartość i poczekaj

Na urządzeniu z systemem Android wybierz zawartość, którą chcesz przenieść, i stuknij opcję Next (Dalej). Następnie odłóż oba urządzenia do momentu, gdy pasek wczytywania na urządzeniu z systemem iOS dojdzie do końca, nawet jeśli urządzenie z systemem Android wcześniej poinformuje o ukończeniu procesu. Przenoszenie danych może potrwać dłuższy czas w zależności od ilości przenoszonej zawartości.

Przenoszone są następujące elementy: kontakty, historia wiadomości, zdjęcia i wideo z kamery, zakładki do stron internetowych, konta pocztowe i kalendarze. Niektóre bezpłatne aplikacje również zostaną przeniesione, jeśli są dostępne zarówno w sklepie Google Play, jak i w sklepie App Store. Po ukończeniu transferu możesz pobrać ze sklepu App Store wszystkie rozpoznane darmowe aplikacje.

 

Skonfiguruj urządzenie z systemem iOS

Gdy pasek wczytywania na urządzeniu z systemem iOS dojdzie do końca, stuknij przycisk Done (Gotowe) na urządzeniu z systemem Android. Następnie stuknij opcję Dalej na urządzeniu z systemem iOS i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zakończyć konfigurowanie urządzenia z systemem iOS.

 

Zakończ

Upewnij się, że cała zawartość została przeniesiona. Muzykę, książki i pliki PDF musisz przenieść ręcznie.

Potrzebujesz aplikacji używanych do tej pory na urządzeniu z systemem Android? Przejdź do sklepu App Store na urządzeniu z systemem iOS i pobierz je.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy z przenoszeniem

Jeśli wystąpią problemy z przenoszeniem zawartości, można sprawdzić kilka kwestii:

  • Upewnij się, że oba urządzenia nie były używane do momentu zakończenia przenoszenia. Na przykład na urządzeniu z systemem Android aplikacja Move to iOS powinna pozostawać na ekranie przez cały czas. Jeśli użyjesz innej aplikacji lub odbierzesz połączenie na urządzeniu z systemem Android przed zakończeniem przenoszenia, zawartość nie zostanie przeniesiona.
  • Na urządzeniu z systemem Android wyłącz aplikacje lub ustawienia, które mogą wpływać na połączenie Wi-Fi. Na przykład wyłącz funkcje takie jak Sprint Connections Optimizer lub Inteligentne przełączanie sieci. Następnie znajdź pozycję Wi-Fi w Ustawieniach, dotknij i przytrzymaj każdą znaną sieć i stuknij opcję zapomnienia sieci. Następnie spróbuj ponownie wykonać transfer.
  • Ponownie uruchom oba urządzenia i spróbuj jeszcze raz.
  • Na urządzeniu z systemem Android wyłącz połączenie z siecią komórkową danych. Następnie spróbuj ponownie przeprowadzić transfer.

Jeśli potrzebujesz pomocy po przeniesieniu

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: