Migracja z systemu Android na telefon iPhone, iPada lub iPoda touch

Chcesz rozpocząć swoją przygodę z systemem iOS? Pobierz aplikację Przenieś do iOS, która pomoże w migracji z urządzenia z systemem Android na nowy telefon iPhone, iPada lub iPoda touch.

 

Zanim rozpoczniesz

  • Upewnij się, że na urządzeniu z systemem Android jest włączona funkcja Wi-Fi. 
  • Podłącz oba urządzenia — nowe urządzenie z systemem iOS i urządzenie z systemem Android — do zasilania.
  • Upewnij się, że przenoszona zawartość, uwzględniając tę przechowywaną na zewnętrznej karcie Micro SD, zmieści się na nowym urządzeniu z systemem iOS
  • Aby przenieść zakładki z przeglądarki Chrome, uaktualnij ją do najnowszej wersji na urządzeniu z systemem Android.

 

Zacznij na urządzeniu Apple

Włącz nowe urządzenie Apple i zbliż je do urządzenia z systemem Android.

Na urządzeniu Apple postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami konfiguracji.

Na ekranie Szybki start stuknij opcję Skonfiguruj ręcznie, a następnie kontynuuj wykonywanie instrukcji wyświetlanych na ekranie. Może się pojawić monit o aktywowanie karty eSIM.

Nowy iPhone wyświetlający ekran Szybki start. Instrukcje zalecają, aby zbliżyć obecne urządzenie do starego.

Stuknij opcję Przenieś dane z Androida

Znajdź ekran Aplikacje i dane. Następnie stuknij opcję Przenieś dane z Androida. (Jeśli konfiguracja została już zakończona, musisz wymazać urządzenie z systemem iOS i zacząć od nowa. Jeśli nie chcesz wymazywać urządzenia, po prostu przenieś zawartość ręcznie).

Nowy iPhone z ekranem Aplikacje i dane, na którym wybierasz sposób przeniesienia danych. Zaznaczona jest opcja Przenieś dane z Androida.

Uruchom aplikację Przenieś do iOS

Na urządzeniu z systemem Android uruchom aplikację Przenieś do iOS i stuknij opcję Dalej. Jeśli nie masz aplikacji Przenieś do iOS, możesz stuknąć przycisk kodu QR na nowym urządzeniu z systemem iOS i zeskanować kod QR za pomocą aparatu na urządzeniu z systemem Android, aby otworzyć sklep Google Play Store. Stuknij opcję Dalej i przeczytaj wyświetlone warunki korzystania. Aby kontynuować, stuknij opcję Akceptuję.

 

Poczekaj na kod

Na urządzeniu z systemem iOS stuknij opcję Dalej na ekranie Przenieś z Androida. Następnie poczekaj na wyświetlenie 10- lub 6-cyfrowego kodu. Jeśli urządzenie z systemem Android wyświetli ostrzeżenie o słabym połączeniu internetowym, możesz je zignorować.

Nowy iPhone wyświetlający jednorazowy kod do wpisania na urządzeniu z systemem Android. 

Użyj kodu

Wprowadź kod na urządzeniu z systemem Android.

 

Połącz się z tymczasową siecią Wi-Fi

Urządzenie z systemem iOS utworzy tymczasową sieć Wi-Fi. Gdy pojawi się polecenie, stuknij opcję Połącz, aby dołączyć do tej sieci na urządzeniu z systemem Android. Następnie poczekaj na wyświetlenie ekranu Przenieś dane.

 

Wybierz zawartość i poczekaj

Na urządzeniu z systemem Android wybierz zawartość, którą chcesz przenieść, i stuknij opcję Dalej. Następnie odłóż oba urządzenia do momentu, gdy pasek wczytywania na urządzeniu z systemem iOS dojdzie do końca, nawet jeśli urządzenie z systemem Android wcześniej poinformuje o ukończeniu procesu. Trzymaj jedno urządzenie blisko drugiego i nie odłączaj ich od zasilania do chwili ukończenia procesu. Przenoszenie danych może potrwać dłuższy czas w zależności od ilości przenoszonej zawartości.

Przenoszone są następujące elementy: kontakty, historia wiadomości, zdjęcia i wideo z kamery, albumy zdjęć, pliki i foldery, ustawienia dostępności, ustawienia wyświetlacza, zakładki do stron internetowych, konta pocztowe, wiadomości i elementy multimedialne z aplikacji WhatsApp i kalendarze. Niektóre bezpłatne aplikacje również zostaną przeniesione, jeśli są dostępne zarówno w sklepie Google Play, jak i w sklepie App Store. Po ukończeniu transferu możesz pobrać ze sklepu App Store wszystkie rozpoznane darmowe aplikacje.

 

Skonfiguruj urządzenie z systemem iOS

Gdy pasek wczytywania na urządzeniu z systemem iOS dojdzie do końca, stuknij przycisk Gotowe na urządzeniu z systemem Android. Następnie stuknij opcję Dalej na urządzeniu z systemem iOS i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zakończyć konfigurowanie urządzenia z systemem iOS.

 

Kończenie

Upewnij się, że cała zawartość została przeniesiona. Muzykę, książki i pliki PDF musisz przenieść ręcznie.

Potrzebujesz aplikacji używanych do tej pory na urządzeniu z systemem Android? Przejdź do sklepu App Store na urządzeniu z systemem iOS i pobierz je.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy z przenoszeniem

  • Upewnij się, że oba urządzenia nie były używane do momentu zakończenia przenoszenia. Na przykład na urządzeniu z systemem Android aplikacja Przenieś do iOS powinna pozostawać na ekranie przez cały czas. Jeśli użyjesz innej aplikacji lub odbierzesz połączenie na urządzeniu z systemem Android przed zakończeniem przenoszenia, zawartość nie zostanie przeniesiona.
  • Na urządzeniu z systemem Android wyłącz aplikacje lub ustawienia, które mogą wpływać na połączenie Wi-Fi. Na przykład wyłącz funkcje takie jak Sprint Connections Optimizer lub Inteligentne przełączanie sieci. Następnie znajdź pozycję Wi-Fi w Ustawieniach, dotknij i przytrzymaj każdą znaną sieć i stuknij opcję zapomnienia sieci. Następnie spróbuj ponownie wykonać transfer.
  • Ponownie uruchom oba urządzenia i spróbuj jeszcze raz.
  • Na urządzeniu z systemem Android wyłącz połączenie z siecią komórkową danych. Następnie spróbuj ponownie przeprowadzić transfer.

Jeśli potrzebujesz pomocy po przeniesieniu

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: