Konfigurowanie klawiatury Magic Keyboard, myszy Magic Mouse lub gładzika Magic Trackpad na Macu

Jeśli bezprzewodowe urządzenie wejściowe zostało dostarczone w pudełku z nowym Makiem, wystarczy je włączyć, aby zacząć z niego korzystać. W przeciwnym razie wykonaj poniższe czynności, aby je skonfigurować.

Spód myszy Magic Mouse, przedstawiający włączony przełącznik zasilania

Klawiatura Magic Keyboard, mysz Magic Mouse i gładzik Magic Trackpad działają bezprzewodowo z Makiem za pomocą połączenia Bluetooth, gdy są połączone w parę i włączone.

Jeśli urządzenie zostało dostarczone w pudełku z nowym Makiem, powinno być już z nim połączone w parę i połączyć się automatycznie po włączeniu urządzenia. Urządzenie jest włączone, gdy pod przełącznikiem zasilania widoczny jest zielony pasek.

Jeśli urządzenie zostało dostarczone w osobnym pudełku lub trzeba je ponownie skonfigurować, wykonaj poniższe czynności.

 

Konfigurowanie klawiatury Magic Keyboard, myszy Magic Mouse lub gładzika Magic Trackpad

Magic Trackpad, Magic Keyboard i Magic Mouse

 1. Podłącz urządzenie bezprzewodowe do Maca przy użyciu jednego z poniższych przewodów:
  • Przewód ze złącza USB-C na Lightning 
  • Przewód ze złącza Lightning na USB
   Jeśli nie możesz podłączyć przewodu, ponieważ urządzenie nie jest wyposażone w port Lightning, wykonaj czynności opisane w następnej sekcji.
 2. Włącz urządzenie. Pod przełącznikiem zasilania powinien być widoczny zielony pasek.
 3. Urządzenie korzysta z połączenia USB do naładowania baterii i automatycznie łączy się w parę z Makiem. Aby sprawdzić poziom naładowania urządzenia i potwierdzić, że jest połączone w parę, wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij przycisk Bluetooth. Urządzenie powinno się pojawić na liście urządzeń Bluetooth. 
 4. Odłącz urządzenie, aby używać go bezprzewodowo.


Konfigurowanie starszych bezprzewodowych urządzeń wejściowych Apple

Starsze modele bezprzewodowych urządzeń wejściowych Apple nie są wyposażone w port Lightning. Do ich skonfigurowania potrzebna jest przewodowa lub bezprzewodowa mysz albo gładzik, które są już połączone z Makiem. Jeśli używasz laptopa, podczas konfiguracji możesz użyć wbudowanego gładzika.

 1. Włącz urządzenie. Jego wskaźnik LED zacznie migać, wskazując, że jest wykrywalne i gotowe do połączenia w parę.
  • Jeśli dioda LED nie włącza się, wymień baterie urządzenia.
  • Jeśli dioda LED włącza się na chwilę, ale nie miga, urządzenie może być połączone z innym hostem znajdującym się w pobliżu. Na Macu wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Bluetooth. Najedź wskaźnikiem na nazwę urządzenia, a następnie kliknij przycisk Usuń . Po usunięciu urządzenia wyłącz je i z powrotem włącz.
 2. Wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Bluetooth.
 3. Gdy urządzenie pojawi się w panelu preferencji Bluetooth, kliknij opcję Połącz (lub Połącz w parę).
 4. Gdy pojawi się prośba o wprowadzenie kodu, wprowadź kod na klawiaturze, którą konfigurujesz. Następnie naciśnij klawisz Return na tej samej klawiaturze.


Data publikacji: