Konfiguracja bezprzewodowej myszy, klawiatury lub gładzika Apple

Jeśli do nowego komputera iMac zostały dołączone bezprzewodowe urządzenia Apple, włącz je, aby zacząć z nich korzystać. Jeśli urządzenia zostały kupione osobno albo musisz ponownie połączyć je w parę z komputerem Mac, wykonaj poniższe czynności.

Mysz Apple Magic Mouse 2, klawiatura Magic Keyboard, klawiatura Magic Keyboard z polem numerycznym oraz gładzik Magic Trackpad 2 działają bezprzewodowo z komputerem Mac za pomocą połączenia Bluetooth, gdy są zestawione w parę i włączone.

Jeśli urządzenia zostały kupione z komputerem iMac, są już zestawione w parę z komputerem. Wystarczy włączyć je przy pierwszym włączaniu komputera Mac. Aby upewnić się, że urządzenie jest włączone, sprawdź przełącznik zasilania. Kiedy urządzenie jest włączone, pod przełącznikiem widoczny jest zielony pasek.

Jeśli urządzenia zostały kupione osobno lub zostały rozłączone od komputera Mac, wykonaj poniższe czynności, aby połączyć je w parę.

Konfigurowanie używanych bezprzewodowych urządzeń Apple

Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować mysz Magic Mouse 2, klawiaturę Magic Keyboard, klawiaturę Magic Keyboard z polem numerycznym oraz gładzik Magic Trackpad 2:

  1. Podłącz przewód ze złącza Lightning na USB1 lub przewód ze złącza USB-C na Lightning do portu Lightning urządzenia2, a drugi koniec przewodu podłącz do komputera Mac.
  2. Upewnij się, że przełącznik zasilania urządzenia jest w pozycji włączonej. (Kiedy urządzenie jest włączone, pod przełącznikiem widoczny jest zielony pasek).
  3. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Bluetooth, aby otworzyć okno preferencje Bluetooth. Gdy urządzenie połączy się w parę z komputerem Mac, pojawi się na liście urządzeń.
  4. W oknie preferencje Bluetooth możesz sprawdzić poziom naładowania urządzenia. Po naładowaniu urządzenia odłącz je w celu bezprzewodowego używania.

1. Jeśli urządzenie Bluetooth było dołączone do komputera iMac, w pudełku znajdował się również przewód ze złącza Lightning na USB.
2. Myszy Magic Mouse 2 nie można używać, gdy jest podłączona do przewodu.

Konfigurowanie starszych bezprzewodowych urządzeń Apple

Jeśli nie wiesz, jakie urządzenie posiadasz, możesz dowiedzieć się, jak zidentyfikować bezprzewodową mysz, klawiaturę lub gładzik Apple

Aby skonfigurować starsze urządzenie bezprzewodowe Apple (na przykład klawiaturę bezprzewodową Apple, mysz Magic Mouse lub gładzik Magic Trackpad), użyj przewodowej myszy lub przewodowego gładzika (albo wbudowanego gładzika notebooka Mac) i wykonaj następujące czynności:

  1. Włącz urządzenie.
  2. Zaczekaj, aż dioda LED urządzenia zacznie mrugać, co oznacza, że urządzenie jest w trybie wykrywalności. Jeśli dioda LED świeci, ale nie mruga, urządzenie jest już zestawione w parę z innym hostem. Aby rozłączyć parę, wybierz kolejno opcje menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Bluetooth. Umieść wskaźnik myszy na urządzeniu do usunięcia i kliknij przycisk przycisk Anuluj, który pojawi się obok nazwy urządzenia. Wyłącz urządzenie i zacznij ponownie od kroku 1.
  3. Wybierz kolejno opcje menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Bluetooth.
  4. Poczekaj, aż komputer Mac wyszuka urządzenie. Gdy urządzenie pojawi się w okienku preferencje Bluetooth, kliknij opcję Połącz w parę 1.

1. Klawiatura bezprzewodowa Apple wymaga wpisania kodu wyświetlonego na komputerze Mac. Wprowadź 8-cyfrowy kod na klawiaturze i naciśnij klawisz Return. Starsze modele myszy bezprzewodowej Apple i gładzika Apple Magic Trackpad automatycznie nawiązują połączenie lub powodują wyświetlenie okna dialogowego. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe, kliknij opcję Połącz w parę lub naciśnij klawisz Return.

Data publikacji: