Porty USB w komputerach Mac

Poznaj typy i funkcje portów USB dostępnych w Twoim komputerze Mac.

Typy i nazwy portów USB

USB (Universal Serial Bus) to branżowy standard do łączenia komputerów i innych urządzeń. Dostępne są różne typy portów USB. Każdy z nich ma swój unikalny kształt. W komputerze Mac dostępne są następujące porty USB (w zależności od modelu komputera Mac): 

USB-A

Porty USB-A  są powszechnie nazywane portami USB, USB 2 lub USB 3, w zależności od obsługiwanej przez nie specyfikacji USB. Nie są one odwracalne, więc złącze USB-A można podłączyć do portu tylko wtedy, gdy jest skierowane odpowiednią stroną.

USB-C

Porty USB-C są dostępne na komputerze Mac jako standardowe porty USB-C , porty Thunderbolt 3  oraz Thunderbolt / USB 4 . Wszystkie wyglądają tak samo, a złącze można podłączyć do portu dowolną stroną.

Dowiedz się więcej na temat identyfikowania portów w komputerze Mac oraz przejściówek i kabli, za pomocą których można podłączać starsze urządzenia do portów USB-C.

Specyfikacje USB

Specyfikacje USB są ważne przede wszystkim wtedy, gdy zależy Ci na jak największej prędkości i wydajności urządzenia USB lub gdy potrzebuje ono więcej energii bądź zużywa jej zbyt wiele. Każdy port USB obsługuje określoną specyfikację USB, która określa maksymalną szybkość transferu danych (prędkość) i moc zasilania portu w przypadku korzystania z kabla USB i urządzenia spełniającego lub przewyższającego tę specyfikację. 

Specyfikacje USB w komputerze Mac Transfer danych Moc zasilania
USB 4 Do 10 Gb/s Do 15 W przy 5 V
USB 3.1 Gen 2
Znane również jako USB 3.2 Gen 2
Do 10 Gb/s Do 15 W przy 5 V
USB 3.1 Gen 1
Znane również jako USB 3.2 Gen 1 lub USB 3
Do 5 Gb/s Do 900 mA przy 5 V
USB 2.0
Do 480 Mb/s Do 500 mA przy 5 V
USB 1.1
Do 12 Mb/s Do 500 mA przy 5 V

Aby dowiedzieć się, która specyfikacja jest obsługiwana przez port USB-A lub USB-C w Twoim komputerze Mac:

  • Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Ten Mac, kliknij opcję Wsparcie, a następnie kliknij pozycję Specyfikacje. 
  • Sprawdź aplikację Informacje o systemie, aby uzyskać więcej informacji, m.in. na temat urządzeń USB podłączonych do portów USB w komputerze Mac. Wybierz USB na pasku bocznym, a następnie wybierz magistralę USB po prawej stronie.

Uzyskiwanie najlepszej wydajności urządzeń USB

Wszystkie specyfikacje USB współpracują ze sobą, ale prędkość i energia są ograniczane przez kabel lub urządzenie o najstarszej specyfikacji. Na przykład po podłączeniu urządzenia USB 3 do portu USB 2 urządzenie jest ograniczone do prędkości USB 2 i nie może pobierać z tego portu większej ilości energii niż ta, która może być dostarczana przez USB 2. Innymi słowy, aby uzyskać najlepszą wydajność, upewnij się, że port USB w komputerze Mac i kabel USB używany do podłączenia urządzenia spełniają lub przewyższają specyfikację USB samego urządzenia.

Jeśli komputer Mac nie rozpoznaje podłączonego urządzenia USB:

  • Sprawdź wszystkie połączenia: odłącz urządzenie od komputera Mac, a następnie podłącz je z powrotem i upewnij się, że wszystkie kable i przejściówki są prawidłowo podłączone po obu stronach. Spróbuj podłączyć urządzenie za pomocą innego kabla lub innej przejściówki (jeśli są dostępne).
  • Podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera Mac zamiast do koncentratora USB lub innego urządzenia, a w razie potrzeby spróbuj podłączyć je do innego portu USB w komputerze Mac lub urządzeniu.
  • Niektóre urządzenia potrzebują własnego oprogramowania, takiego jak sterowniki lub oprogramowanie sprzętowe. Inne działają bez dodatkowego oprogramowania. Sprawdź, jak jest w przypadku Twojego urządzenia. Pamiętaj też, aby zainstalować wszystkie dostępne aktualizacje oprogramowania Apple.
  • Jeśli urządzenie zostało dostarczone z zasilaczem, użyj go. Niektóre urządzenia mogą być zasilane przez port USB w komputerze Mac. Inne potrzebują więcej energii, niż może dostarczyć komputer Mac.
  • Ponownie uruchom komputer Mac.

Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: