Synchronizowanie kontaktów i kalendarzy z iPodem za pomocą programu iTunes dla systemu Windows Vista lub Windows 7

Dowiedz się, jak synchronizować kontakty i kalendarze z iPodem za pomocą programu iTunes dla systemu Windows Vista lub Windows 7.

W programie iTunes istnieje możliwość synchronizowania1 kontaktów i kalendarzy z programu Microsoft Outlook oraz programu Kontakty systemu Windows (wcześniej określanego jako Książka adresowa firmy Microsoft) z każdym iPodem wyposażonym w ekran wyświetlacza.

 1. Maksymalna liczba obsługiwanych kontaktów różni się w zależności od modelu iPoda.

Uwaga: za pomocą programu iTunes można synchronizować wizytówki vCard (VCF) lub pliki programu Kontakty systemu Windows (CONTACT), lecz tylko z jednego programu jednocześnie. Jeśli najpierw zostanie przeprowadzona synchronizacja z programu Outlook, a następnie z programu Kontakty systemu Windows, wcześniejsze kontakty zostaną zastąpione. Do synchronizowania kontaktów i kalendarzy z programu Outlook jest wymagany program Outlook 2003 lub nowszy.  System Windows 7 nie zawiera programu Kontakty systemu Windows. Można go pobrać jako część pakietu Podstawowe programy Windows Live.

W tym artykule omówiono sposób synchronizowania kontaktów i kalendarzy z iPodem w systemie Windows Vista. Sposób synchronizowania kontaktów i kalendarzy w systemach Windows XP/2000 opisano w tym artykule.

Aby skonfigurować program iTunes w celu synchronizowania kontaktów z iPodem:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Podłącz iPoda i zaczekaj, aż zostanie on wyświetlony w okienku źródeł programu iTunes.
 3. Zaznacz iPoda w okienku źródeł w sekcji Urządzenia. Spowoduje to wyświetlenie preferencji iPoda.
 4. Kliknij opcję Informacje.


   
 5. Zaznacz pole wyboru Synchronizuj kontakty z.
 6. Z menu wybierz program (Outlook lub Kontakty systemu Windows) zawierający kontakty, które chcesz zsynchronizować z iPodem.
 7. Kliknij przycisk Zastosuj.

Wskazówka: program iTunes dla systemu Windows może przeprowadzić automatyczną synchronizację tylko dla programów Microsoft Outlook i Kontakty systemu Windows. Uwaga: grupy kontaktów z programu Kontakty systemu Windows nie zostaną zsynchronizowane z iPodem.

Uwaga: za pomocą programu iTunes dla systemu Windows można synchronizować kontakty tylko z jednego źródła naraz — albo z programu Outlook, albo z programu Kontakty. W przypadku zmiany źródła synchronizowania wcześniej zapisane kontakty zostaną zastąpione nowymi.

Aby skonfigurować program iTunes w celu synchronizowania kalendarzy z iPodem:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Podłącz iPoda i zaczekaj, aż zostanie on wyświetlony w okienku źródeł programu iTunes.
 3. Zaznacz iPoda w okienku źródeł w sekcji Urządzenia. Spowoduje to wyświetlenie preferencji iPoda.
 4. Kliknij opcję Informacje i przewiń okno w dół.
 5. Zaznacz pole wyboru Synchronizuj kalendarze z Microsoft Outlook.
 6. Wybierz opcję Wszystkie kalendarze lub zaznacz poszczególne kalendarze, które chcesz zsynchronizować.
 7. Kliknij przycisk Zastosuj.

Wskazówka: program iTunes dla systemu Windows może przeprowadzić automatyczną synchronizację tylko dla programu Microsoft Outlook. Aby zsynchronizować kalendarze z programu Kalendarz systemu Windows, należy wyeksportować kalendarz jako plik w formacie ICS i zaimportować go do programu Outlook.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: