Ponowne włączanie ustawień programu Device Enrollment dla narzędzia Profile Manager

Po zaakceptowaniu uaktualnionych warunków należy ponownie włączyć ustawienia programu Device Enrollment dla narzędzia Profile Manager w aplikacji Serwer.

Apple okresowo uaktualnia warunki i zasady usług Apple School Manager i Apple Business Manager oraz programu Device Enrollment Program oraz umów licencyjnych na oprogramowanie. Gdy dostępne są nowe zasady, administrator musi zaakceptować nowe umowy, a następnie ponownie włączyć odpowiednie ustawienia w aplikacji Server. Po włączeniu ustawień można przypisywać nowe urządzenia do narzędzia Profile Manager oraz wyświetlać je w Portalu administratora. 

Akceptacja uaktualnionych umów

  1. Zaloguj się w witrynie usługi Apple School Manager lub Apple Business Manager albo programu Device Enrollment Program.
  2. Zapoznaj się z uaktualnionymi umowami po wyświetleniu monitu.
  3. Przewiń każdą umowę do samego dołu i kliknij przycisk Akceptuję.

Ponowne włączanie ustawień programu Device Enrollment

  1. Otwórz aplikację Server. W przypadku wyświetlenia monitu podaj poświadczenia logowania administratora serwera.
  2. Na pasku bocznym wybierz narzędzie Profile Manager.
  3. Zaznacz pole wyboru programu, do którego należy Twoja organizacja. 
Data publikacji: