Jeśli nie możesz dyktować tekstu, wpisywać liter ze znakami diakrytycznymi lub wybrać emoji z paska Touch Bar na komputerze Mac

Te funkcje mogą być niedostępne, jeśli masz zainstalowany produkt Webroot SecureAnywhere firmy Webroot Inc.

Gdy to oprogramowanie jest zainstalowane na komputerze Mac i korzysta z ustawień domyślnych, mogą występować następujące objawy:

  • Dyktowany tekst nie wyświetla się prawidłowo.
  • Nie widzisz żadnych liter ze znakami diakrytycznymi, kiedy przytrzymujesz klawisz litery.
  • Nie można wybierać takich elementów jak emotikony z paska Touch Bar na urządzeniu MacBook Pro.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij ikonę Webroot SecureAnywhere na pasku menu.
  2. Zatrzymaj działanie funkcji Bezpieczne wprowadzanie z klawiatury.

Artykuł wsparcia w witrynie Webroot zawiera więcej informacji na temat tego rozwiązania.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: