Jeśli nie możesz korzystać z funkcji Dyktowanie ani wpisywać liter ze znakami diakrytycznymi na komputerze Mac lub wybrać emotikonów z paska Touch Bar na urządzeniu MacBook Pro

Te funkcje mogą być niedostępne, jeśli masz zainstalowany produkt Webroot SecureAnywhere firmy Webroot Inc.

Gdy to oprogramowanie jest zainstalowane na komputerze Mac i korzysta z ustawień domyślnych, mogą występować następujące objawy:

  • Dyktowany tekst nie wyświetla się prawidłowo.
  • Gdy przytrzymuje się klawisz litery, nie widać liter ze znakami diakrytycznymi.
  • Nie można wybierać takich elementów jak emotikony z paska Touch Bar na urządzeniu MacBook Pro 2016.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij ikonę Webroot SecureAnywhere na pasku menu.
  2. Zatrzymaj działanie funkcji Bezpieczne wprowadzanie z klawiatury.

Artykuł wsparcia w witrynie Webroot zawiera więcej informacji na temat tego rozwiązania.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: