Chmura rodzinna a konto Apple ID dla dziecka

Dzięki Chmurze rodzinnej możesz utworzyć konto Apple ID dla swojego dziecka. Umożliwi to mu wspólne korzystanie z Chmury rodzinnej oraz z innych usług Apple, takich jak iCloud, iMessage, FaceTime i Game Center.

Każdy członek rodziny musi mieć swoje własne konto Apple ID

Aby korzystać z Chmury rodzinnej, wszyscy członkowie rodziny muszą mieć własne konto Apple ID. Dzieci w wieku poniżej 13 lat* nie mogą same utworzyć konta Apple ID. Organizator w rodzinie może jednak utworzyć konto Apple ID w imieniu swojego dziecka. 

Jeśli dziecko ma już konto Apple ID, możesz dodać je do grupy rodzinnej, a następnie uaktualnić adres e-mail, datę urodzeniapytania zabezpieczające i inne informacje dotyczące dziecka. Jeśli Twoje dziecko nie ma jeszcze konta Apple ID, wykonaj poniższe czynności, aby je utworzyć. 

Sprawdzanie metody płatności

Najpierw upewnij się, że używasz obsługiwanej metody płatności. Możesz zarządzać metodami płatności i zmieniać je z poziomu urządzenia lub strony konta Apple ID

Następnie, aby zachować zgodność z przepisami o ochronie prywatności dzieci w Internecie, zweryfikuj zgodę rodzicielską za pomocą kodu CVV lub kodu bezpieczeństwa powiązanego z metodą płatności bądź kodu weryfikacyjnego przesłanego w wiadomości SMS. Twoja metoda płatności nie zostanie obciążona. Dowiedz się więcej na temat tego, jak firma Apple używa informacji dotyczących płatności.

Tworzenie konta Apple ID dla dziecka

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć konto Apple ID dla dziecka i dodać je do grupy rodzinnej. Po dodaniu do grupy rodzinnej dziecko będzie miało własne konto Apple ID, z którego będzie mogło korzystać na dowolnym urządzeniu Apple. Twój adres e-mail będzie ratunkowym adresem e-mail dla konta dziecka i będzie można go użyć, aby odpowiedzieć na pytania zabezpieczające w celu wyzerowania zapomnianego hasła. Możesz dodatkowo zabezpieczyć konto dziecka za pomocą uwierzytelniania dwupoziomowego

Jeśli dziecko ma już konto usługi Game Center, ale nie ma konta Apple ID, nie trzeba tworzyć dla niego nowego konta. Wystarczy wyszukać jego pseudonim.

iPhone, iPad lub iPod touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Chmura rodzinna > Dodaj członka rodziny > Utwórz konto dla dziecka > Dalej.
 2. Wprowadź datę urodzenia dziecka i stuknij przycisk Dalej. Podaj poprawną datę — nie można jej później zmienić.
 3. Zapoznaj się z treścią oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i stuknij przycisk Akceptuję.
 4. Wprowadź wymagane informacje dotyczące metody płatności i stuknij opcję Dalej. Jeśli nie masz zarejestrowanej metody płatności, musisz ją dodać.
 5. Podaj imię i nazwisko dziecka, stuknij przycisk Dalej, a następnie utwórz identyfikator Apple ID (nazwaużytkownika@icloud.com) i stuknij przycisk Dalej. Stuknij opcję Utwórz.
 6. Zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami utwórz hasło, wybierz pytania zabezpieczające i skonfiguruj konto dziecka. Postaraj się, aby hasło i odpowiedzi na pytania zabezpieczające były możliwe do zapamiętania zarówno dla Ciebie, jak i dla dziecka.
 7. Aby zatwierdzać wszystkie nowe zakupy w sklepach iTunes Store, Apple Books oraz App Store zainicjowane przez dziecko, włącz funkcję Poproś o zakup. Będziesz ponosić odpowiedzialność za wszystkie obciążenia na koncie. Stuknij opcję Dalej.
 8. Zapoznaj się z warunkami i zasadami, a następnie stuknij przycisk Akceptuję.

Mac

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe > Chmura rodzinna, a następnie kliknij opcję Dodaj członka rodziny. Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave lub starszym wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij kolejno opcje Chmura rodzinna > iCloud > Zarządzaj rodziną i kliknij przycisk Dodaj ikona dodawania
 2. Wybierz opcję Utwórz Apple ID dla dziecka, które nie ma konta, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Wprowadź datę urodzenia dziecka. Podaj poprawną datę — nie można jej później zmienić.
 4. Wprowadź Apple ID dziecka (nazwaużytkownika@icloud.com), jego imię i nazwisko oraz hasło. Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina możesz też zaznaczyć pole wyboru, aby udostępnić położenie dziecka rodzinie. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Wprowadź wymagane informacje dotyczące metody płatności i stuknij opcję Akceptuję. Jeśli nie masz zarejestrowanej metody płatności, musisz ją dodać.
 6. Zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami utwórz hasło, wybierz pytania zabezpieczające i skonfiguruj konto dziecka. Postaraj się, aby hasło i odpowiedzi na pytania zabezpieczające były możliwe do zapamiętania zarówno dla Ciebie, jak i dla dziecka. Po utworzeniu konta Apple ID otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Jeśli dziecko ma konto usługi Game Center

Aby dodać dziecko w wieku poniżej 13 lat*, które ma już konto usługi Game Center, ale nie ma konta Apple ID, wykonaj następujące czynności.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Chmura rodzinna > Dodaj członka rodziny.
 2. Wpisz pseudonim dziecka w usłudze Game Center.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina:

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe > Chmura rodzinna.
 2. Kliknij przycisk Dodaj ikona dodawania, a następnie wpisz pseudonim dziecka w usłudze Game Center.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave lub starszym:

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję iCloud.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj rodziną.
 3. Kliknij przycisk Dodaj ikona dodawania, a następnie wpisz pseudonim dziecka w usłudze Game Center.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dziecko otrzyma komunikat z prośbą o wpisanie hasła usługi Game Center. Po wpisaniu hasła stanie się członkiem grupy Chmury rodzinnej.

Co możesz udostępnić swojemu dziecku

Dzieci mogą korzystać z tych samych funkcji Chmury rodzinnej co inni członkowie rodziny i domyślnie mają dostęp do tych samych utworów muzycznych, filmów, programów TV, książek i aplikacji. Dowiedz się więcej na temat tego, co można udostępniać z wykorzystaniem funkcji udostępniania zakupów

Możesz też ograniczyć zawartość, do której Twoje dziecko może uzyskać dostęp na swoim urządzeniu, korzystając z funkcji Czas przed ekranem w systemie iOS lub macOS albo ustawiając ograniczenia w aplikacji iTunes na komputerze PC. 

Zarządzanie zakupami dziecka za pomocą funkcji Poproś o zakup

Funkcja Poproś o zakup jest domyślnie włączona dla dzieci w wieku poniżej 13 lat.* Jeśli wyłączysz funkcję Poproś o zakup, Twoje dziecko będzie mogło kupować treści za pomocą Twojej metody płatności bez uprzedniego proszenia o zgodę. Funkcję Poproś o zakup możesz wyłączyć, wykonując następujące czynności: 

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Chmura rodzinna, a następnie stuknij imię i nazwisko dziecka.
 • Na komputerze Mac wybierz menu Apple  > Preferencje systemowe > Chmura rodzinna, a następnie kliknij przycisk Szczegóły obok imienia dziecka. Jeśli korzystasz z systemu macOS Mojave lub starszego, wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe > iCloud > Zarządzaj rodziną, a następnie kliknij imię dziecka.

Usuwanie dziecka z grupy rodzinnej

Dziecko musi pozostać członkiem grupy rodzinnej do ukończenia 13 roku życia.* Jednak w razie potrzeby możesz przenieść dziecko do innej grupy rodzinnej.

Jeśli chcesz sprawdzić opcje zarządzania kontem dziecka, możesz zalogować się przy użyciu jego identyfikatora Apple ID i hasła pod adresem privacy.apple.com

* Ten wiek zależy od kraju i regionu. Poniżej 14 lat w Austrii, Bułgarii, na Cyprze, w Hiszpanii, na Litwie i we Włoszech. Poniżej 15 lat w Czechach, Francji i Grecji. Poniżej 16 lat w Brazylii, Chorwacji, Holandii, Irlandii, Kosowie, Liechtensteinie, Luksemburgu, Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Singapurze, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Poniżej 13 lat we wszystkich pozostałych krajach. 

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Data publikacji: