Używanie wyświetlacza Refreshabraille 18 firmy American Printing House for the Blind (APH) za pomocą funkcji VoiceOver

Używając wyświetlacza Refreshabraille 18 firmy American Printing House (APH) za pomocą funkcji VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, możesz stosować następujące polecenia klawiszowe.

Aby mieć pewność, że wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu Joystick w lewo
Przejście do następnego elementu Joystick w prawo

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła Joystick w dół
Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła Joystick w górę

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Klawisze do przesuwania
Zaznaczenie elementu wskazanego palcem Naciśnięcie joysticka

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przesunięcie znaków brajlowskich w lewo W lewo
Przesunięcie znaków brajlowskich w prawo W prawo
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania stanu

Dowiedz się więcej

Aby zapoznać się z uniwersalną listą najczęstszych poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: