Przenoszenie dziecka do innej grupy w Chmurze rodzinnej

Dziecka poniżej 131 lat nie można usunąć z grupy rodzinnej, ale można przenieść je do innej grupy.

Jeśli dziecko jest już w Twojej rodzinie

Poproś organizatora innej grupy rodzinnej o wysłanie dziecku zaproszenia do niej. Gdy organizator wyśle dziecku zaproszenie, wykonując poniższe czynności, otrzymasz powiadomienie. Możesz zatwierdzić prośbę z poziomu powiadomienia lub wykonać następujące czynności:

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 8 lub nowszym:
  • W systemie iOS 10.3 lub nowszym stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Zaproszenia. 
  • W systemie iOS 10.2 lub starszym stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Zaproszenia. 
 • Na komputerze Mac: 
  • W przypadku korzystania z systemu macOS Catalina lub nowszego wybierz menu Apple  > Preferencje systemowe > Chmura rodzinna. Kliknij przycisk Szczegóły obok imienia dziecka.
  • Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe. Stuknij opcję iCloud, a następnie przycisk Zarządzaj rodziną.

Gdy zatwierdzisz prośbę, dziecko zostanie przeniesione z Twojej grupy rodzinnej do nowej grupy.

Dowiedz się, co się dzieje, gdy członek rodziny opuszcza grupę.


Jeśli chcesz zaprosić dziecko do swojej rodziny

Po wysłaniu przez Ciebie zaproszenia organizator w rodzinie, do której obecnie należy dziecko, otrzyma powiadomienie na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac. Gdy je zatwierdzi, musisz wyrazić zgodę rodzica i podać akceptowaną metodę płatności. Następnie dziecko zostanie przeniesione ze swojej obecnej grupy rodzinnej do Twojej grupy. 

Akceptowalne metody płatności obejmują karty kredytowe, karty debetowe oraz metody zależne od kraju lub regionu. Dowiedz się więcej na temat akceptowanych metod płatności i dowiedz się, jak zmienić lub usunąć metodę płatności na koncie Apple ID.

Wysyłanie zaproszenia do dziecka z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Chmura rodzinna.
 2. Stuknij opcję Dodaj członka rodziny.
 3. Stuknij opcję Zaproś osobiście.
 4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi na ekranie.

Status prośby możesz sprawdzić pod imieniem i nazwiskiem dziecka na ekranie Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Chmura rodzinna.

Jeśli masz system iOS 10.3 lub starszy

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Chmura rodzinna. W systemie iOS 10.2 lub starszym stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Rodzina.
 2. Stuknij opcję Dodaj członka rodziny.
 3. Wprowadź identyfikator Apple ID oraz hasło dziecka.
 4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi na ekranie. 

Status prośby możesz sprawdzić pod imieniem i nazwiskiem dziecka na ekranie Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Rodzina. W systemie iOS 10.2 lub starszym status możesz sprawdzić na ekranie Ustawienia > iCloud > Rodzina.

Wysyłanie zaproszenia do dziecka z komputera Mac

Jeśli korzystasz z systemu macOS Catalina:

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Chmura rodzinna.
 2. Kliknij przycisk Dodaj przycisk Dodaj.
 3. Wprowadź Apple ID i hasło dziecka.
 4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi na ekranie.

Jeśli korzystasz z systemu macOS Mojave lub starszego:

 1. Z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję iCloud. 
 2. Kliknij przycisk Zmień rodzinę, a potem kliknij przycisk Dodaj przycisk Dodaj.
 3. Wprowadź identyfikator Apple ID oraz hasło dziecka.
 4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi na ekranie. 
 5. Status prośby możesz sprawdzić pod imieniem i nazwiskiem dziecka na ekranie Preferencje systemowe > iCloud > Zarządzaj rodziną.

 

1 Dzieci poniżej 13 lat nie można usuwać z grupy rodzinnej. Wiek zależy od kraju i regionu.

Data publikacji: