Zakupy i płatności rodzinne

Dowiedz się, jak działa udostępnianie zakupów w Chmurze rodzinnej, za co odpowiada organizator w rodzinie i jak uaktualniać metody płatności.

Po skonfigurowaniu udostępniania zakupów jedna dorosła osoba w rodzinie (organizator w rodzinie) zgadza się płacić za wszystkie zakupy dokonywane przez członków rodziny należących do grupy rodzinnej. Funkcja Poproś o zakup umożliwia zarządzanie zakupami rodzinnymi. W każdej chwili można też z łatwością zmienić metodę płatności używaną w Chmurze rodzinnej.

Jak działa udostępnianie zakupów

Każdy nowy zakup dokonany przez członka rodziny jest rozliczany bezpośrednio na koncie organizatora w rodzinie. Oznacza to, że organizator w rodzinie płaci za wszystkie zakupy w sklepach iTunes Store, Apple Books i App Store dokonane przez innych członków rodziny. Dotyczy to też zawartości, której członkowie rodziny nie mogą udostępniać. Na przykład bieżące subskrypcje, takie jak subskrypcja indywidualna lub studencka usługi Apple Music, również są opłacane przez organizatora w rodzinie. Wszystkie potwierdzenia transakcji są wysyłane bezpośrednio do organizatora w rodzinie.

Po zapłaceniu kupiona rzecz jest dodawana do konta członka rodziny, który zainicjował zakup. Po wyłączeniu udostępniania zakupów, każdy członek zachowa swoje zakupy, nawet jeśli zostały one opłacone przez organizatora w rodzinie.

Jeśli nie chcesz płacić za zakupy określonego dorosłego członka rodziny, możesz usunąć tę osobę z grupy rodzinnej lub wyłączyć udostępnianie zakupów dla wszystkich użytkowników.

Sprawdzanie ustawień udostępniania zakupów

Przejrzyj ustawienia Chmury rodzinnej, aby upewnić się, że zalogowano się przy użyciu właściwego konta Apple ID i że włączono funkcję udostępniania zakupów.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

  1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Chmura rodzinna. W systemie iOS 10.2 lub starszym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > iCloud > Rodzina. 
  2. W obszarze Wspólne funkcje stuknij opcję Udostępnianie zakupów.
  3. Upewnij się, że funkcja Udostępniaj moje zakupy jest włączona oraz że informacje dotyczące konta są poprawne.

Na komputerze Mac:

  1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję iCloud.
  2. Kliknij opcję Zarządzaj rodziną.
  3. Kliknij kartę Moje aplikacje i usługi.
  4. Upewnij się, że funkcja Udostępniaj moje zakupy rodzinie jest wybrana oraz że informacje dotyczące konta są poprawne.

Jeśli chcesz zmienić konto Apple ID używane do udostępniania zakupów w rodzinie, możesz raz na 90 dni zalogować się za pomocą innego konta. Możesz też uaktualnić wspólną metodę płatności.


Zmiana metody płatności w Chmurze rodzinnej

Jeśli jesteś organizatorem w rodzinie, dowiedz się jak dodawać, zmieniać lub usuwać metody płatności podane na koncie.


Więcej informacji

Chmura rodzinna wymaga zalogowania się w usłudze iCloud i aplikacji iTunes przy użyciu osobistego konta Apple ID. Jeśli w rodzinie włączono udostępnianie zakupów, utwory muzyczne, filmy, programy TV i książki można pobierać na maksymalnie 10 urządzeń na konto, z których tylko 5 może być komputerami. Do utworzenia grupy Chmury rodzinnej lub dołączenia do niej jest wymagany system iOS 8 lub nowszy albo OS X Yosemite lub nowszy. Jednak w celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcji zalecamy uaktualnienie systemu iOS i systemu macOS do najnowszych wersji. Nie wszystkie rzeczy można udostępniać. Zawartość można ukryć przed członkami rodziny. Ukryta zawartość nie jest dostępna do pobrania. Zawartość pobrana od członków rodziny albo otrzymana przy użyciu kodów zakupowych nie jest obsługiwana przez funkcję „Poproś o zakup”.

Dowiedz się więcej na temat sposobu rozliczania zakupów w sklepach iTunes Store i App Store.

* Te grupy wiekowe są zależne od kraju i regionu.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: