Jak udostępniać zakupy rodzinie

Jedna osoba dorosła w rodzinie — organizator w rodzinie — płaci za zakupy wszystkich osób. Możesz udostępniać aplikacje, muzykę, książki i inne materiały.

Co to jest udostępnianie zakupów?

Gdy włączysz funkcję udostępniania zakupów, każdy z członków rodziny uzyska dostęp do aplikacji, muzyki, filmów, programów TV i książek zakupionych przez innych członków rodziny. Organizator w rodzinie opłaca zakupy członków rodziny.

Niektórych rzeczy nie można udostępniać. 


Use your iPhone, iPad, or iPod touch to turn on purchase sharing

 1. If you haven't set up Family Sharing yet, set up Family Sharing.
 2. Open the Settings app.
 3. Tap your name, then tap Family Sharing.
 4. Tap Purchase Sharing.
 5. Tap Continue and follow the onscreen instructions.
 6. To see which payment method will be billed, tap Purchase Sharing again and look at the Shared Payment Method information.
  iPhone showing that a Visa card is the shared payment method.

Use your Mac to turn on purchase sharing

 1. If you haven't set up Family Sharing yet, set up Family Sharing.
 2. On your Mac, choose the Apple menu > System Preferences.
 3. Click Family Sharing.
 4. Click Purchase Sharing in the sidebar.
 5. Click Set Up Purchase Sharing and follow the onscreen instructions.
 6. To see which payment method will be billed, look at the Shared Payment Method information.
  Mac showing that a Visa card is the shared payment method.

Turn off purchase sharing

 1. See your Purchase Sharing settings in Settings on your iPhone or iPad or in System Preferences on your Mac.
 2. Turn off purchase sharing:
  • On your iPhone, iPad, or iPod touch, tap Stop Purchase Sharing.
  • On your Mac, click Turn Off, then click Stop Purchase Sharing.

Which payment method is charged for purchases that family members make?

When Purchase Sharing is turned on, everyone's purchases bill to the family organizer's payment method.* If there's an issue with the payment method, the family organizer can change or update their payment method.

If you're the family organizer and you don't want to share a payment method with your family, turn off purchase sharing. When purchase sharing is turned off, you can continue to share subscriptions like Apple TV+ and Apple Arcade.

* Learn how purchases are billed if a family member has Apple ID balance.


Learn more

If you want kids to get permission before they make a purchase, turn on Ask to Buy.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: