Roczny pakiet dyskowy iCloud

Jeśli posiadasz roczny pakiet dyskowy iCloud, w dowolnym momencie możesz uzyskać dostęp do naszych nowych miesięcznych pakietów i cennika z telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub komputera PC z systemem Windows.

16 września 2015 r. wprowadziliśmy nowe pakiety miesięczne i nowy cennik. Dzięki tym pakietom miesięcznym możesz zwiększyć pakiet lub obniżyć jego koszt.

Po wyborze pakietu miesięcznego iCloud Twój aktualny pakiet roczny zostanie anulowany i otrzymasz proporcjonalny zwrot kosztów. Następnie zostanie naliczona opłata za nowy plan miesięczny. Pakiet zostanie natychmiast zmieniony, a nowa data miesięcznej płatności zostanie uaktualniona zgodnie z datą nowego pakietu. Opłata będzie pobierana w każdym kolejnym miesiącu, chyba że zmienisz pakiet na mniejszy.

Jeśli nie zmienisz pakietu na miesięczny, Twój roczny pakiet będzie odnawiany zgodnie z pierwotną datą zakupu. Dowiedz się, jaki pakiet iCloud posiadasz obecnie.

Obecne pakiety miesięczne iCloud

Poniżej znajdziesz ceny miesięcznych pakietów w zależności od ilości miejsca dla Stanów Zjednoczonych (USD).

  • 5 GB: bezpłatnie
  • 50 GB: 0,99 USD
  • 200 GB: 2,99 USD
  • 2 TB: 9,99 USD

Dowiedz się więcej na temat cen pakietów dyskowych w usłudze iCloud w innych krajach i regionach.

Jak zmienić pakiet?

Możesz w każdej chwili wykonać te czynności w celu przejścia na miesięczny pakiet dyskowy z telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub komputera PC. Po zmianie pakietu pakiet roczny nie będzie dostępny.

Jeśli chcesz wnioskować o zwrot pieniędzy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple w ciągu 15 dni od zwiększenia pakietu. Możliwy jest też częściowy zwrot kosztów, jeśli wymaga tego prawo.

Jak sprawdzić plan, z którego korzystam?

Całkowitą ilość miejsca dyskowego w usłudze iCloud możesz wyświetlić za pomocą telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub komputera PC:

  • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud. 
  • Na komputerze Mac: wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Apple ID. Jeśli korzystasz z systemu macOS Mojave lub starszego, nie musisz klikać opcji Apple ID. Kliknij pozycję iCloud.
  • Na komputerze PC otwórz aplikację iCloud dla Windows i kliknij kolejno opcje Miejsce dyskowe > Kup więcej miejsca.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: