Dodawanie stron do listy Czytelnia

Na listach Czytelnia możesz zachować strony do późniejszego przejrzenia. Po dodaniu stron do listy masz do nich dostęp w dowolnym momencie, nawet bez połączenia internetowego. 

     

Dodawanie strony

  1. Otwórz stronę w przeglądarce Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. 
  2. Stuknij ikonę , a następnie stuknij opcję Dodaj do listy Czytelnia.
  3. Przeglądarka Safari zachowa łącze i stronę internetową. 

Możesz przeczytać stronę później, nawet bez połączenia z siecią. Aby zachować artykuły do czytania poza siecią, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Safari > Lista Czytelnia i stuknij opcję Zachowuj automatycznie. Jeśli system został ostatnio uaktualniony do wersji iOS 11, może się pojawić monit o automatyczne zachowanie.

Wyświetlanie listy Czytelnia

  1. Stuknij ikonę , a następnie ikonę .
  2. Stuknij stronę, którą chcesz przeczytać.

Po zakończeniu przesuń palcem w prawo, aby oznaczyć stronę jako przeczytaną, lub przesuń palcem w lewo, aby usunąć ją z listy Czytelnia. 

 

Data publikacji: