Jak przenosić aplikacje i tworzyć foldery na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aplikacje można porządkować na ekranie początkowym, umieszczać je w folderach oraz przenosić je na inne strony lub ekrany. Można też zmieniać kolejność stron.

Porządkowanie aplikacji

  

iPhone wyświetlający aplikacje na ekranie początkowym

Dotknij i przytrzymaj dowolną aplikację na ekranie, a następnie stuknij opcję Edytuj ekran początkowy Edytuj ekran początkowy.

 

iPhone pokazujący, jak przenosić aplikacje

Możesz teraz przeciągnąć dowolną aplikację w inne miejsce, na przykład do Docka u dołu ekranu. 
 

iPhone wyświetlający ekran początkowy po przeniesieniu aplikacji

Na telefonie iPhone X lub nowszym stuknij opcję Gotowe, aby zachować. Na telefonie iPhone 8 lub starszym naciśnij przycisk Początek.

 

Umieszczanie aplikacji w folderze

Jeśli masz wiele aplikacji, możesz umieścić aplikacje tej samej kategorii w jednym folderze.

iPhone pokazujący, jak utworzyć folder

Aby utworzyć folder, przeciągnij aplikację na inną aplikację.

 

iPhone pokazujący, jak nadać folderowi nazwę

Aby zmienić nazwę folderu, stuknij pole nazwy lub opcję i wprowadź nową nazwę.

 

iPhone wyświetlający nazwany folder

Po utworzeniu folderu możesz przeciągać do niego aplikacje. Foldery mogą zawierać więcej niż jedną stronę.

 

 

iPhone wyświetlający powiększone kropki na stronie początkowej

Przenoszenie aplikacji na inną stronę

Początkowo jest dostępna jedna strona z aplikacjami. Aby utworzyć nową stronę, przeciągnij aplikację do prawej krawędzi ekranu. Może upłynąć chwila, zanim pojawi się nowa strona. Aby usunąć stronę, przenieś wszystkie aplikacje na inny ekran początkowy. Jeśli na stronie nie będzie żadnych aplikacji, zostanie ona usunięta.

Jeśli masz więcej niż jedną stronę, jasna kropka w wierszu kropek powyżej Docka wskazuje wyświetlaną obecnie stronę. Możesz przenieść aplikację na inną stronę oraz utworzyć nowe strony:
 


Jeśli na lewo lub na prawo od jasnej kropki znajdują się inne kropki, można przeciągnąć aplikację do prawego boku ekranu, aby przenieść ją na następną stronę w tym kierunku. Można też przesunąć palcem w lewo, aby zobaczyć aplikacje na tej stronie.
 


Jeśli na prawo od jasnej kropki nie ma innych kropek, przeciągnięcie aplikacji do prawego boku ekranu powoduje utworzenie nowej strony.
 

Dowiedz się więcej o aplikacjach na ekranie początkowym

Data publikacji: